Antsla valla hankekord ja -plaanid

s

27.05.24

1.Üldosa

Käesolevaga teeb hankija huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumus riigihanke hankemenetluses, vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

 

Riigihanke nimetus:  Antsla valla kõvakattega teede ja tänavate pindamine        
Hankija nimi ja andmed:  Antsla Vallavalitsus, reg. kood 75010418
Hankija vastutav isik: Antsla Vallavalitsus, majandusnõunik Rain Ruusa, tel +372 5032057, e-post rain@antsla.ee.
Selgitav informatsioon:  Rain Ruusa, rain@antsla.ee , telefon 5032057.
Hankemenetluse liik:  Alla lihthanke piirmäära jääv hange

2.    Hankelepingu ese ja tähtajad
2.1.     Hankelepingu esemeks on Antsla valla kruusakattega tänavad ja sõiduteed.
2.2.      Hanke lühikirjeldus:

 • Lõuna tänav (1433400) 1 x pindamine (pikkus 859 m, laius 6 m, pindala 5200 m²);
 • Saare tänav (1433140) 1 x pindamine (pikkus 157 m, laius 6 m, pindala 950 m²);
 • Kähri tänav (1433130) 1 x pindamine (pikkus 251 m, laius 6 m, pindala 1550 m²);
 • Soo tänav (1433100) 1 x pindamine (pikkus 336 m, laius 6 m, pindala 2020 m2);
 • Tamme tänav (1433030) 1 x pindamine (pikkus 230 m, laius 6 m, pindala 1400 m2);
 • Kooli tee (1433040) 1x pindamine (pikkus 195 m, laius 5 m, pindala 980 m2);
 • Tuleviku tänav (1433200) 1x pindamine (pikkus 243 m, laius 5 m, pindala 1250 m2);
 • Oru tänav (1433190) 1x pindamine (pikkus 220 m, laius 5 m, pindala 1130 m2);
 • Keldri tee (8431211) 1x pindamine (pikkus 111 m, laius 3 m, pindala 350 m2);
 • Pargi tee (8430024) 1 x pindamine (pikkus 510 m, laius 4 m, pindala 2100 m2);
 • Uue-Antsla rahvamaja (8430018) 1 x pindamine (pikkus 120 m, laius 3 m, pindala 375 m2).

2.3.  Hankelepinguga määratletud ehitustööde teostamise periood on 08.07.-31.08.2024
2.4. Tehnilised tingimused on pakkumiskutse lisas 1.

 

3.    Pakkumuse esitamine
3.1.      Pakkumus esitada Antsla Vallavalitsusele e-postiga aadressile vald@antsla.ee
3.2.      Pakkumus esitada vastavalt mahutabelile lisa 2
3.3.      Pakkumuse koostamisel tuleb lähtuda hankedokumentides esitatud hankija nõuetest ja riigihangete seadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
3.4.      Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna
3.5.      Pakkumuse esitamise tähtpäevaks on 07.06.2024 kell 10:00.

Hange "Antsla valla kruuskattega teede greiderdamine aastal 2024"

18.03.24

Antsla Vallavalitsus ootab pakkumusi hankele "Antsla valla kruuskattega teede greiderdamine aastal 2024" Pakkumused esitada vastavalt lisatud hankedokumentidele hiljemalt 28.03.2024.a aadressil vald@antsla.ee Lisainfo majandusnõunik Rain Ruusa 5032057 e-post rain@antsla.ee

 

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „TOLMUTÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLA TEEDEL” LÄHTEÜLESANNE.

15.03.24

Objekti asukohad: Võru maakond Antsla vald

Objekti kirjeldus: Antsla Vallavalitsusele on laekunud avaldused elanikelt, kelle majapidamised asuvad valla kruusakattega teede vahetus läheduses. Kuival perioodil teed tolmavad ja vajavad tolmutõrjet. Teostatavad teelõigud valib välja vallavalitsus.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Tolmutõrje teostamine Antsla valla teedel.

Tööde kirjeldus:

Tolmutõrje teostamine kloriididega.

Tööde orienteeruv maht: u. 35 000 m²

 

Tööde teostamise tähtaeg: 01.05.2024 - 24.05.2024.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 28.03.2024.a. Hinnapakkumuses tuua välja tolmutõrje 1 m² maksumus.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Biojäätmete kogumisvahendite soetamine Antsla valla elanikele”

22.01.24
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Biojäätmete kogumisvahendite soetamine Antsla valla elanikele" läbiviimine.
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 07.02.2024.
Lisainfo liana@antsla.ee, tel 5349 2922. 
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Lumetõrjetööde teostamine Antsla vallas aastatel 2023-2026

31.10.23

Antsla Vallavalitsus ootab pakkumusi lumetõrjetööde teostamiseks piirkonnas nr 2 vastavalt lisatud hankedokumentidele.

piirkond nr 2
pakkuja tehnika loetelu

Lisainfo: majandusnõunik Rain Ruusa 5032057 või rain@antsla.ee

Lumetõrjetööde teostamine Antsla vallas aastatel 2023-2026

13.10.23

Antsla Vallavalitsus ootab pakkumusi lumetõrjetööde teostamiseks piirkondades nr 2 ja 13 vastavalt lisatud hankedokumentidele.

piirkond nr 2
piirkond nr 13

Lisainfo: majandusnõunik Rain Ruusa 5032057 või rain@antsla.ee

Lihthanke „Korterite renoveerimine” lähteülesanne

5.09.23

EESMÄRK

Korterite renoveerimine
Objekti andmed:

Korter 1: Jaani tn 40-7 , Antsla vald, Võru maakond
Korter 2: Kuldroni- 8 Kuldre küla , Antsla vald

 

TELLIJA ANDMED
Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

 

TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Korter 1: 63,7m²
1.1 Põrandate vahetus, kattematerjaliks paigaldada laminaatparkett
1.2 Seinte värvimine või värvitava tapeediga asendamine
1.3 Akende ja rõduukse vahetus, aknalaudade, radiaatorite ja põskede värvimine
1.4 Elektritööd kogu korteri ulatuses, pistikuid 20 tk
1.5 Vannitoa sanitaarremont

Korter 2: 66,2m²
2.1 Põrandate vahetus, kattematerjaliks paigaldada laminaatparkett
2.2 Seinte värvimine või värvitava tapeediga asendamine
2.3 Akende ja rõduukse vahetus, aknalaudade, radiaatorite ja põskede värvimine
2.4 Elektritööd kogu korteri ulatuses, pistikud 20 tk
2.5 Vannitoa sanitaarremont

TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 20.12.2023
Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 19.09.2023 kell 10.00, Palun märkida „Mitte avada enne 19.09.2023 kella 10.05

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja: Kurmet Müürsepp

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Terviseraja valgustuse ehitamine” lähteülesanne

8.08.23

Eesmärk: Valgustuse väljaehitamine Kasumetsa terviserajale.

Objekti asukoht: Kasumetsa terviserada, Antsla vald, Võru maakond

Tellija andmed: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla linn, 66403, Antsla vald, Võru maakond. Telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee , koduleht www.antsla.ee .

 

LÄHTEDOKUMENDID

Eelprojekt Töö nr: 05-10-EL

Lisad:

Mahutabel

Projekti joonise DWG fail

Hankedokument

Korraldus hanke korraldamiseks

Kasumetsa terviserada projekti tiitelleht .

Projekti seletuskiri.pdf

Kasumets terviserada asendiskeem

Kasumetsa terviseraja plaan2

Kasumetsa terviseraja plaan3

Kasumetsa+terviseraja+ja+parkla+pohimotteskeem
Kasumetsa terviseraja plaan1

TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Kirjeldus ja mahud vastavalt projektile. Hanke mahtu kuulub ainult II etapp. 

 

TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 27.10.2023

 

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 14.08.2023 kell 10.00, Palun märkida „Mitte avada enne 14.08.2023 kella 11.00

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

Hange: Urvaste Kooli õpilasliinide teenindamine 2023/2024 õppeaastal

13.07.23

 

Objekt: Urvaste Kooli õpilasliinide teenindamine 2023/2024 õppeaastal

Töö eesmärk: Urvaste Kool soovib leida õpilasliinide teenindamiseks vedajat, kes toob esmaspäeviti õpilased kooli ja viib reedeti õpilased koju. Tegu on õpilasvedude liinidega so vedu toimub ainult õppeperioodil (september 2023 kuni juuni 2024). Vedu ei toimu koolivaheaegadel, nädalavahetustel ning riiklikel pühadel. Vedu peab toimuma tehniliselt korras bussides, kus on õpilaste arvust lähtuv nõuetekohane turvavarustus. Vedu ei tohi katkeda bussi remondi, rikke, bussijuhi haigestumise vms põhjuse tõttu.

Tööde kirjeldus: 

Õpilasliini nr 1 Võru õpilasliin
Esmaspäev: Põlva 9.00 Tilsi-Ridali-Võru-Linnamäe-Urvaste
Reede: Urvaste 12.50 Linnamäe-Võru-Väimela teerist-Ridali-Tilsi-Põlva
Sõidab 40 õpilast.

Õpilasliin nr 2 Valga õpilasliin
Esmaspäev: Valga 8.00-Koikküla-Taheva-Hargla-Lüllemäe-Antsla-Urvaste
Reede: Urvaste 12.50 Antsla-Lüllemäe-Hargla-Taheva-Koikküla-Valga
Sõidab 20 õpilast.

Palun arvestada hinnapakkumuse esitamisel https://kaart.delfi.ee/ kilomeetritega.

Õpilasliinide teenindamise lõplikud asjaolud (õpilaste arv, õpilasliini marsruut) täpsustatakse vastavas lepingus hiljemalt 23.08.2023.

Edukaks tunnistatakse kõige madalama eeldatava aasta kogumaksumusega pakkumus. Pakkumise edukaks tunnistamise kriteeriumiks on madalam hind. Kui kaks või enam pakkumust on esitanud võrdse hinna ja osutuks seeläbi edukaks, siis asub tellija nendega hinna üle läbi rääkima.

PAKKUMUS ESITADA LISAS 1 ESITATUD VORMIL HILJEMALT 20.06.2023 AADRESSIL: info@urvastekool.edu.ee

 

Lisa 1

 

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „URVASTE RAAMATUKOGU AKENDE RESTAUREERIMINE” LÄHTEÜLESANNE

8.06.23

Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Urvaste küla

Objekti kirjeldus: Antsla Vallavalitsusle on Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud rahalised vahendid projekti „Keskkonnasäästlikkuse suurendamine ja teenuse kättesaadavuse parandamine Urvaste Raamatukogus" elluviimiseks. Projekti elluviimise käigus restaureeritakse raamatukogu ruumide aknad.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

 

Töö nimetus: Urvaste Raamatukogu akende restaureerimine.

 

Tööde kirjeldus:

Restaureerida tuleb 6 akent. Aknad tuleb puhastada vanast värvist, plommida katkised osad, seada töökorda metallsulused, klaaside paigaldamine linaõli kitiga. Siseraamidele paigaldada tuuletekke tihendid. Paigaldatakse vihmavee plekid. Aknad viimistleda kahes värvitoonis linaõli värviga, toonid peavad ühtima hoone teiste akende värviga. Peale restaureerimist peavad aknad olema töökorras.

Tööde teostamise tähtaeg: 01.07.2023.a - 31.10.2023.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 16.06.2023.a.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Tsooru rahvamaja küttesüsteemi renoveerimine”

5.06.23

Eesmärk: Küttesüsteemi (torustik, radiaatorid jmt) renoveerimine

Objekti andmed: Tsooru Rahvamaja, Tsooru küla, Antsla vald, Võru maakond

Tellija andmed

Antsla Vallavalitsus, F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

Lähtedokumendid: Eelprojekt Töö nr: 177, https://antsla.kovtp.ee/hanked1

TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Kirjeldus ja mahud vastavalt projektile. Mahud esitada vastavalt projektis toodud tabelile. Lisaks tuleb mahavõetud kütteseadmete tagune sein pahtelda ja värvida ruumis olemasoleva sarnase värvitooniga.

TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 27.10.2023

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 16.06.2023 kell 10.00, Palun märkida „Mitte avada enne 16.06.2023 kella 10.05

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Omanikujärelevalve teenuse osutamine Lusti lasteaia osalise rekonstrueerimine”

29.05.23

 

Tellija andmed

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

 

Hanke eesmärk

Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine omanikujärelevalve teenuse osutamiseks hankele „Lusti lasteaia osalise rekonstrueerimine" (viitenumber 262712). Tööde kestus on neli kuud lepingu sõlmimisest.

Pakkumiste tähtaeg on 06.06.2023. kell 10:00. Pakkumus esitada vald@antsla.ee

Pakkumusel märkida „Mitte avada enne 06.06.2023 kella 11:00".

Hanke alusdokumendid ja üldised nõuded

Olemasolevad ehitusprojektid ja ehitustööde lähteülesanded.

Ehitustööde maht on kättesaadav riigihangete registris (viitenumber 262712). Ehitusprojekt on leitav lingilt https://drive.google.com/drive/folders/1SssAuYaIMe8dcOuEZnHjDsSYzAxRCZjX?usp=sharing

Tööde eeldatav kestus: Tööde lõpptähtaeg on 30.10.2023

 

Lisainfo:

Kurmet Müürsepp 5179213

kurmet@antsla.ee

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Omanikujärelevalve teenuse osutamine Antsla Gümnaasiumi rekonstrueerimise täiendavale projekteerimisele ning ehitamisele”

25.05.23

 

TELLIJA ANDMED
Antsla Vallavalitsus, postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: 
vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

Hanke eesmärk

Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine omanikujärelevalve teenuse osutamiseks riigihankele „Antsla Gümnaasiumi rekonstrueerimise täiendav projekteerimine ning ehitamine" (viitenumber 259659). Ehitustööde lõpptähtaeg on 30.06.2024.

 

Pakkumiste tähtaeg on 02.06.2023. kell 10:00. Pakkumus esitada vald@antsla.ee

Pakkumusel märkida „Mitte avada enne 02.06.2023 kella 11.00"

Hanke alusdokumendid ja üldised nõuded
Olemasolevad põhiprojektid ja ehitustööde lähteülesanded:
Ehitustööde maht on kättesaadav riigihangete registris viitenumber 259659

Tööde lõpptähtaeg on 30.06.2024

Lisainfo:

Kurmet Müürsepp 517 9213
kurmet@antsla.ee

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „KRUUSA VEDU ANTSLA VALLA TEEDELE” LÄHTEÜLESANNE.

27.04.23

Objekti asukohad: Võru maakond Antsla vald

Objekti kirjeldus: Tulenevalt valla kruusakattega teede olukorrast on vajalik teostada teekatete parendustöid. Valitavad lõigud määrab Antsla Vallavalitsus.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Kruusa vedu Antsla valla teedel.

Tööde kirjeldus: 1. Valla teede katete olukorra parendamine. Parendamist vajavatele teedele kruusa vedu koos laotamisega. Teekatte parendamiseks kasutada purustatud kruusa


Tööde teostamise tähtaeg: 01.06.2023.a - 01.09.2023.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 04.05.2023.a. Hinnapakkumus peab sisaldama 1 tonni kruusa hinda koos laotamisega.

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „TOLMUTÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLA TEEDEL” LÄHTEÜLESANNE.

27.04.23

Objekti asukohad: Võru maakond Antsla vald

Objekti kirjeldus: Antsla Vallavalitsusele on laekunud avaldused elanikelt, kelle majapidamised asuvad valla kruusakattega teede vahetus läheduses. Kuival perioodil teed tolmavad ja vajavad tolmutõrjet. Teostatavad teelõigud valib välja vallavalitsus.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Tolmutõrje teostamine Antsla valla teedel.

Tööde kirjeldus:

2. Tolmutõrje teostamine kloriididega.

Tööde orienteeruv maht: u. 30 000 m²

 

Tööde teostamise tähtaeg: 16.05.2023 - 09.06.2023.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 04.05.2023.a. Hinnapakkumuses tuua välja tolmutõrje 1 m² maksumus.

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „"Omanikujärelevalve teenuse osutamine Antsla Gümnaasiumi rekonstrueerimise täiendavale projekteerimisele ning ehitamisele

11.04.23

TELLIJA ANDMED
Antsla Vallavalitsus
Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

Hanke eesmärk
Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine omanikujärelevalve teenuse osutamiseks riigihankele "Antsla Gümnaasiumi rekonstrueerimise täiendav projekteerimine ning ehitamine" viitenumber (259659). Ehitustööde lõpptähtaeg on 30.06.2024.

Pakkumiste tähtaeg on 21.04.2023. kell 10:00. Pakkumus esitada vald@antsla.ee

Pakkumusel märkida „ Mitte avada enne 21.04.2023 kella 11.00"

 

Hanke alusdokumendid ja üldised nõuded
Olemasolevad põhiprojektid ja ehitustööde lähteülesanded:
Ehitustööde maht on kättesaadav riigihangete registris viitenumber 259659

Tööde eeldatav kestus:
Tööde lõpptähtaeg on 30.06.2024

Lisainfo:
Kurmet Müürsepp 517 9213
kurmet@antsla.ee

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja hanke Antsla valla kruusateede greiderdamine 2023.

Lähteülesanne Tsooru küla kergliiklustee rajamise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks

3.02.23

Objekti asukoht: Võru maakond, Antsla vald, Tsooru küla.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Tsooru küla kergliiklustee rajamise omanikujärelevalve teostamine.

Tööde kirjeldus:
Omanikujärelevalve teostamine riigihanke „Tsooru küla kergliiklustee rajamine" (viitenumber 258547) ehitustöödele.
Töökoosolekute läbiviimine ja protokollimine.

Tööde teostamise tähtaeg: 8 kuud (orienteeruvalt märts-oktoober)
Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 10.02.2023.a.

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Antsla vallas 2023-2024

12.01.23
Pakkumuse esitamise kutse

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Antsla vallas 2023-2024

 

Hankedokument

Hankija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, asukoht F. R. Kreutzwaldi tn1, Antsla vald, Antsla linn, Võrumaa; telefon: 372 78 55 164; e-posti aadress: vald@antsla.ee; veebileht: www.antsla.ee

Hanke nimetus: „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Antsla vallas 2023- 2024".

1. Pakkumuse esitamise kutse Hankija teeb ettepaneku kõigile hankelepingu esemest huvitatud isikutele esitada pakkumus vastavalt käesolevas dokumendis sätestatud tingimustele.

2. Hankelepingu ese

2.1 Hanke esemeks on baastoetuse osutamine pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024" Antsla valla haldusterritooriumil perioodil 01.02.2023 - 31.12.2024 antud projektis osalemiseks nõusoleku andnud psüühilise erivajadusega inimestele. Täpsem teenuse kirjeldus on eraldi dokumendis (Lisa 1). Teenuse osutamise algusaeg on 01.02.2023 eelduslik, ega oma õiguslikku tähendust. Juhul, kui hankemenetlus ei võimalda nimetatud tähtajaks lepingut sõlmida, on teenuse osutamise alguskuupäevaks lepingu sõlmimisele järgnev tööpäev;

2.2 Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud;

2.3 Teenuse osutamise kirjeldus on toodud tellija lähteülesandes (Lisa 1);

2.4 Hankelepingu kestus on kuni 31.12.2024.

3. Nõuded pakkujale-kvalifitseerimistingimused:

3.1 Hankemenetlusest kõrvaldamise alused:

3.1.1 Pakkujal ei või esineda riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 95 lõikes 1 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS § 95 lg 1 alused. Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad § 95 lg 4 alused. Enne hankelepingu sõlmimist võib hankija nõuda edukalt pakkujalt kõikide asjakohaste hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist kinnitavate dokumentide esitamist, kui need andmed või dokumendid ei ole hankijale andmekogus olevate avalike andmete põhjal oluliste kulutusteta kättesaadavad.

4. Nõuded pakkumusele

4.1 Vastavustingimused:

4.1.1 Pakkumus tuleb esitada täites selleks ettenähtud vormi (lisa 3), eesti keeles ja digitaalselt allkirjastatuna.

4.1.2 Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse, näidates ära baastoetuse ja lisatoetuse osutamise tunnihinna eurodes täpsusega kaks kohta pärast koma;

4.1.3 Pakkumus peab olema jõus 30 kalendripäeva selle esitamisest. Pakkuja esitab sellekohase kinnituse pakkumuses.

4.1.4 Pakkujaks saab olla juriidiline isik, kelle puhul äriregistris või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris märgitud põhitegevusalade loetelu hõlmab sotsiaalhoolekandelisi tegevusi.

5. Pakkumuse esitamine

5.1 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.01.2023 kell 14.00;

5.2 Pakkumused tuleb esitada kirjalikult, Antsla Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@antsla.ee varustatuna märkusega „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Antsla valla haldusterritooriumil 2023-2024" Mitte avada enne 20.01.2023 kell 14.00

5.3 Pakkuja peab arvestama e-posti laekumise ajaga hankija e-posti aadressile. Tähtajast hiljem saabunud pakkumisi ei arvestata.

5.4 Lisainfo Malle Kodu (7855378, malle@antsla.ee).

6. Pakkumuste hindamine

6.1 Pakkumuse hindamisel lähtutakse majanduslikult soodsamast pakkumusest, mis valitakse välja madalama hinna alusel.

6.2 Hankija võib kasutada hanke läbiviimisel nn pööratud menetlust, st läheb kohe üle pakkumuste sisulisele kontrollile, seejärel pakkumuste hindamisele ning eduka pakkumuse leidmisele. Kõrvaldamise aluseid kontrollib hankija ainult eduka pakkumuse esitanud pakkujal.

6.3 Pärast eduka pakkuja suhtes kõrvaldamise aluste puudumise kontrollimist teeb hankija otsuse eduka pakkuja kõrvaldamise või kõrvaldamata jätmise kohta.

6.4 Antsla Vallavalitsus jätab endale õiguse mitte valida teenuse teostajaks kõige odavamat pakkumust teinud pakkujat, kui on kahtlus, et pakkuja ei suuda tagada kvaliteetset teenuse osutamist või ei vasta pakkumuse tingimustele.

7. Lepingu sõlmimine

7.1. Leping sõlmitakse kirjalikus vormis pakkumuse esitajaga, kelle pakkumus tunnistatakse edukaks majanduslikult soodsama kriteeriumi alusel.

7.2. Pakkuja peab pakkumuse tegemisel arvestama, et ta vastutab ainuisikuliselt lepinguga temale pandud kohustuste kvaliteetse ning tähtaegse täitmise eest, tagades teenuse vastavuse hankedokumentides toodud tingimustele ja kehtivale seadusandlusele.

7.3. Täitja esitab Tellijale e-arve läbi e-arvete keskkonna. Arved kuuluvad Tellija poolt tasumisele 14 päeva jooksul arve kuupäevast alates.

7.4. Arve tuleb esitada hiljemalt Teenuse osutamisele järgneva kuu viiendaks (5) tööpäevaks.

8. Kõigi pakkumuste tagasilükkamise alused

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik kvalifitseeritud pakkujate pakkumused juhul, kui:

- kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;

- hankijast olenemata asjaoludest tingituna muutub hankel

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja hanke: „ Generaatori ost ja paigaldus”

15.12.22

Hanke nimetus „ Generaatori ost ja paigaldus"

Generaator paigaldatakse hoonesse aadressil:  Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn Antsla vald

Hinnapakkumus peab sisaldama järgmisi töid:

1.Hoone peakilbis käsitsi lülitusega ümberlüliti paigaldamine
2. Elektrigeneraator 40KVA P41FOXn tarnimine
3.Toitekaabli paigaldus peakilbist generaatorini 15 m
4. Haagise tarnimine generaatori transpordiks (kandevõimega 1500 kg)
5. Pakkumine peab sisaldama elektriaudit

Pakkumuse esitada hiljemalt 20. detsembriks 2022 kella 11.00 e-kirjal: vald@antsla.ee
Lisada märge" Mitte avada enne 20. detsembrit 2022 kella 11.00"
Pakkuja peab esitama vähemalt ühe samalaadse töö teostamise aastatel 2021- 2022 aastal.
Pakkujal peab olema 2021 aasta käive samalaadse tööde teostamise kohta vähemal 20000 eurot.

Lisatud foto peakilbi asukohast

 

Lisainfo: Kurmet Müürsepp, 5179213

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Lusti lasteaia hoone osaline projekteerimine"

18.11.22

Seoses vajadusega laiendada lasteaia ruume ja tekitada juurde uuele rühmale ruumid, tuleb projekteerida lasteaia rühmale uued ruumid olemasolevate B korpuse I korruse ruumide baasil (varasemad algkooli ruumid)

Olemasolevad ruumid rekonstrueerida vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrusele nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" nõuetele ning lähtuda Koolieelse lasteasutuse seadusest.

 

Küsimuste korral kontakteeruda abivallavanem Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

Pakkuja esitab pakkumuse hiljemalt 28.11.2022 kella 12-ks, e-posti teel aadressil vald@antsla.ee pealkirjaga :

Lusti lasteaia hoone osaline projekteerimine" – MITTE AVADA ENNE 28.11.2022 KELLA 12.00.

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Sõiduki ost"

2.11.22

Antsla Vallavalitsus korraldab hanke sõiduki soetamiseks Antsla valla sotsiaalosakonnale. Hange viiakse läbi vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning hankedokumentides (edaspidi HD) esitatud nõuetele.

 

1. HANKIJA ANDMED
1.1 Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn Võru maakond 66403; koduleht: www.antsla.ee;
1.2 Täiendav informatsioon ja selgitused: Kurmet Müürsepp 5179213, e-post kurmet@antsla.ee
1.3 Hanke nimetus: "Sõiduki ost";
1.4 Hankemenetluse liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange.

2. ÜLDTEAVE
2.1 Hankijal on õigus teha muudatusi käesolevas hankedokumentides vastavuses riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 81 nõuetega.
2.2 Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise juurdepääsu hankedokumentidele Antsla valla kodulehe aadressil https://antsla.ee
2.3 Riigihankega seotud täiendavad küsimused ja selgitused menetletakse ning väljastatakse e-posti teel. Hankija ei vastuta elektronposti toimimise eest.
2.4 Hankija jätab endale õiguse kõik hankeosa pakkumused tagasi lükata, kui pakkumuste maksumus ületab hankija planeeritud eelarvelisi vahendeid.
2.5 Hankija palub lugeda hanke alusdokumentides viidatud ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne".

3. RIIGIHANKE ESE

Käesoleva riigihanke objektiks on ühe sõiduki soetamine Antsla valla sotsiaalosakonnale. Hanget ei ole jaotatud osadeks.

4. TEHNILINE KIRJELDUS
4.1 kasutatav kütus: diisel
4.2 nelikvedu
4.3 4/5 ust
4.4 talverehvid ja lisaks suverehvid velgedel
4.5 ARK pakett ja registreerimine

5. PAKKUMUSE KOOSTAMINE
5.1 Pakkumus koostatakse eesti keeles.
5.2 Pakkumus esitatakse kogu hankeeseme kohta.
5.3 Pakkumus esitada vabas vormis
5.4 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 4 nädalat

6. PAKKUMUSE ESITAMINE
6.1 Pakkuja esitab pakkumuse hiljemalt 14.11.2022 kella 12-ks, e-posti teel aadressil vald@antsla.ee pealkirjaga „Sõiduki pakkumus" – MITTE AVADA ENNE 14.11.2022 KELLA 12.00.
6.2 Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalikud riigihanke objektiks olevate tingimuste täitmiseks.

7. PAKKUMUSTE HINDAMINE

7.1 Hankija hindab kõiki pakkumusi, mis on läbinud vastavaks tunnistamise.
7.2 Hankija kõrvaldab pakkuja, kellel esinevad kõrvaldamise alused RHS § 95 lg 1 mõistes.
7.3 Hankija võib kõrvaldada pakkuja, kellel esinevad kõrvaldamise alused RHS § 95 lg 4 mõistes.
7.4 Edukaks pakkumuseks tunnistatakse kõige madalaima hinnaga pakkumus.

 

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Generaatori ost ja paigaldus”

2.11.22

Hanke nimetus „ Generaatori ost ja paigaldus"

Generaator paigaldatakse hoonesse Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn, Võru maakond
Hinnapakkumus peab sisaldama järgmisi töid:

1.Hoone peakilbis käsitsi lülitusega ümberlüliti paigaldamine
2. Elektrigeneraatori 20KVA tarnimine ja statsionaarne paigaldamine
3.Toitekaabli paigaldamine peakilbist generaatorini 20 m
4. Generaator paigaldatakse ruumi mille uks on 80cm lai

Pakkumus esitada e-kirjale: vald@antsla.ee , hiljemalt 14. novembriks 2022 kella 14.00 

 

Lisainfo Kurmet Müürsepp
5179213

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja hanke järgmiste tööde teostamiseks

4.10.22

Hanke nimetus „ Generaatori ost ja paigaldus"

 

Generaator paigaldatakse hoonesse Kooli tee 12

 

Hinnapakkumus peab sisaldama järgmisi töid:

 

1.Hoone peakilbis käsitsi lülitusega ümberlüliti paigaldamine

2. Elektrigeneraator VISA 40KVA P41FOX tarnimine

3.Toitekaabli paigaldus peakilbist generaatorini

4. Haagise tarnimine generaatori transpordiks (kandevõimega 1500 kg)

 

Pakkumuse esitada hiljemalt 18. oktoobriks 2022 kella 14.00 mailile vald@antsla.ee

 

Lisainfo Kurmet Müürsepp

 

5179213

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja hanke Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arengukava koostaja leidmiseks

15.09.22

Arengukava tuleb koostada kooskõlas:

1. Kehtiva seadusandlusega;
2. Vastavat piirkonda hõlmava veemajanduskavaga;
3. Omavalitsuse halduspiirkonna või selle osa üld- ja detailplaneeringutega.
4. ÜVK kava koostada vähemal 12 aastaks.

ÜVK kava ülevaatamise raames läbi vaadata reoveekogumisala andmed (piirid, suurus).

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava tuleb enne kinnitamist kooskõlastada ÜVK teenusepakkujatega AS Võru Vesi, ning Keskkonnaameti ja Terviseametiga. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel peab järgima Keskkonnaministeeriumi koostatud dokumenti „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamise juhend." Arendamise kava koostamisel võtta lähtealuseks varem koostatud ÜVK arengukava: 1) Antsla valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 (https://antsla.ee/documents/378714/23159804/Antsla+valla+%C3%9CVKA+kava+2019-2030.pdf/3885419e-9523-4dd0-927a-040587279dd1)

Hinnapakkumine esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 26.09.2022.

Lisaküsimused ja täiendav info esitada abivallavanem Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213. Eeldatav arengukava valmimise tähtaeg on 30. jaanuar 2023. Rekvisiidid: Antsla Vallavalitsus, reg kood 75010418 Aadress Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn, Antsla vald, 66403, Võrumaa Tel, 7855164, e-post vald@antsla.ee, koduleht www.antsla.ee

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Antsla valla valvekaamerate ost ja paigaldus"

15.09.22

Hankija: Antsla Vallavalitsus
Objekti aadress: Antsla vald
Videovalve süsteemi ost ja paigaldus.

 

Miinimumnõuded: järgnevad tehnilised näitajad võivad olla ka paremad. Põhjendatult (erandjuhul) ka madalamad.

NB! kaamerate ja raadiolinkide asukohad ja tähised on kujutatud kaardil. Kaardi link allpool.

Kaamerad välitingimustesse: ilmastikukindlad IP66 (vähemalt:-25 +50C)

Fikseeritud – 5MP@20fp, IR valgustus 30m, objektiiv 2,8-12mm – 7tk (kaamera_01-04; 06; 08-10; 12-15; 17-19)

Fikseeritud - 3MP@20fp, IR valgustus 10m – 2 tk (kaamera_16; 05)

kuppel PTZ - 5MP@20fp, IR valgustus 30m, 10X zoom – 1tk (kaamera_07).

kuppel PTZ - 3MP@20fp, IR valgustus 20m, 3X zoom – 1tk (kaamera_11).

 

Kaamerad sise: 3MP@20fp, IR valgustus 15m, objektiiv vastavalt ruumi vajadusele. – 3tk

Poe switch: soovitavalt Mikrotik CSS106-1G-4P-1S - 3tk

 

Savestaja: 32 kanalit, 16Poe port, H.265+ , 4K UHD, PTZ-kontroll, võimekus 10TB. Kasutajate autentimine. Kasutajate tegevuste logi (millal kasutaja seadmesse logis ja mida kasutas). Lisatud 2x6TB HDD ketast. Monitor 27" FullHD.

Kaabeldus: Kaabel CAT5e või CAT6 varjestatud (väli/sise vastavalt keskonnale). Kaablite varjestus peab olema kasutuses, kaabli otspunktid peavad vastavate pistikute kaudu olema seadmega maanduses (korpuses).

Raadiolink: Link_01:multipoint-to-point 350m, 60Ghz, soovitavalt Mikrotik CubeG-5ac60ay-SA 1tk, CubeG-5ac60ay 1tk

Link_02:multipoint-to-point 250m, 60Ghz, soovitavalt Mikrotik CubeG-5ac60ay 1tk

Link_03:point-to-point 140m, 5Ghz, soovitavalt Mikrotik RBSXTG-5HPacD-SA ja RBSXTsqG-5acD

Link_04:point-to-point 80m, 5Ghz, soovitavalt Mikrotik RBSXTsqG-5acD 2tk

3G/4G/LTE ruuter: soovitavalt Mikrotik SXTR&EP06-A või RBSXTR&R11e-LTE6

UPS: 2000VA/1200W - 1tk, UPS 500VA/300W - 4tk

 

Paigaldus: 6 välikaamerat tulevad vallamaja (Kreutzwaldi 1) seinale. Kolm sisekaamerat vallamaja koridori. Vallamajas hakkab paiknema ka salvestaja. Antsla Kulduurikesuse (Kooli tee 19) välisseinale kaks fikseeritud suunaga ja üks kuppel PTZ. 1 kaamera Kuldre noortekeskuse seinale. Üks kuppel PTZ ja 1 fikseeritud kaamera raadiolingiga valgustus posti külge (220v olemas). Multiponit link (vallamaja katuselt Antsla Bussijaama) teenindab kahte kaamerat kumbki eri posti küljes (vaata kaarti, kaamera 17; 18). Antsla Laululava link on 4G, LTE ja kaameraid 4 tk. Antsla Vallamajas, Antsla Kultuurikeskuses ja Kuldre noortekeskuses on olemas internet valguskaabliga.

Garantii: 2 aastat peale süsteemi paigaldust ja seadistust. Garantii alla kuuluvad: 1. seadmete tootjapoolsed rikked. 2. paigaldusest tulenevad vead ja rikked.

Seadmete või võrgu tõrgete/rikete korral reageerimine 4 tööpäeva jooksul. Vigase seadme väljavahetamine sama või samalaadse vastu 5 tööpäeva jooksul.

Hooldus: Süsteemi hilisema hoolduse võtab tellija enda kanda või tellib väljastpoolt. Paigaldaja annab tellijale pärast tööde lõppu süsteemi hooldusjuhendi ja seadmete tootjapoolsed hooldusjuhendid.

Nõuded pakkumusele: Pakkumus peab sisaldama seadmete ja paigaldamiseks vajaminevate vahendite maksumust ja tööde teostamise hinda. Pakkujal on soovitav objektiga kohapeal tutvuda. Töö käigus avastatud vajaminevate lisatööde, vahendite ja seadmete eest pakkuja lisatasu ei saa. Paigaldatavaid seadmeid ja tehtavaid töid on tellijal õigus vähendada, kui eelarves ettenähtud vahendid ei võimalda seadmete soetamist või tööde teostamist kogu mahus. Tellijale jääb võimalus küsida lisapakkumist seadmete asendamiseks (ka väljajätmiseks), kui tellija arvates on õigustatud võimekam või siis odavam lahendus. 

 

Lisa: Kaamerate asukoht google kaardil https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=13b1sI87xZCR_oKLtSZf9yu1a_4OaZ74U&usp=sharing . Vallamaja sisekaameraid kaardil pole. Kaamerate asetused ja vaatenurgad on ligikaudsed.

 

Hinnapakkumise esitamise tähtaeg on 30. september 2022.
Hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 3 kuud.
Tööde teostamise tähtaeg: oktoober -detsember 2022.

Lisa. Asukohtade kaart   https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=13b1sI87xZCR_oKLtSZf9yu1a_4OaZ74U&usp=sharing

 

Lisainfo ning pakkumuse esitamisega tekkinud küsimustele vastab  
Meelis Kuus
IT -spetsialist
tel 5103 655
meelis@antsla.ee

Kuldre kooli katlamajale puidugraanuli ostmine 2022/2023 kütteperioodideks

5.09.22

Üldandmed

Hankija nimi ja andmed: Kuldre Kool, Kuldre küla 66506 Võrumaa, Tel. 56 919508 või 78 57156 e-post: kool@kuldre.ee
Hankelepingu nimetus: Kuldre kooli katlamajale puidugraanuli ostmine 2022/2023 kütteperioodideks.
Hankija kontaktisiku nimi ja andmed seoses käesoleva hankega: Kuldre kooli majandusjuhataja Margus Mäerand;; e-post:  margus.maerand@kuldre.ee
Hankelepingu rahastmaisallikad: Antsla valla eelarve.

 

Tehniline kirjeldus, rakendatavad normid ja nõuded:

Orienteeruv kogus kuude lõikes (kütteperioodi pikkus ~ 8 kuud) on . 120 000 Kg

Puidugraanuli niiskussisaldus ei tohi olla suurem kui 5-8%.

Puidugraanuli suurus peab olema vahemikus 6-8 mm.

Puidugraanul ei tohi sisaldada metalli, kive, purustamata juppe ja muid lisandeid, mis võiksid põhjustada katlamaja seadmete rikkumist ja seiskamist.

 

Hankelepingu tingimused:

Puidugraanuli tellimine vastavalt hankija vajadusele, tellimuse eeldatav täitmise aeg 3 kalendripäeva.

Kauba eest tasumine kord kuus vastavalt esitatud arvele.

Ühe koorma maht maksimaalselt 20t puistena puhurautoga,

Puhurauto peab olema varustatud kaaluga.

 

Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta

Pakkuja esitab pakkumuse maksumuse eurodes, 1000kg maksumusena. Pakkumuse hind peab sisaldama materjali, transporti ja mahalaadimist.

 

Pakkumuse jõusoleku tähtaeg
Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

 

Täiendav teave hanketeate ja hankedokumentide kohta
HD sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel hankija kontaktisiku poole..

Hankija esitab selgitused 2 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, edastades need kirjalikult samaaegselt kõigile hankest huvitatud isikutele nende poolt teatatud aadressil.

 

Pakkumuste esitamine
Pakkumused saata hiljemalt 12.09.2022 kell 15:00 aadressile: Kuldre Kool, Kuldre küla 66506 Võrumaa või elektroonselt aadressile, margus.maerand@kuldre.ee


Pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine
Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus.

Hankija võib pidada lihthankes läbirääkimisi.

Kui kaks või enam pakkumust on võrdväärse maksumusega, siis tunnistatakse edukaks pakkumus läbirääkimiste teel.

 

Hankelepingu sõlmimine

Hankija ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitakse hankeleping. 

Urvaste kool soovib leida pakkujaid Urvaste Kooli õpilasliinide teenindamiseks 2022/2023 õppeaastaks

3.08.22

Objekt: Urvaste Kooli õpilasliinide teenindamine 2022/2023 õppeaastal

Töö eesmärk: Urvaste Kool soovib leida õpilasliinide teenindamiseks vedajat, kes toob esmaspäeviti õpilased kooli ja viib reedeti õpilased koju. Tegu on õpilasvedude liinidega so vedu toimub ainult õppeperioodil (september 2022-juuni 2023). Vedu ei toimu koolivaheaegadel, nädalavahetustel ning riiklikel pühadel. Vedu peab toimuma tehniliselt korras bussides, kus on õpilaste arvust lähtuv nõuetekohane turvavarustus. Vedu ei tohi katkeda bussi remondi, rikke, bu

Tööde kirjeldus: 

Õpilasliini nr 1 Võru õpilasliin

Esmaspäev: Põlva 9.00 Tilsi-Ridali-Võru-Linnamäe-Urvaste

Reede: Urvaste 12.50 Linnamäe-Võru-Väimela teerist-Ridali-Tilsi-Põlva

Sõidab 40 õpilast.

 

Õpilasliin nr 2 Valga õpilasliin

Esmaspäev: Valga 8.00-Kaagjärve-Valga-Koikküla-Taheva-Hargla-Antsla-Urvaste

Reede: Urvaste 12.50 Antsla-Hargla-Taheva-Koikküla-Valga-Kaagjärve-Valga

Sõidab 20 õpilast.

 

 

Palun arvestada hinnapakkumuse esitamisel https://kaart.delfi.ee/ kilomeetritega.

 

Õpilasliinide teenindamise lõplikud asjaolud (õpilaste arv, õpilasliini marsruut) täpsustatakse vastavas lepingus.

Edukaks tunnistatakse kõige madalama eeldatava aasta kogumaksumusega pakkumus. Pakkumise edukaks tunnistamise kriteeriumiks on madalam hind. Kui kaks või enam pakkumust on esitanud võrdse hinna ja osutuks seeläbi edukaks, siis asub tellija nendega hinna üle läbi rääkima.

 

PAKKUMUS ESITADA LISAS 1 ESITATUD VORMIL HILJEMALT 15.08.2022 AADRESSIL:  info@urvastekool.edu.ee

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Maratinurga (Kobela II) maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamiseks"

5.08.22

Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Taberlaane küla.

Objekti kirjeldus: Objekt asub Antsla vallas Taberlaane külas järgmistel katastriüksustel: 14201:001:0137 ja 14301:002:1291.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F. R. Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Maratinurga (Kobela II) maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamine.

Tööde kirjeldus: Tööd teostada vastavalt lähteülesandele lisatud Antsla Vallavalitsuse 15.06.2022.a korraldusele nr 2-3/208 „Detailplaneeringu algatamine" ja Antsla Vallavalitsuse poolt moodustatud planeerimiskomisjoni poolt koostatud lähteseisukohtadele.

Tööde teostamise tähtaeg: 31.03.2024

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 15.08.2022.

Täiendav info: abivallavanem Kurmet Müürsepp e-post: kurmet@antsla.ee või tel 5179213,

maa- ja planeeringute spetsialist Ester Hommk, e-post ester@antsla.ee või tel 5540530

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Uhtjärve supluskoha ujumissilla paigaldamine”

28.07.22

Hankija: Antsla Vallavalitsus

Objekti aadress: Sõmerpalu metskond 4, Uhtjärve küla, Antsla vald, Võru mk, kt
14201:001:0898; Kirikumõisa, Kirikuküla, Antsla vald, Võru mk, kt 84301:002:1151.

Hanke eesmärk: Käesoleva hanke objektiks on Uhtjärve supluskohta (kt 14201:001:0898)
ujumissilla paigaldamine. Töö osad on ehitusprojekt, materjalid, transport objektile ja paigaldus.

Tehnilised tingimused:
1. T-kujulise ujumissilla mõõdud:
1.1 Käigusilla mõõdud 6 x 2 meetrit.
1.2 Plastujukitel platvormi esimese osa mõõdud 6 x 2 meetrit, laiema osa mõõdud 6 x 3 meetrit.
2. Lisavarustus: redelid ja paadikinnitusrõngad.

Hinnapakkumises tuua eraldi välja projekti, materjalide, transpordi ja paigalduse hinnad
käibemaksuta ja koos käibemaksuga.
Hinnapakkumise esitamise tähtaeg on 12. august 2022.
Hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 3 kuud.

Lisa. Asukoha joonis

Hankija kontaktisik:
Liana Neeve
keskkonnaspetsialist
tel 5349 2922
liana@antsla.ee

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „ Linda Rahvamaja saali rekonstrueerimine I etapi omanikujärelevalve” korraldamine

28.07.22

TELLIJA ANDMED:

Antsla Vallavalitsus
Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

 

Hanke eesmärk

Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Linda Rahvamaja saali rekonstrueerimine I etapis . Ehitustööde lõpptähtaeg on 01.05.2023.
Pakkumiste tähtaeg 02.08.2022. kell 10:00. Pakkumus esitada vald@antsla.ee

 

Hanke alusdokumendid ja üldised nõuded

Olemasolevad põhiprojektid ja ehitustööde lähteülesanded:
Ehitustööde maht on kättesaadav riigihangete registris viitenumber 247159
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4251668/general-info

 

 

Ehitustööde eeldatav kestus:

Ehitustööde lõpptähtaeg on 01.05.2023

 

Käesoleva hanke tööde koosseisus on:

Linda Rahvamaja saali rekonstrueerimine I etapp seotud tööde üle järelevalve tegemine vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määruses nr 80 "Omanikujärelevalve tegemise kord" sätestatule.

Omanikujärelevalve tegemine ülalnimetatud ehitusobjektil ehitustööde teostamise perioodil vastavalt käesoleva hanke hankedokumentatsioonis toodule.

Hankija (Tellija) eesmärgiks on:

• teostada tähtaegselt, kvaliteetselt ja optimaalsete kuludega HD-s kirjeldatud ehitustööd;

• tagada ehitustööde ja ehitusobjektide vastavus kõigi asjassepuutuvate õigusaktide sätetele ning hangete raames ehitustöövõtjatega sõlmitavate töövõtulepingute nõuetele;

• tagada ehitusobjektide ehitustööde nõuetekohane dokumenteerimine, sh kõigi ehitamise tehniliste dokumentide koostamine.

Järelevalve kohustused ehitusobjekti ehitustööde omanikujärelevalve teostamisel:

 • Omanikujärelevalvet tehakse lepingu sõlmimisest kuni ehitustööde täies mahus teostamiseni vastavalt ehitustööde riigihangete hankedokumentidele.

 • Ehitusobjekti ehitustööde üle järelevalve teostamine lähtuvalt kehtivast õigusest, sh ehitusseadustik ning Majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määrus nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord".

 • Ehitusobjekti ehitustööde üle järjepidev järelevalve teostamine, tuvastamaks, kas ehitusobjekti ehitustööd vastavad kehtestatud nõuetele, mh kvaliteedi osas.

 • Tagab, et iga järelevalve valdkonna teenuse osutamisel oleks töösse kaasatud vastava valdkonna teenuse osutamise õigust omavad spetsialistid.

 • Tellija esindamine ja tema huvide kaitsmine ehitusobjektis.

 • Koosolekute juhtimine ja protokollimine.

 • Tehniliste dokumentide komplekteerimine ja säilitamine ehitusperioodil.

 • Tegevuse alustamisega seotud toimingute teostamine.

 • Informatsiooni vahetamise korraldamine ehitajate ja tellija vahel.

 • Tööde graafikute täitmise jälgimine ja võimalike mahajäämuste käsitlemine.

 • Ehitusmahtude kontrollimine.

 • Kontrollib ja veendub, et ehitusobjekti ehitustööde käigus paigaldatavad tooted, materjalid, seadmed, ehitustehnilised lahendused ja kavandatud tehnoloogia vastavad õigusaktide nõuetele, Tellija eesmärgile ning ehitusobjekti tehnilises kirjelduses, ehitustöövõtjaga sõlmitud töövõtulepingus ja projektdokumentatsioonis esitatud nõuetele.

 • Juhul, kui kavandatud töö või toote, materjali või seadme osas tekib kahtlus, et see ei vasta nõuetele, nõuab ehitusobjekti ehitustööde teostajalt lisadokumente või vastavaid katsetuste tulemusi tõestavaid dokumente, et tuvastada tegelik vastavus ja informeerib viivitamatult sellest Tellija esindajat.

 • Kontrollib, et ehitusobjekti ehitusplatsil (töömaal) paiknevad tooted, materjalid ja seadmed on ladustatud nõuetekohaselt ning vastavalt kaitstud, vältimaks vigastuste või kvaliteedi halvenemise ohtu. Keelab ehitusobjekti ehitustööde teostajal vigastatud või muul põhjusel halvema kvaliteediga toodete paigaldamise.

 • Teeb ettepanekuid ehitusobjekti projektdokumentatsiooni või projektlahenduse muutmiseks juhul, kui algselt kavandatud lahendus on ebasobiv, ei vasta Tellija eesmärgile või taga parima ja otstarbekaima lahenduse saavutamist.

 • Nõuab katsetuste ja mõõdistamiste teostamist nende ehitusobjekti ehitustööde osas, millede vastavust saab tuvastada katsetuste ja/või mõõdistamiste teel.

 • Kontrollib ja võrdleb ehitustöövõtja poolt koostatud tööjooniste vastavust Tellija poolt heakskiidetud ehitusprojekti dokumentidega ning annab neile kirjaliku seisukoha 5 tööpäeva jooksul. Ilma järelevalve ja Tellija kirjaliku heakskiiduta ehitusprojekti dokumendil pole ehitustöövõtjal õigust vastavaid ehitustöid alustada.

 • Tagab, et omanikujärelevalve vastutav spetsialist juhib läbivalt omanikujärelevalve teostamist, teostab ehitusobjekti ehitustööde järelevalvet ja täidab teisi õigusaktidest ja hankedokumentidest tulenevaid kohustusi ning on ehitusobjekti ehitustööde faktilise teostamise ajal Tellijale pidevalt kättesaadav.

 • Ehitaja poolt esitatud aktide ja arvete aktsepteerimise eelduste kontroll.

 • Kontrollib ja allkirjastab kõik ehitustöövõtja poolt esitatud dokumendid, mille alusel toimub tööde eest tasumine (arved, teostatud tööde aktid, projektimuudatused, töömahtude muutused jne).

 • Tellija informeerimine ehitustööde hetkeseisust ning maksumusest.

 • Nõuab ja tagab ehitustööde täitedokumentatsiooni õigeaegset vormistamist (sh teostusjooniste, hooldusjuhendite, kasutusjuhendite) ning hindab teostusjooniste vastavust tegelikkusele.

 • Kontrollib riiklike inspektsioonide, kohaliku omavalitsuse ehitusjärelevalve, samuti autorijärelevalve ja teiste ehituse kontrollijate poolt ehitusplatsi päevikusse tehtud märkuste ja ettekirjutuste õigeaegset täitmist.

 • Vaatab üle ehitaja poolt esitatavad muudatus- ja lisatööde ettepanekud, kontrollib mahtusid ja ühikhindasid ning vajadusel annab muudatustele ekspertarvamuse.

 • Menetleb muudatustöid ja esitab ettepanekuid muudatustööde kokkuleppe sõlmimiseks, arvestades, et muudatused peavad olema kooskõlas RHS § 123.

 • Kontrollib ehitusobjekti ehitustööde teostaja poolt esitatud ehitamise tehnilisi dokumente, sh kontrollib täitedokumentatsiooni vastavust õigusaktide ja Tellija nõuetele ning ehitamise tehniliste dokumentide, sh täitedokumentatsiooni sisu vastavust tegelikule olukorrale, veendumaks ehitusobjekti ehitustööde teostaja poolt üleantud dokumentatsiooni mahu ja sisu korrektsuses ja piisavuses.

 • Ehitustöövõtja poolt antud tagatiste ja kindlustuste paikapidavuse kontroll.

 • Ülevaatuse akti ettevalmistamine.

 • Ülevaatuse käigus esitatud märkuste ja vaegtööde täitmise organiseerimine.

 • Tegevuse korraldamine garantiiajal.

 • Täidab muid omanikujärelevalve ülesandeid, mis on sätestatud Tellija ja ehitustöövõtja vahel sõlmitud töövõtulepingus.

  Tagab kõigi asjakohaste toimingute tegemise õigusaktidele vastava pädevusega omanikujärelevalve teostaja(-te) poolt.

  Kohustub ülesannete täitmisel kasutama tööjõudu, kelle koolitus, oskused ja kogemus vastavad osutatava teenuse ulatusele, iseloomule ja keerukusele ning kelle andmed on ta koos pakkumusega Tellijale esitanud.

 

Järelevalve kohustused ehitusobjekti garantiiperioodil:

 • Kutsub 2 kuud enne esimese garantiiaasta lõppu ja 2 kuud enne garantiiperioodi lõppu kokku garantiikomisjoni (koosseisus Tellija esindaja, ehitustööde teostaja esindaja ja järelevalve teostaja esindaja) ja osaleb selle töös ning tööde ülevaatusel ning teostab järelevalvet garantiitööde teostamise üle.

 

Pakkumuste hindamise ainsaks kriteeriumiks on pakkumuse madalaim hind.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Tsooru järve supluskoha rajamine"

18.05.22

Hankija: Antsla Vallavalitsus

Objekt: Tsooru park, Tsooru küla, Antsla vald, Võru mk. Kt 14303:002:0134.

Hanke eesmärk: Käesoleva hanke objektiks on Tsooru pargi (kt 14303:002:0134) maa-alale jääva Tsooru järve supluskoha ehitustööd. Tööd sisaldavad 15 x 15 m rannaala rajamist ja liivaga katmist, järve põhja puhastamist ja liiva uputamist 15 x 15 m suurusel alal, kalda profileerimist ning jalakäijate juurdepääsutee tasandamist ning teeäärse parkimisala rajamist.

 

Planeeritavad tegevused

1. Järve veetaseme alandamine ca 80 cm tööde teostamise ajaks;

2. 15 x 15m suurusel rannaalal pinnase eemaldamine ca 50 cm sügavuselt ning ca 100m3 sõelutud valge liivaga asendamine. Pinnase teisaldamine ning planeerimine samal kinnistul;

3. järve põhja puhastamine settest ning taimestikust 15 x 15m ulatuses;

4. kalda profileerimine, et oleks tagatud kalle 1:8;

5. loodusliku liiva lisamine vette ca 100 m3;

6. Jalgraja tasandamine sõiduteest kuni supluskohani ca 80 m;

7. Sõidutee serva laienduse rajamine kolme auto parkimiseks ca 20 m pikkusel alal.

Hinnapakkumise esitamise tähtaeg on 03.06.2022.

Hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 3 kuud.

 

Hankija kontaktisik:

Liana Neeve

keskkonnaspetsialist

tel 5349 2922

liana@antsla.ee

 

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Sõiduki ost” lähteülesanne

29.04.22

EESMÄRK Sõiduki ost

TELLIJA ANDMED:

Antsla Vallavalitsus
Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

 

TEHNILISED ANDMEDÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Hankija soovib osta uut elektriautot.
Hanke eeldatav maksumus on 25000 eurot (sealhulgas käibemaks)
Hankija soovib autot liikumiseks eesmärgiga tagada sotsiaalsete teenuste osutamine Antsla vallas.

Autole esitatavad nõuded:

 • kasutatav kütus: 100 % elekter;
 • minimaalne läbisõiduulatus liikumisel 80 km (nõue kehtib ka talvise perioodi kohta);
 • 4/5 ust;
 • konditsioneer/kliimaseade;
 • salongisisene soojendus;
 • uste avamine ja sulgemine puldist võtmega;
 • ARK pakett ja registreerimine;
 • Autoga peab olema kaasas laadimiskaabel nii Wallboxi, kui ka avalike terminalide jaoks.

 

TINGIMUSED

 

Tarne tähtaeg 01.11.2022

 

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 01.06.2022

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja: Kurmet Müürsepp

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Uue- Antsla muuseumi katuse rekonstrueerimine” lähteülesanne

29.04.22

EESMÄRK  Katuse renoveerimine

Objekti andmed:
Uue- Antsla küla, Antsla vald, Võru maakond

 

TELLIJA  ANDMED:

Antsla Vallavalitsus
Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418


TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD: 
Uue-Antsla muuseumi katuse olemasoleva eterniitkatuse vahetus.

Järgnevad tööd:

1. Lammutustööd. Vana eterniidi ja roovituse eemaldamine , sealhulgas vana eterniidi utiliseerimine.
2. Ehitustööd. Uue eterniidi ja roovituse paigaldus koos aluskattega (roovitus 32mm korda 100mm). Hingav aluskate, punane eterniit , eterniit harjakivi , S-servakate 1500mm eterniitkatusele, harjatihend TOP-ROLL, laius 350mm, värvitud naelad tsingitud, tihendiga eterniidi kammnaelad.
3. Tuulekastide ehitus.Tuulekast teha räästast seinani välja, et ei oleks väljast roovi näha nii otstest kui külgedelt. Kolmest küljest hööveldatud tuulekasti laud ja värvida pinotex pähkel.
4. Vihmaveesüsteem. Kandiline renn ja torud mõlemast otsast alla tuua. Lumetõkke paigaldus kahe ukse kohale.
5. Otsa kelp. Vahetada välja mõlema otsas vana laudis. Teha kultuurimaja poole uks. Otsa kelpa ja seina üleminek alla kumer veelaud mis katta veeplekiga 45kraadi. Kelpa kõik puitosad värvida pinotex pähkel.

NB. Hind peab sisaldama kõiki vajaminevaid materjale ja töid. Eelpool mainitud tööde ja materjalide paigaldamiseks ning vajadusel deformeerunud puitosade välja vahetust, mis on vaja katusekatte vahetuseks näiteks sarikas, alusvöö j.n.e.

 

TINGIMUSED
Tööde teostamise tähtaeg 01.11.2022
Ehitusstööde eeldatav maksumus on 20 000 eurot (sealhulgas käibemaks)

Hinnapakkumus esitada vabas vormis, võttes aluseks tööde loetelu, e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 14.05.2022

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja: Kurmet Müürsepp

Toimetaja: KALEV JOAB

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Spordiväljaku katte uuendamine” lähteülesanne

29.04.22

EESMÄRK

Katte uuendamine spordiväljakul

 

Objekti andmed:

Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond

 

TELLIJA ANDMED:

Antsla Vallavalitsus
Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

 

TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Spordiväljak ca 35x17 m² aluspinna puhastamine, kruntimine, ülepritsimine 2x tartaankattega ja joonimine.

Eeldatav maksumus 12 000 eurot (sealhulgas käibemaks)

NB. Hind peab sisaldama kõiki vajaminevaid materjale ja töid.

TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 01.08.2022

Hinnapakkumus esitada vabas vormis võttes aluseks tööde loetelu, e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 14.05.2022

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja: Kurmet Müürsepp

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Haigla 1 katuse rekonstrueerimine” lähteülesanne

29.04.22

EESMÄRK:

Katuse renoveerimine
Objekti andmed:

Haigla 1, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond

 

TELLIJA  ANDMED

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Pakkumine esitada vastavalt mahutabelile projektile 210504

Ehitusstööde eeldatav maksumus on 20000 eurot (sealhulgas käibemaks).

TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 01.11.2022

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 14.05.2022

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja: Kurmet Müürsepp

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „ANTSLA VALLAVALITSUSE ADMINISTRATIIVHOONE AUTOMAATSE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEMI VÄLJAEHITAMINE” LÄHTEÜLESANNE.

29.04.22

Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Antsla linn Fr. R. Kreutzwaldi tn 1

Objekti kirjeldus: Päästeamet on teinud Antsla Vallavalitsusele ettekirjutuse. Antsla Vallavalitsuse administratiivhoones on vajalik välja ehitada nõuetele vastav ja kogu maja hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Antsla Vallavalitsuse administratiivhoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi väljaehitamine.

Tööde kirjeldus:  Tööd teostatakse vastavalt G4S Eesti AS 2022.a poolt koostatud Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi põhiprojektile Töö nr 21ATS106

Projekt lähteülesandele lisatud.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 23.05.2022.a - 01.08.2022.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 06.05.2022.a.

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

 

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „KRUUSA VEDU ANTSLA VALLA TEEDELE” LÄHTEÜLESANNE.

29.04.22

Objekti asukohad: Võru maakond Antsla vald

Objekti kirjeldus: Tulenevalt valla kruusakattega teede olukorrast on vajalik teostada teekatete parendustöid. Valitavad lõigud määrab Antsla Vallavalitsus.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Kruusa vedu Antsla valla teedel.

Tööde kirjeldus:

Valla teede katete olukorra parendamine. Parendamist vajavatele kruusa vedu koos laotamise ja tihendamisega. Peale tihendamist peab jääma katte paksus vähemalt 10 cm. Teekatte parendamiseks kasutada sõelutud või purustatud kruusa

Tööde teostamise tähtaeg: 23.05.2022.a - 01.08.2022.a

 

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 06.05.2022.a. Hinnapakkumus peab sisaldama 1 tonni kruusa hinda koos laotamise ja tihendamisega. Eraldi välja tuua sõelutud kruusa ja purustatud kruusa hind

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „TOLMUTÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLA TEEDEL

26.04.22

Läheülesanne

Objekti asukohad: Võru maakond Antsla vald

Objekti kirjeldus: Antsla Vallavalitsusele on laekunud avaldused elanikelt, kelle majapidamised asuvad valla kruusakattega teede vahetus läheduses. Kuival perioodil teed tolmavad ja vajavad tolmutõrjet. Teostatavad teelõigud valib välja vallavalitsus.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Tolmutõrje teostamine Antsla valla teedel.

 

Tööde kirjeldus:
1. Vajadusel aluse ettevalmistus.
2. Tolmutõrje teostamine kloriididega.

 

Tööde orienteeruv maht: u. 30 000 m²

Tööde teostamise tähtaeg: 16.05.2022 - 17.06.2022.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 06.05.2022.a. Hinnapakkumuses tuua välja eeldatav aluse ettevalmistuse maksumus ja tolmutõrje 1 m² maksumus.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Tuleohutusprojekt”

1.04.22

Antsla Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva hankena koostöös Päästeameti ja

Antsla Vallavalitsusega korraldatava „Tuleohutusprojekti" raames kodudes elektritööde teostajat ning pottseppa.

Elektritöid on vaja teostada 5 objektil, küttekolde korrastamine 2 objektil ning uue küttekolde ehitus ühel objektil.

Objektide kontaktide saamiseks palume ühendust võtta projekti kontaktisiku Agnes Kirsbaumiga telefonil 529 0722 või sotsiaal@antsla.ee.

Pakkumused esitada hiljemalt 12.04.2022, kell 12:00 aadressil vald@antsla.ee.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Nässmõisa järve uurimis - projekteerimistööd”

1.03.22

NB! Lähteülesandes on muudatus. 

Hanke eesmärk: Uuringute läbiviimine ning eelprojekti koostamine Nässmõisa järvele mahus, mis võimaldab taotleda Keskkonnaameti kooskõlastusi, hinnata töömahtusid ning kavandada vajalikke tegevusi järve puhastamiseks ning ranna-ala laiendamiseks.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 11.03.2022 

Hankija kontaktisik: Liana Neeve keskkonnaspetsialist tel 5349 2922 liana@antsla.ee

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Eterniidi kogumine Antsla valla elanikelt"

31.01.22

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Eterniidi kogumine Antsla valla elanikelt"

Hankija: Antsla Vallavalitsus Registrikood: 75010418 Aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, Antsla vald Võru maakond 66403 Kontaktandmed: tel 785 5164; e-post vald@antsla.ee

Hanke eesmärk: eterniidijäätmete kogumine Antsla jäätmejaamas Raudtee tn 42, Lusti küla, transport käitluskohta ja nõuetekohane lõppkäitlus keskkonnahoidlikult ja optimaalsete kuludega.

Eterniidi kogumise periood on märts - aprill 2022. Kavandatav kogus on ca 100 tonni eterniidijäätmeid.

Tingimused

1. Hinnapakkumises näidata ühe tonni eterniidijäätmete käitlemise maksumus käibemaksuta ja käibemaksuga. Maksumuses peab sisalduma ka eterniidijäätmete transport käitluskohta.

2. Töövõtja peab omama jäätmeluba või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi.

3. Hinnapakkumise esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2022.

4. Hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 3 kuud.

Hankija kontaktisik: Liana Neeve keskkonnaspetsialist tel 5349 2922 liana@antsla.ee

Antsla Vallavalitsus viib läbi lihthanke "Tsooru kergliiklustee projekteerimine"

19.10.21
Hinnapakkumused palun esitada vastavalt lisatud lähteülesandele.

Antsla Vallavalitsus korraldab hanke "Sõidukite soetamine" Pakkumus esitada vastavalt lisatud lähteülesandele

8.09.21
Antsla Vallavalitsus korraldab hankemenetluse 2 sõiduki soetamiseks. Sõidukid soetatakse vallavalitsuse majandusvaldkonna töötajatele - väikekaubik ja Antsla Kultuuri- ja Spordikeskusele - mahtuniversaal. Sõidukid peavad olema uued  ja vastama käesolevatele tehnilistele kirjeldustele või sellest parematele (täisvarustusele sarnanevale) kirjeldustele. Hanke eeldatav maksumus on 35 000 eurot ja summa sisaldab käibemaksu.

Antsla Vallavalitsus korraldab hanke "Sõidukite soetamine" Pakkumus esitada vastavalt lisatud lähteülesandele

6.08.21

Antsla Vallavalitsus korraldab hankemenetluse 2 sõiduki soetamiseks. Sõidukid soetatakse vallavalitsuse majandusvaldkonna töötajatele - väikekaubik ja Antsla Kultuuri- ja Spordikeskusele - mahtuniversaal. Sõidukid peavad olema uued  ja vastama käesolevatele tehnilistele kirjeldustele või sellest parematele (täisvarustusele sarnanevale) kirjeldustele. Hanke eeldatav maksumus on 35 000 eurot ja summa sisaldab käibemaksu.

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Lusti Lasteaia seiklusraja ehitus" korraldamine.

23.07.21

Objekti asukoht

Antsla vallas Lusti külas,  Raudtee tn 49

Tellija:

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress:   F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon:          +372 785 5164
e-post:             
vald@antsla.ee
koduleht:        www.antsla.ee
Registrikood:  75010418

Töö nimetus: Lusti Lasteaia seiklusraja ehitus

Tööde kirjeldus: Tööde aluseks on eelprojekt töö nr 030521 ja ehitusluba

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Vana-Antsla mänguväljaku rajamine"

15.07.21

Kontaktisik Liana Neeve, tel 5349 2922, e-post: liana@antsla.ee

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg: 23.07.2021

Hange omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödel

15.06.21

 Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

 

Lühikirjeldus
Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödel. Rekonstrueerimise käigus asendatakse Kuldre kooli amortiseerunud hakkepuidul töötav katlamaja puidugraanulitel töötavaga. Katlamaja rajatakse olemasoleva katlamaja asukohta. Ehitustööde maht on kättesaadav riigihangeteregistris viitenumber 235862 Ehitustööde lõpptähtaeg on 01.10.2021.

Pakkumiste tähtaeg 21.06.2021. 10:00. Pakkumus esitada vald@antsla.ee

 

Nõuded pakkujale
Pakkuja peab olema osutanud seitsme viimase aasta jooksul alates käesoleva hanke avaldamise kuupäevast omanikujärelevalve teenust katlamajade ehitustööde teostamisel vähemalt ühe töö raames, milles ehitati hakkpuidu või puidugraanuli katlamaja katla võimsusega vahemikus 0,2-3,0 MW. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutanud ja lõpule viinud kooskõlas sõlmitud lepingutele ja heale tavale.

Pakkujal peab olema kogu lepingu täitmisajaks pädev võtmeisik, omanikujärelevalve insener „Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8" Sarnaseks teenuseks loetakse omanikujärelvalve teenuse osutamist vahemikus 0,2-3,0 MW katla võimsusega puidugraanuli katlamaja ehitamisel.

Lisainfo: Kurmet Müürsepp 5179213

Kutse esitada hinnapakkumus "Antsla vallas Tsooru külas tänavavalgustuse väljaehitamiseks"

7.06.21

Objekti asukoht

Rekonstrueeritav objekt asub Antsla vallas Tsooru külas,  25248 Sänna teel

 

Tellija:

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress:   F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon:          +372 785 5164
e-post:             vald@antsla.ee
koduleht:        www.antsla.ee
Registrikood:  75010418

 

Töö nimetus: Tsooru küla tänavavalgustuse väljaehitamine

Tööde kirjeldus: Tööde aluseks on põhiprojekt töö nr.P-20200618

 

Nõuded pakkujale:

Pakkuja peab olema viimase kuuekümne (60) kuu jooksul teostanud ja lõpule viinud (tööde teostamine võib olla alanud enne ülalnimetatud perioodi) vähemalt ühe (1) lepingu, mille raames ehitati ja/või rekonstrueeriti asula- ja/või linnasisese tänavavalgustuse taristut vähemalt 20 valgustuspunkti ulatuses. Pakkuja esitab  Hankija  nõudmisel tõendid selle kohta, et tööd tehti nõuetekohaselt.

Pakkujal on teenuse osutamiseks järgmine võtmeisik: elektri- ja automaatika spetsialist (omanikujärelevalve esindaja), kellel on vähemalt elektritööde B pädevusklass ja/või kellele on omistatud diplomeeritud elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 7 kutse.

Pakkuja esitab võtmeisiku CV koos kvalifikatsiooni kinnitavate dokumentidega

 

Projekt on kättesaadav:  http://antsla.kovtp.ee/projektid1

Tööde lõpptähtaeg on 01.10.2021

Hinnapakkumine esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 14.06.2021. Lisaküsimused ja täiendav info esitada abivallavanem Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimise omanikujärelvalve teenuse osutamine” lähteülesanne

3.06.21

TELLIJA  ANDMED

Antsla Vallavalitsus
Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

 

Lühikirjeldus
Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödel. Rekonstrueerimise käigus asendatakse Kuldre kooli amortiseerunud hakkepuidul töötav katlamaja puidugraanulitel töötavaga. Katlamaja rajatakse olemasoleva katlamaja asukohta. Ehitustööde maht on kättesaadav riigihangeteregistris viitenumber 235862 Ehitustööde lõpptähtaeg on 01.10.2021.

Pakkumiste tähtaeg 10.06.2021. 10:00. Pakkumus esitada vald@antsla.ee

 

Nõuded pakkujale
Pakkuja peab olema osutanud seitsme viimase aasta jooksul alates käesoleva hanke avaldamise kuupäevast omanikujärelevalve teenust katlamajade ehitustööde teostamisel vähemalt ühe töö raames, milles ehitati hakkpuidu või puidugraanuli katlamaja katla võimsusega vahemikus 0,2-3,0 MW. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutanud ja lõpule viinud kooskõlas sõlmitud lepingutele ja heale tavale.

Pakkujal peab olema kogu lepingu täitmisajaks pädev võtmeisik, omanikujärelevalve insener vähemalt „Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 7". Võtmeisikul peab olema : registreering Majandustegevuse Registris tegevusalal "omanikujärelvalve", alaliikidel "üldehituslik ehitamine", "hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem", ja „kaugkütte- või kaugjahutussüsteem" . Sealjuures pakkuja võtmeisikul peab olema nimeline registreering Majandustegevuse registris vähemalt tegevusala "omanikujärelvalve" alaliigil "üldehituslik ehitamine". Registreeringud alaliikidel "hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem", ja „kaugkütte- või kaugjahutussüsteem" võivad olla kaetud teiste, pakkujaga lepingulistes suhetes olevate pädevate isikute registreeringutega sarnase omanikujärelvalve teenuse osutamise kogemus vähemalt ühelt erinevalt lõpetatud katlamaja ehitustöölt. Sarnaseks teenuseks loetakse omanikujärelvalve teenuse osutamist vahemikus 0,2-3,0 MW katla võimsusega puidugraanuli katlamaja ehitamisel.

 

Lisainfo: Kurmet Müürsepp 5179213

TÜHISTATUD Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Vana-Antsla mänguväljaku rajamine"

17.06.21
Kontaktisik Liana Neeve, tel 5349 2922, e-post: liana@antsla.ee

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg: 07.06.2021 
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kreutzwaldi tn 1 küttesüsteemi renoveerimine” lähteülesanne

14.04.21

EESMÄRK

Küttesüsteemi renoveerimine

Objekti andmed

Kreutzwaldi tn1, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond

 

TELLIJA ANDMED

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

 

LÄHTEDOKUMENDID

Eelprojekt Töö nr: 129

https://antsla.kovtp.ee/hanked1


TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Kirjeldus ja mahud vastavalt projektile. Mahud esitada vastavalt projektis toodud tabelile. Lisaks tuleb mahavõetud küttekehade tagune seinad pahtelda ja värvida ruumis sarnase oleva värvitooniga.

 

TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 30.08.2021

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 25.04.2021 kell 12.00

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja: Kurmet Müürsepp

LÄHTEÜLESANNE ANTSLA VALLA TEEDE JA TÄNAVATE PINDAMISE OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUSE OSTMISEKS

11.03.21

Objekti asukoht: Antsla linn, Kobela alevik, Kuldre küla, Uue-Antsla küla, Tsooru küla.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Antsla valla teede ja tänavate pindamise omanikujärelevalve teostamine.

Tööde kirjeldus: Antsla Vallavalitsus on viinud läbi riigihanke teede ja tänavate pindamiseks. Lähteülesandele on lisatud objektide nimekiri ja tööde mahud, mille alusel teostatakse omanikujärelevalvet.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 15.04.2021 - 30.07.2021.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 19.03.2021.a.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Tamme ja Kooli tee ristmiku rekonstrueerimisprojekt

28.01.21
 Antsla Vallavalitsus otsib projekteerijat Antsla linnas Tamme ja Kooli tee ristmiku rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Täpsem info lähteülesandes.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Kobela aleviku mänguväljaku mänguvahendite soetamine". Pakkumiste esitamise tähtaeg 12.02.2021. Lisainfo: Liana Neeve, tel 5349 2922, liana@antsla.ee

25.01.21
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Antsla Vallavalitsus otsib Vana-Antsla aleviku Tammiku tänava J1 rekonstrueerimistööde projekteerijat

18.01.21
Antsla Vallavalitsus otsib Vana-Antsla aleviku Tammiku tänava J1 rekonstrueerimistööde projekteerijat. Pakkumus esitada vastavalt lisatud lähteülesandele.

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Uue-Antsla pargi hooldustööd" läbiviimine.

22.10.20
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Uue-Antsla pargi hooldustööd" läbiviimine. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 30.10.2020. Info Liana Neeve 53492922.

Lumetõrje teenuse ost Antsla vallas 2020-2023

7.10.20

 

Antsla Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Lumetõrje teenuse ost Antsla vallas 2020-2023" Hanke dokumendid on leitavad Riigihangete registris.

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2401772/general-info

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Antsla kesklinna piirkonna maastikuarhitektuurse ehitusprojekti koostamine" läbiviimine

24.09.20
Pakkumiste esitamise tähtaeg 09. oktoober 2020. Kontaktisik Liana Neeve, tel 53492922.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Kuldre kooli katlamajale puiduhakke ostmine 2020/2021 kütteperioodideks

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke Antsla vallamaja parkla rekonstrueerimine läbiviimine

10.08.20
Hanke tähtaeg 13.08.2020. Täpsem info on leitav riigihangete registris. Viitenumber 225974.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Keeritiigi parki mänguvahendite" läbiviimine.

8.06.20
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Keeritiigi parki mänguvahendite paigaldamine"" läbiviimine. Hanke tähtaeg 18.06.2020
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "„Keeritiigi parki mänguvahendite ning purskkaevu paigaldamine”" läbiviimine.

8.06.20
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "„Keeritiigi parki mänguvahendite ning purskkaevu paigaldamine"" läbiviimine. Hinnapakkumise esitamise tähtaeg: 18.05.2020. Hanke menetlus lõpetatud.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Antsla valla haldusterritooriumil

11.05.20

1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.05.2020 kell 17:00;

2. Pakkumused tuleb esitada kirjalikult, Antsla Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@antsla.ee, varustatuna märkusega „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Antsla valla haldusterritooriumil"

3. Pakkuja peab arvestama e-posti laekumise ajaga hankija e-posti aadressile. Tähtajast hiljem saabunud pakkumisi ei arvestata.

4. Lisainfo Kurmet Müürsepp 5179213 või Malle Kodu malle@antsla.ee

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Uue-Antsla pargi mänguväljaku rajamine" läbiviimine

20.04.20
Hinnapakkumise esitamise tähtaeg: 04.05.2020
Toimetaja: ESTER HOMMIK

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUSE OSUTAMINE UUE_ANTSLA KERGLIIKLUSTEE EHITUSELE” LÄHTEÜLESANNE

13.04.20

Objekti asukoht: Võru maakond, Antsla vald, Uue-Antsla küla

Objekti kirjeldus: rajatakse Antsla vallas Uue-Antsla külas kergliiklustee koos valgustusega. Objekti täpsem kirjeldus on hanke juurde lisatud OÜ Palmpro poolt koostatud põhiprojektis „Antsla vald, Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee projekteerimine" Töö nr 191 2019.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Omanikujärelevalve teenuse osutamine Uue-Antsla kergliiklustee ehitusele.

Tööde kirjeldus: Omanikujärelevalve teenuse osutamine töödele mis teostatakse vastavalt OÜ Palmpro poolt koostatud põhiprojektile „Antsla vald, Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee projekteerimine" Töö nr 191 2019.a.

https://drive.google.com/drive/folders/1WItY05DboT9gi1LbjIo-jahEK0mGqdP6?usp=sharing

Teenus peab sisaldama koosolekte protokollimist.

Tööde teostamise tähtaeg: mai 2020 - oktoober 2020

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 24.04.2020.a.

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „KRUUSA VEDU ANTSLA VALLA TEEDELE” LÄHTEÜLESANNE

8.04.20

Objekti asukohad: Võru maakond Antsla vald

 

Objekti kirjeldus: Tulenevalt valla kruusakattega teede olukorrast on vajalik teostada teekatete parendustöid. Valitavad lõigud määrab Antsla Vallavalitsus.

 

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

 

Töö nimetus: Kruusa vedu Antsla valla teedel.

 

Tööde kirjeldus:

1. Valla teede katete olukorra parendamine. Parendamist vajavatele kruusa vedu koos laotamise ja tihendamisega. Peale tihendamist peab jääma katte paksus vähemalt 10 cm. Teekatte parendamiseks kasutada sõelutud või purustatud kruusa

 

 

Tööde teostamise tähtaeg: 11.05.2020.a - 15.06.2020.a

 

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 21.04.2020.a. Hinnapakkumus peab sisaldama 1 tonni kruusa hinda koos laotamise ja tihendamisega. Eraldi välja tuua sõelutud kruusa ja purustatud kruusa hind

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

 

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Projektile „Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine“ projektijuhtimise teenuse hankimine.

2.04.20

Projektile „Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine" projektijuhtimise teenuse hankimine.

Töö nimetus: „Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine projektijuht"

 

Tööde kirjeldus: Töö sisaldab projektijuhtimise teenuse osutamist projektis "Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine"

 

Projekti „Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine", nr 2014-2020.6.03.19-0194 juhtimine. Töö sisaldab hangete korraldamist projektis ettenähtud töödele, rahastajale (KIK) aruannete koostamist, kõikidele küsimustele vastamist e-toetuste keskkonnas, muude probleemide lahendamist, mis on seotud nimetatud projekti elluviimisel. Tööde kestus on kuni 18 kuud.

 

Projekti planeeritud tegevused ja ajakava on järgmine:

1) Projekteerimine     01.04.2020 - 01.10.2020;

2) Ehitustööd             04.01.2021 - 30.09.2021;

3) Omanikujärelvalve 04.01.2021 - 30.09.2021.

 

 

Projekti kogumaksumus on 506 368 eurot.

 

Tellija: Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: +372 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

veebieht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

 

Hinnapakkumine esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 08.04.2020. Lisaküsimused ja täiendav info esitada abivallavanemale Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „TOLMUTÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLA TEEDEL” LÄHTEÜLESANNE.

1.04.20

Objekti asukohad: Võru maakond Antsla vald

 

Objekti kirjeldus: Antsla Vallavalitsusele on laekunud avaldused elanikelt, kelle majapidamised asuvad valla kruusakattega teede vahetus läheduses. Kuival perioodil teed tolmavad ja vajavad tolmutõrjet. Teostatavad teelõigud valib välja vallavalitsus.

 

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

 

Töö nimetus: Tolmutõrje teostamine Antsla valla teedel.

 

Tööde kirjeldus:

1. Vajadusel aluse ettevalmistus.

2. Tolmutõrje teostamine kloriididega.

 

Tööde orienteeruv maht: u. 17 000 m²

 

Tööde teostamise tähtaeg: 27.04.2020 - 15.05.2020.a

 

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 08.04.2020.a. Hinnapakkumuses tuua välja eeldatav aluse ettevalmistuse maksumus ja tolmutõrje 1 m² maksumus.

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Lihthange, Antsla valla kruusakattega teede ja tänavate hööveldamine

16.03.20
Antsla Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva hankena Antsla
valla kruusakattega teede ja tänavate hööveldamise teostajat.
Hööveldamine toimub kaks korda aastas - kevad- ja sügishooajal.
Hinnapakkumuses näidata ühikuhinnaks töötunni hind. Pakkumused palume
esitada hiljemalt 27.03.2020.a e-mailile vald@antsla.ee või rain@antsla.ee.

Lisainfo: majandusnõunik Rain Ruusa, tel. 503 2057 või e-postiga
rain@antsla.ee

Pargivalgustite ostmine ja paigaldamine

11.02.20

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Keeritiigi pargi ning Mänguplatsi kinnistu pargivalgustite ostmine ja paigaldamine" läbiviimine.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 16. märts 2020. a.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Lihthankemenetlus "Antsla Gümnaasiumi B-korpuse energiatõhususe tõstmine

27.01.20
Lihthankemenetlus "Antsla Gümnaasiumi B-korpuse energiatõhususe tõstmiseks vajalike eeltööde teostamine ja taotluse koostamine rakendusüksusele" läbiviimine. 

LÄHTEÜLESANNE ANTSLA GÜMNAASIUMI B-KORPUSE REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISI HINNAPAKKUMUSE KÜSIMISEKS.

21.10.19

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Antsla Gümnaasiumi B-korpuse rekonstrueerimise põhiprojekti ekspertiis.

Tööde kirjeldus: Antsla Gümnaasiumi B-korpuse rekonstrueerimise põhiprojektile ekspertiisi teostamine.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 08.11.2019 - 16.12.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 29.10.2019.a.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

 

Kuldre kooli katlamajale puiduhakke ostmine 2019/2020 kütteperioodideks

23.09.19

LÄHTEÜLESANNE PIKA TEE T1 OSALISEKS PROJEKTEERIMISEKS

3.09.19

Antsla Vallavalitsus otsib Pika tee T1 osalise projekteerimise teostajat, vastavalt lisatud lähteülesandele

„Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse hallatavatele asutustele"

29.08.19

 Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke

„Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse hallatavatele asutustele".

Pakkumused palume esitada hiljemalt 13.09.2019 kell 10.00 vastavalt lisatud hinnapäringule

Hanked õpilasliinide teenindamiseks

23.08.19

Antsla Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanked "Kuldre kooli õpilasliinide teenindamine" ja "Antsla Gümnaasiumi õpilasliinide teenindamine" Hinnapakkumused palun esitada vastavalt lisatud vormidele.

Antsla Gümnaasiumi õpilasliinide teenindamine

 

Kuldre kooli õpilasliini teenindamine

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „TSOORU RAHVAMAJA ESISE PLATSI RAJAMINE” lähteülesanne

19.08.19

Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Tsooru küla Tsooru rahvamaja. Katastritunnus 14303:002:0094

Objekti kirjeldus: Tsooru rahvamaja ees asub muruplats ja seda läbiv kruusatee. Platsi suurus on ca 570 m2. Platsi joonis lisatud lähteülesandele. Olemasolevalt haljasalalt voolab sadevesi rahvamaja poole ja vundamendi alla. Samuti on probleeme teega, mis suvel tolmab ja vihmaste ilmadega muutub poriseks. Ürituste ajal kantakse pori majja. Raskendatud on ka pääs majas asuvasse raamatukokku.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Tsooru Rahvamaja esise platsi rajamine.

Tööde kirjeldus:

1. Olemasolevalt platsilt sadevee ärajuhtimise väljaehitamine.

2. Platsi katmine tänavakiviga. Tänavakivi värvus 70% hall ja 30% kollane, kuna maja värvitoon on kollane. Kivi peab olema vastupidav liikluskoormusele. Liikluskoormus väike valdavalt sõiduautod paar korda päevas ja vedelkütuseauto max kaks korda kvartalis sõltuvalt kütteperioodist.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 16.09.2019 - 31.10.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 30.08.2019.a. Hinnapakkumuses tuua eraldi välja hinnad sadevee ärajuhtimise väljaehitamisele ja platsi katmisele tänavakiviga .

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

 

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lusti Lasteaed katuse renoveerimine” lähteülesanne

15.07.19

EESMÄRK

Katuse renoveerimine

Objekti andmed

Raudtee tn 49, Lusti küla, Antsla vald, Võru maakond

 

TELLIJA ANDMED

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

 

LÄHTEDOKUMENDID

Ehitusprojekt Töö nr: 190520

on kättesaadav lehel https://antsla.kovtp.ee/hanked1

 

TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Kirjeldus ja mahud vastavalt projektile. Mahud esitada vastavalt projektis toodud tabelile.

 

TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 22.11.2019

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 05.08.2019

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja:

Kurmet Müürsepp

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Boose järvede veesüsteemi parendamine"

12.07.19

Antsla Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Boose järvede veesüsteemi parendamine".

https://drive.google.com/drive/folders/1XJAQaXTsiHTyQtq-0OoEEYryB3xwyTEz?usp=sharing

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 31. juuli 2019.a. Lisainfo: Liana Neeve, keskkonnaspetsialist, e-post liana@antsla.ee, tel 5349 2922
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Keeritiigi pargi teedevõrgu rajamine".

12.07.19

Antsla Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Keeritiigi pargi teedevõrgu rajamine" . Materjalid on leitavad

https://drive.google.com/drive/folders/1C4hmsg_9-BVC2bh5xfhQyvgmwC8vLmeM?usp=sharing

 

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 31. juuli 2019.a. Lisainfo: Liana Neeve, keskkonnaspetsialist, e-post liana@antsla.ee, tel 5349 2922

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lasteaed-raamatukogu hoone küttesüsteemide rekonstrueerimise lähteülesanne

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Suur-Boose järve ranna-ala parendamine”

26.06.19

Antsla Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Suur-Boose järve ranna-ala parendamine"

Tööde teostamise tähtaeg: 15. oktoober 2019 Vajalikud materjalid on kättesaadavad:

https://drive.google.com/drive/folders/1XJAQaXTsiHTyQtq-0OoEEYryB3xwyTEz?usp=sharing

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 28.06.2019. Täiendav info: Liana Neeve, tel 5349 2922, e-post liana@antsla.ee.

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kruusa vedu Antsla valla teedele" lähteülesanne

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Tolmutõrje teostamine Antsla valla teedel" lähteülesanne

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „KULDRE KOOLI LASTEAIA RUUMIDE VENTILATSIOONI EHITAMINE” LÄHTEÜLESANNE

10.05.19

Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Kuldre küla Kuldre Kool. Katastritunnus 84301:003:0158

Objekti kirjeldus: Kuldre kooli lasteaia rühmad paiknevad 2 hoones. 1 rühm asub Kuldre Põhikooli võimlahoone eraldi sissepääsuga osas (ehitusregistrikood 113033856) ja 2 rühma Lasteaed-raamatukogu hoones (ehitisregistrikood 120566809) Kõigis ruumides puudub ventilatsioon, mis vastaks tänapäeva nõuetele.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Kuldre Kooli lasteaia ruumide ventilatsiooni ehitamine.

Tööde kirjeldus:

1. Olemasolevate ruumide ventilatsioonisüsteemide projekteerimine.

2. Ventilatsioonisüsteemide väljaehitamine.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 03.06.2019 - 31.07.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 27.05.2019.a. Hinnapakkumuses tuua eraldi välja hinnad projekteerimisele ja ehitushinnad eraldi võimlahoone osale ja lasteaia hoonele.

 

Täiendav info: Margus Mäerand, e-post: margus.maerand@kuldre.ee või tel. 56919508 või majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Toimetaja: KALEV JOAB

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „LUSTI LASTEAIA LIIKLUSÕPPE VÄLJAKU RAJAMINE” LÄHTEÜLESANNE.

12.04.19
Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Lusti küla Raudtee tn 49. Katastritunnus 14301:002:0108

 

Objekti kirjeldus: Lusti lasteaia territooriumil asub amortiseerunud asfaltkattega plats, suurusega ca 700 m². Nimetatud ala on lisatud skeemil tähistatud punase piiriga. Platsi ja liikumisteid kasutatakse lastele esmase liiklusalase õppe andmiseks. Harjutatakse liikumist jalgsi, jalg- ja tõukerattaga. Õpitakse liikumist teedel ja märke ja märgistust. Praegune plats on amortiseerunud ja ei võimalda ohutult õppetundide läbiviimist. Samuti koguneb peale vihmasid lohkudesse vesi. Lisaks liiklusõppele kasutatakse platsi ka teiste väliürituste läbiviimisel.

 

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Lusti lasteaia liiklusõppe väljaku rajamine.

Tööde kirjeldus:

1. Olemasoleva asfaltkatte freesimine, ala vertikaalplaneerimine.

2. Asfaltbetoonist AC12 surf kate h=6 cm ehitamine

3. Renoveeritava asfaltkatte alale jäävate 5 kanalisatsioonikaevu-kaante (malmluuk d=660) kõrguste reguleerimine ja asfaltkattega ühte tasapinda.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 03.06.2019 - 31.07.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 29.04.2019.a. Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa, e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Alla lihthanke piirmäära jääva Antsla linnakeskuse ruumikava koostamine

9.04.19

Tellija: Antsla Vallavalitsus, täiendav informatsioon: Kalev Joab, arenguspetsialist 5040 701, kalev@antsla.ee

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: +372 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

Pakkumus esitada: 22. aprilliks 2019 .a. vald@antsla.ee

Ekspertiis Linda Rahvamaja rekonstrueerimisprojektile

2.04.19
Antsla Vallavalitsus soovib leida  ekspertiisi teostajat Linda Rahvamaja rekonstrueerimisprojektile.
Materjalid on kättesaadavad https://drive.google.com/drive/folders/16ghqy4VtX9KirMMUHttIIsBlS2Fqp9UZ?usp=sharing
Pakkumused palun esitada hiljemalt 11.04.2019 vald@antsla.ee

Täiendav info Kurmet Müürsepp 517 9213

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee projekteerimine” korraldamine

11.04.19

Lähteülesanne

 

Objekti asukoht: Projekteeritav jalgratta- ja jalgtee asub Võru maakonnas, Antsla vallas, Uue-Antsla külas

 

Objekti kirjeldus: Käesoleval lõigul puudub hetkel eraldi tee kergliiklejate jaoks. Jalakäijad ja jalgratturid liiguvad maanteel. Projekteeritava jalgratta- ja jalgtee asukohas on maapind liigendatud. Kõrgem on maapind mõisapargi sissesõidutee ümbruses, madalam trassi keskel, oja ümbruses. Ümbritseva maapinna absoluutkõrgused on vahemikus 85...97 m. Pinnaveed imbuvad maasse ja osaliselt juhitakse need ka maantee kõrval olevasse tiiki ja põikkraavi.

Projekteeritav teelõik paikneb suures ulatuses Uue-Antsla mõisapargi (KLO1200088) territooriumil.

 

Tellija:

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: +372 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

 

Töö nimetus: Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee

Eesmärk: Muuta jalakäijate ja jalgratturite liiklemine ohutumaks lahendades jalgratta- ja jalgtee mnt nr 69 ja 25124 ristmikust kuni Mägiste kinnistuni

 

1. Tööde kirjeldus:

1.1. jalgratta- ja jalgtee projekteerimine:

1.2. tänavavalgustuse projekteerimine;

1.3. ehitusloataotlus peab olema esitatud hiljemalt 01.10.2019

1.4 Projekteerimisel lähtuda Reaalprojekt OÜ „Jalgratta- ja jalgtee tehniline projekt, töö nr VP13037", mis on kättesaadav

https://drive.google.com/drive/folders/1PLLjXjpF-3ODYkoOH-uZHpt9f69R4msW?usp=sharing

 

2. Projekti koosseis ja vormistamine:

2.1. Projekteerimisel lähtuda kehtivatest normidest ja seadusandlikest aktidest. Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamisel lähtuda juhendist „Ehitusprojekti dokumenti digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel".

2.2. Projektdokumentatsioon peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

2.3. Projekt koostada ja esitada pdf ning joonised dwg formaadis digitaalselt CD-l või mälupulgal ja paberkandjal 1 eksemplaris.

2.4. Pakkuja peab arvestama pakkumuse esitamisel geoaluse aktualiseerimise ja ehitugeoloogilisete uuringutega.

3. Hinnapakkumine esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 15.04.2019. Lisaküsimused ja täiendav info esitada abivallavanem Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

 

Koostaja:

Kurmet Müürsepp

Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve teenus

23.01.19
 1. Hankija

Antsla Vallavalitsus
Registri number: 75010418
Aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 1, 66403 Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond

Kontaktisik Kurmet Müürsepp

 

 1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

 1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve teenus.

 

 1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Antsla linn. Teenuse tehniline kirjeldus on esitatud hanketeate lisas.

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus: omanikujärelevalve teenus
lepingu kestus: 12+36 kuud

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale teenuse osutamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

8.1. Pakkuja ei tohi olla võlgu Antsla linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

8.2. Pakkuja peab olema osutanud viimase 36 kuu jooksul vähemalt ühe samaväärse ehitusmahu ja keerukusastmega ehitusobjekti üle omanikujärelevalve teenust.

8.3. Pakkuja peab omama siduvat õigussuhet teenuse osutamisel faktiliselt järelevalvet teostavate isikutega.

8.4. Pakkuja esitab kinnituse tehnilise kirjelduse punktis 4.4 nimetatud nõuetele vastavuse kohta.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 60 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

 1. pakkumuse maksumuse tabel;
 2. referentsobjektid;
 3. kinnitus pakkumuse jõusoleku kohta;
 4. hanketeate punktis 8 nimetatud tingimustele vastavuse kohta käivad tõendid.

 

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@antsla.ee

Pakkumus pealkirjastada „Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde järelevalve „

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 04.02.2019  kell 12.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

 

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind.

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1_Pakkumuse maksumuse tabel;

Lisa 2_Tehniline kirjeldus;

Lisa 3_Tegevusaruanne;

Lisa 4_Ehitustööde ülevaatuse tabel;

Lisa 5_Hankelepingu projekt;

Lisa 6_Hankedokument.

Antsla Vallavalitsuse korraldus "Antsla esmatasandi tevisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve korraldamine"

Antsla Vallavalitsuse korraldus "Antsla esmatasandi tevisekeskuse ehitustööd läbiviimine"

Uue-Antsla rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimine

24.10.18

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Uue-Antsla rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimiseks". Hinnapakkumised esitada vastavalt eelprojektile hiljemalt 05. novembriks 2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik abivallavanem Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

Eelprojekt on kättesaadav: http://antsla.kovtp.ee/projektid1
Toimetaja: ESTER HOMMIK

"Lumetõrjetööde teostamine Antsla vallas aastatel 2018-2020"

5.10.18
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Lumetõrjetööde teostamine Antsla vallas aastatel 2018-2020" Hanke dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201503 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.10 kell 11.00 e-riigihangete keskkonnas.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa tel. 5032057 või e-post rain@antsla.ee

Raudteejaama ring 7 ehitustööde hinnapäring

28.09.18
Antsla Vallavalitsus otsib Antslas Raudteejaama ring 7 platsi ehitustööde teostajat. Hinnapakkumised esitada vastavalt hinnapäringule hiljemalt 10. oktoobriks 2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik keskkonnaspetsialist Liana Neeve, tel 5349 2922.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele

24.09.18
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele.

Tingimused ja tähtajad lisatud hinnapäringu dokumendis.

Kuldre kooli katlamajale puiduhakke ostmine 2018/2019 kütteperioodideks

20.09.18

Hankemenetluse liik: Ostumenetlus

 

Projekt "500 kodu tuleohutuks"

10.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib päästeameti projekti „500 kodu tuleohutuks" teostajaid tuleohutusalaste probleemide (ahjude, pliitide parandamine ja ehitus, elektritööd, korstnapühkimine) lahendamisel. Pakkumused esitada hiljemalt 24.08.2018 Kontaktisik sotsiaalnõunik Vilve Lepik, tel 782 1906 või 511 7982
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Kuldre kooli staadioni rekonstrueerimine

9.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib Kuldre kooli staadioni rekonstrueerimistööde, sh ehitusprojekti koostamine, teostajat. Pakkumused vastavalt vormile esitada hiljemalt 21.08.2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik majandusnõunik Rain Ruusa tel 503 2057.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Tsooru rahvamaja lava rekonstrueerimine

8.08.18

 Antsla Vallavalitsus otsib Tsooru rahvamaja lava rekonstrueerimistööde teostajat. Pakkumused esitada vastavalt pakkumusvormile ja mahutabelile. Pakkumused esitada hiljemalt 21.08.2018.