Antsla valla hankekord

4.08.21

https://www.riigiteataja.ee/akt/406052020019

Antsla Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (RIIGIHANGETE REGISTER): https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/search-links

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Tsooru järve supluskoha rajamine"

18.05.22

Hankija: Antsla Vallavalitsus

Objekt: Tsooru park, Tsooru küla, Antsla vald, Võru mk. Kt 14303:002:0134.

Hanke eesmärk: Käesoleva hanke objektiks on Tsooru pargi (kt 14303:002:0134) maa-alale jääva Tsooru järve supluskoha ehitustööd. Tööd sisaldavad 15 x 15 m rannaala rajamist ja liivaga katmist, järve põhja puhastamist ja liiva uputamist 15 x 15 m suurusel alal, kalda profileerimist ning jalakäijate juurdepääsutee tasandamist ning teeäärse parkimisala rajamist.

 

Planeeritavad tegevused

1. Järve veetaseme alandamine ca 80 cm tööde teostamise ajaks;

2. 15 x 15m suurusel rannaalal pinnase eemaldamine ca 50 cm sügavuselt ning ca 100m3 sõelutud valge liivaga asendamine. Pinnase teisaldamine ning planeerimine samal kinnistul;

3. järve põhja puhastamine settest ning taimestikust 15 x 15m ulatuses;

4. kalda profileerimine, et oleks tagatud kalle 1:8;

5. loodusliku liiva lisamine vette ca 100 m3;

6. Jalgraja tasandamine sõiduteest kuni supluskohani ca 80 m;

7. Sõidutee serva laienduse rajamine kolme auto parkimiseks ca 20 m pikkusel alal.

Hinnapakkumise esitamise tähtaeg on 03.06.2022.

Hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 3 kuud.

 

Hankija kontaktisik:

Liana Neeve

keskkonnaspetsialist

tel 5349 2922

liana@antsla.ee

 

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Sõiduki ost” lähteülesanne

29.04.22

EESMÄRK Sõiduki ost

TELLIJA ANDMED:

Antsla Vallavalitsus
Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

 

TEHNILISED ANDMEDÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Hankija soovib osta uut elektriautot.
Hanke eeldatav maksumus on 25000 eurot (sealhulgas käibemaks)
Hankija soovib autot liikumiseks eesmärgiga tagada sotsiaalsete teenuste osutamine Antsla vallas.

Autole esitatavad nõuded:

 • kasutatav kütus: 100 % elekter;
 • minimaalne läbisõiduulatus liikumisel 80 km (nõue kehtib ka talvise perioodi kohta);
 • 4/5 ust;
 • konditsioneer/kliimaseade;
 • salongisisene soojendus;
 • uste avamine ja sulgemine puldist võtmega;
 • ARK pakett ja registreerimine;
 • Autoga peab olema kaasas laadimiskaabel nii Wallboxi, kui ka avalike terminalide jaoks.

 

TINGIMUSED

 

Tarne tähtaeg 01.11.2022

 

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 01.06.2022

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja: Kurmet Müürsepp

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Uue- Antsla muuseumi katuse rekonstrueerimine” lähteülesanne

29.04.22

EESMÄRK  Katuse renoveerimine

Objekti andmed:
Uue- Antsla küla, Antsla vald, Võru maakond

 

TELLIJA  ANDMED:

Antsla Vallavalitsus
Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418


TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD: 
Uue-Antsla muuseumi katuse olemasoleva eterniitkatuse vahetus.

Järgnevad tööd:

1. Lammutustööd. Vana eterniidi ja roovituse eemaldamine , sealhulgas vana eterniidi utiliseerimine.
2. Ehitustööd. Uue eterniidi ja roovituse paigaldus koos aluskattega (roovitus 32mm korda 100mm). Hingav aluskate, punane eterniit , eterniit harjakivi , S-servakate 1500mm eterniitkatusele, harjatihend TOP-ROLL, laius 350mm, värvitud naelad tsingitud, tihendiga eterniidi kammnaelad.
3. Tuulekastide ehitus.Tuulekast teha räästast seinani välja, et ei oleks väljast roovi näha nii otstest kui külgedelt. Kolmest küljest hööveldatud tuulekasti laud ja värvida pinotex pähkel.
4. Vihmaveesüsteem. Kandiline renn ja torud mõlemast otsast alla tuua. Lumetõkke paigaldus kahe ukse kohale.
5. Otsa kelp. Vahetada välja mõlema otsas vana laudis. Teha kultuurimaja poole uks. Otsa kelpa ja seina üleminek alla kumer veelaud mis katta veeplekiga 45kraadi. Kelpa kõik puitosad värvida pinotex pähkel.

NB. Hind peab sisaldama kõiki vajaminevaid materjale ja töid. Eelpool mainitud tööde ja materjalide paigaldamiseks ning vajadusel deformeerunud puitosade välja vahetust, mis on vaja katusekatte vahetuseks näiteks sarikas, alusvöö j.n.e.

 

TINGIMUSED
Tööde teostamise tähtaeg 01.11.2022
Ehitusstööde eeldatav maksumus on 20 000 eurot (sealhulgas käibemaks)

Hinnapakkumus esitada vabas vormis, võttes aluseks tööde loetelu, e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 14.05.2022

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja: Kurmet Müürsepp

Toimetaja: KALEV JOAB

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Spordiväljaku katte uuendamine” lähteülesanne

29.04.22

EESMÄRK

Katte uuendamine spordiväljakul

 

Objekti andmed:

Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond

 

TELLIJA ANDMED:

Antsla Vallavalitsus
Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

 

TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Spordiväljak ca 35x17 m² aluspinna puhastamine, kruntimine, ülepritsimine 2x tartaankattega ja joonimine.

Eeldatav maksumus 12 000 eurot (sealhulgas käibemaks)

NB. Hind peab sisaldama kõiki vajaminevaid materjale ja töid.

TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 01.08.2022

Hinnapakkumus esitada vabas vormis võttes aluseks tööde loetelu, e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 14.05.2022

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja: Kurmet Müürsepp

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Haigla 1 katuse rekonstrueerimine” lähteülesanne

29.04.22

EESMÄRK:

Katuse renoveerimine
Objekti andmed:

Haigla 1, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond

 

TELLIJA  ANDMED

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Pakkumine esitada vastavalt mahutabelile projektile 210504

Ehitusstööde eeldatav maksumus on 20000 eurot (sealhulgas käibemaks).

TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 01.11.2022

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 14.05.2022

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja: Kurmet Müürsepp

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „ANTSLA VALLAVALITSUSE ADMINISTRATIIVHOONE AUTOMAATSE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISÜSTEEMI VÄLJAEHITAMINE” LÄHTEÜLESANNE.

29.04.22

Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Antsla linn Fr. R. Kreutzwaldi tn 1

Objekti kirjeldus: Päästeamet on teinud Antsla Vallavalitsusele ettekirjutuse. Antsla Vallavalitsuse administratiivhoones on vajalik välja ehitada nõuetele vastav ja kogu maja hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Antsla Vallavalitsuse administratiivhoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi väljaehitamine.

Tööde kirjeldus:  Tööd teostatakse vastavalt G4S Eesti AS 2022.a poolt koostatud Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi põhiprojektile Töö nr 21ATS106

Projekt lähteülesandele lisatud.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 23.05.2022.a - 01.08.2022.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 06.05.2022.a.

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

 

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „KRUUSA VEDU ANTSLA VALLA TEEDELE” LÄHTEÜLESANNE.

29.04.22

Objekti asukohad: Võru maakond Antsla vald

Objekti kirjeldus: Tulenevalt valla kruusakattega teede olukorrast on vajalik teostada teekatete parendustöid. Valitavad lõigud määrab Antsla Vallavalitsus.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Kruusa vedu Antsla valla teedel.

Tööde kirjeldus:

Valla teede katete olukorra parendamine. Parendamist vajavatele kruusa vedu koos laotamise ja tihendamisega. Peale tihendamist peab jääma katte paksus vähemalt 10 cm. Teekatte parendamiseks kasutada sõelutud või purustatud kruusa

Tööde teostamise tähtaeg: 23.05.2022.a - 01.08.2022.a

 

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 06.05.2022.a. Hinnapakkumus peab sisaldama 1 tonni kruusa hinda koos laotamise ja tihendamisega. Eraldi välja tuua sõelutud kruusa ja purustatud kruusa hind

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „TOLMUTÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLA TEEDEL

26.04.22

Läheülesanne

Objekti asukohad: Võru maakond Antsla vald

Objekti kirjeldus: Antsla Vallavalitsusele on laekunud avaldused elanikelt, kelle majapidamised asuvad valla kruusakattega teede vahetus läheduses. Kuival perioodil teed tolmavad ja vajavad tolmutõrjet. Teostatavad teelõigud valib välja vallavalitsus.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Tolmutõrje teostamine Antsla valla teedel.

 

Tööde kirjeldus:
1. Vajadusel aluse ettevalmistus.
2. Tolmutõrje teostamine kloriididega.

 

Tööde orienteeruv maht: u. 30 000 m²

Tööde teostamise tähtaeg: 16.05.2022 - 17.06.2022.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 06.05.2022.a. Hinnapakkumuses tuua välja eeldatav aluse ettevalmistuse maksumus ja tolmutõrje 1 m² maksumus.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Tuleohutusprojekt”

1.04.22

Antsla Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva hankena koostöös Päästeameti ja

Antsla Vallavalitsusega korraldatava „Tuleohutusprojekti" raames kodudes elektritööde teostajat ning pottseppa.

Elektritöid on vaja teostada 5 objektil, küttekolde korrastamine 2 objektil ning uue küttekolde ehitus ühel objektil.

Objektide kontaktide saamiseks palume ühendust võtta projekti kontaktisiku Agnes Kirsbaumiga telefonil 529 0722 või sotsiaal@antsla.ee.

Pakkumused esitada hiljemalt 12.04.2022, kell 12:00 aadressil vald@antsla.ee.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Nässmõisa järve uurimis - projekteerimistööd”

1.03.22

NB! Lähteülesandes on muudatus. 

Hanke eesmärk: Uuringute läbiviimine ning eelprojekti koostamine Nässmõisa järvele mahus, mis võimaldab taotleda Keskkonnaameti kooskõlastusi, hinnata töömahtusid ning kavandada vajalikke tegevusi järve puhastamiseks ning ranna-ala laiendamiseks.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 11.03.2022 

Hankija kontaktisik: Liana Neeve keskkonnaspetsialist tel 5349 2922 liana@antsla.ee

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Eterniidi kogumine Antsla valla elanikelt"

31.01.22

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Eterniidi kogumine Antsla valla elanikelt"

Hankija: Antsla Vallavalitsus Registrikood: 75010418 Aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, Antsla vald Võru maakond 66403 Kontaktandmed: tel 785 5164; e-post vald@antsla.ee

Hanke eesmärk: eterniidijäätmete kogumine Antsla jäätmejaamas Raudtee tn 42, Lusti küla, transport käitluskohta ja nõuetekohane lõppkäitlus keskkonnahoidlikult ja optimaalsete kuludega.

Eterniidi kogumise periood on märts - aprill 2022. Kavandatav kogus on ca 100 tonni eterniidijäätmeid.

Tingimused

1. Hinnapakkumises näidata ühe tonni eterniidijäätmete käitlemise maksumus käibemaksuta ja käibemaksuga. Maksumuses peab sisalduma ka eterniidijäätmete transport käitluskohta.

2. Töövõtja peab omama jäätmeluba või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi.

3. Hinnapakkumise esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2022.

4. Hinnapakkumine peab kehtima vähemalt 3 kuud.

Hankija kontaktisik: Liana Neeve keskkonnaspetsialist tel 5349 2922 liana@antsla.ee

Antsla Vallavalitsus viib läbi lihthanke "Tsooru kergliiklustee projekteerimine"

19.10.21
Hinnapakkumused palun esitada vastavalt lisatud lähteülesandele.

Antsla Vallavalitsus korraldab hanke "Sõidukite soetamine" Pakkumus esitada vastavalt lisatud lähteülesandele

8.09.21
Antsla Vallavalitsus korraldab hankemenetluse 2 sõiduki soetamiseks. Sõidukid soetatakse vallavalitsuse majandusvaldkonna töötajatele - väikekaubik ja Antsla Kultuuri- ja Spordikeskusele - mahtuniversaal. Sõidukid peavad olema uued  ja vastama käesolevatele tehnilistele kirjeldustele või sellest parematele (täisvarustusele sarnanevale) kirjeldustele. Hanke eeldatav maksumus on 35 000 eurot ja summa sisaldab käibemaksu.

Antsla Vallavalitsus korraldab hanke "Sõidukite soetamine" Pakkumus esitada vastavalt lisatud lähteülesandele

6.08.21

Antsla Vallavalitsus korraldab hankemenetluse 2 sõiduki soetamiseks. Sõidukid soetatakse vallavalitsuse majandusvaldkonna töötajatele - väikekaubik ja Antsla Kultuuri- ja Spordikeskusele - mahtuniversaal. Sõidukid peavad olema uued  ja vastama käesolevatele tehnilistele kirjeldustele või sellest parematele (täisvarustusele sarnanevale) kirjeldustele. Hanke eeldatav maksumus on 35 000 eurot ja summa sisaldab käibemaksu.

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Lusti Lasteaia seiklusraja ehitus" korraldamine.

23.07.21

Objekti asukoht

Antsla vallas Lusti külas,  Raudtee tn 49

Tellija:

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress:   F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon:          +372 785 5164
e-post:             
vald@antsla.ee
koduleht:        www.antsla.ee
Registrikood:  75010418

Töö nimetus: Lusti Lasteaia seiklusraja ehitus

Tööde kirjeldus: Tööde aluseks on eelprojekt töö nr 030521 ja ehitusluba

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Vana-Antsla mänguväljaku rajamine"

15.07.21

Kontaktisik Liana Neeve, tel 5349 2922, e-post: liana@antsla.ee

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg: 23.07.2021

Hange omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödel

15.06.21

 Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

 

Lühikirjeldus
Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödel. Rekonstrueerimise käigus asendatakse Kuldre kooli amortiseerunud hakkepuidul töötav katlamaja puidugraanulitel töötavaga. Katlamaja rajatakse olemasoleva katlamaja asukohta. Ehitustööde maht on kättesaadav riigihangeteregistris viitenumber 235862 Ehitustööde lõpptähtaeg on 01.10.2021.

Pakkumiste tähtaeg 21.06.2021. 10:00. Pakkumus esitada vald@antsla.ee

 

Nõuded pakkujale
Pakkuja peab olema osutanud seitsme viimase aasta jooksul alates käesoleva hanke avaldamise kuupäevast omanikujärelevalve teenust katlamajade ehitustööde teostamisel vähemalt ühe töö raames, milles ehitati hakkpuidu või puidugraanuli katlamaja katla võimsusega vahemikus 0,2-3,0 MW. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutanud ja lõpule viinud kooskõlas sõlmitud lepingutele ja heale tavale.

Pakkujal peab olema kogu lepingu täitmisajaks pädev võtmeisik, omanikujärelevalve insener „Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8" Sarnaseks teenuseks loetakse omanikujärelvalve teenuse osutamist vahemikus 0,2-3,0 MW katla võimsusega puidugraanuli katlamaja ehitamisel.

Lisainfo: Kurmet Müürsepp 5179213

Kutse esitada hinnapakkumus "Antsla vallas Tsooru külas tänavavalgustuse väljaehitamiseks"

7.06.21

Objekti asukoht

Rekonstrueeritav objekt asub Antsla vallas Tsooru külas,  25248 Sänna teel

 

Tellija:

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress:   F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon:          +372 785 5164
e-post:             vald@antsla.ee
koduleht:        www.antsla.ee
Registrikood:  75010418

 

Töö nimetus: Tsooru küla tänavavalgustuse väljaehitamine

Tööde kirjeldus: Tööde aluseks on põhiprojekt töö nr.P-20200618

 

Nõuded pakkujale:

Pakkuja peab olema viimase kuuekümne (60) kuu jooksul teostanud ja lõpule viinud (tööde teostamine võib olla alanud enne ülalnimetatud perioodi) vähemalt ühe (1) lepingu, mille raames ehitati ja/või rekonstrueeriti asula- ja/või linnasisese tänavavalgustuse taristut vähemalt 20 valgustuspunkti ulatuses. Pakkuja esitab  Hankija  nõudmisel tõendid selle kohta, et tööd tehti nõuetekohaselt.

Pakkujal on teenuse osutamiseks järgmine võtmeisik: elektri- ja automaatika spetsialist (omanikujärelevalve esindaja), kellel on vähemalt elektritööde B pädevusklass ja/või kellele on omistatud diplomeeritud elektriinsener elektrivõrkude ja -süsteemide alal, tase 7 kutse.

Pakkuja esitab võtmeisiku CV koos kvalifikatsiooni kinnitavate dokumentidega

 

Projekt on kättesaadav:  http://antsla.kovtp.ee/projektid1

Tööde lõpptähtaeg on 01.10.2021

Hinnapakkumine esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 14.06.2021. Lisaküsimused ja täiendav info esitada abivallavanem Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimise omanikujärelvalve teenuse osutamine” lähteülesanne

3.06.21

TELLIJA  ANDMED

Antsla Vallavalitsus
Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa
Telefon: 785 5164
e-post: vald@antsla.ee
koduleht: www.antsla.ee
Registrikood: 75010418

 

Lühikirjeldus
Hanke eesmärgiks on hankelepingu sõlmimine omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Kuldre kooli katlamaja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödel. Rekonstrueerimise käigus asendatakse Kuldre kooli amortiseerunud hakkepuidul töötav katlamaja puidugraanulitel töötavaga. Katlamaja rajatakse olemasoleva katlamaja asukohta. Ehitustööde maht on kättesaadav riigihangeteregistris viitenumber 235862 Ehitustööde lõpptähtaeg on 01.10.2021.

Pakkumiste tähtaeg 10.06.2021. 10:00. Pakkumus esitada vald@antsla.ee

 

Nõuded pakkujale
Pakkuja peab olema osutanud seitsme viimase aasta jooksul alates käesoleva hanke avaldamise kuupäevast omanikujärelevalve teenust katlamajade ehitustööde teostamisel vähemalt ühe töö raames, milles ehitati hakkpuidu või puidugraanuli katlamaja katla võimsusega vahemikus 0,2-3,0 MW. Pakkuja peab olema nimetatud teenused osutanud ja lõpule viinud kooskõlas sõlmitud lepingutele ja heale tavale.

Pakkujal peab olema kogu lepingu täitmisajaks pädev võtmeisik, omanikujärelevalve insener vähemalt „Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 7". Võtmeisikul peab olema : registreering Majandustegevuse Registris tegevusalal "omanikujärelvalve", alaliikidel "üldehituslik ehitamine", "hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem", ja „kaugkütte- või kaugjahutussüsteem" . Sealjuures pakkuja võtmeisikul peab olema nimeline registreering Majandustegevuse registris vähemalt tegevusala "omanikujärelvalve" alaliigil "üldehituslik ehitamine". Registreeringud alaliikidel "hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem", ja „kaugkütte- või kaugjahutussüsteem" võivad olla kaetud teiste, pakkujaga lepingulistes suhetes olevate pädevate isikute registreeringutega sarnase omanikujärelvalve teenuse osutamise kogemus vähemalt ühelt erinevalt lõpetatud katlamaja ehitustöölt. Sarnaseks teenuseks loetakse omanikujärelvalve teenuse osutamist vahemikus 0,2-3,0 MW katla võimsusega puidugraanuli katlamaja ehitamisel.

 

Lisainfo: Kurmet Müürsepp 5179213

TÜHISTATUD Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Vana-Antsla mänguväljaku rajamine"

17.06.21
Kontaktisik Liana Neeve, tel 5349 2922, e-post: liana@antsla.ee

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg: 07.06.2021 
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kreutzwaldi tn 1 küttesüsteemi renoveerimine” lähteülesanne

14.04.21

EESMÄRK

Küttesüsteemi renoveerimine

Objekti andmed

Kreutzwaldi tn1, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond

 

TELLIJA ANDMED

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

 

LÄHTEDOKUMENDID

Eelprojekt Töö nr: 129

https://antsla.kovtp.ee/hanked1


TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Kirjeldus ja mahud vastavalt projektile. Mahud esitada vastavalt projektis toodud tabelile. Lisaks tuleb mahavõetud küttekehade tagune seinad pahtelda ja värvida ruumis sarnase oleva värvitooniga.

 

TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 30.08.2021

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 25.04.2021 kell 12.00

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja: Kurmet Müürsepp

LÄHTEÜLESANNE ANTSLA VALLA TEEDE JA TÄNAVATE PINDAMISE OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUSE OSTMISEKS

11.03.21

Objekti asukoht: Antsla linn, Kobela alevik, Kuldre küla, Uue-Antsla küla, Tsooru küla.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Antsla valla teede ja tänavate pindamise omanikujärelevalve teostamine.

Tööde kirjeldus: Antsla Vallavalitsus on viinud läbi riigihanke teede ja tänavate pindamiseks. Lähteülesandele on lisatud objektide nimekiri ja tööde mahud, mille alusel teostatakse omanikujärelevalvet.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 15.04.2021 - 30.07.2021.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 19.03.2021.a.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Tamme ja Kooli tee ristmiku rekonstrueerimisprojekt

28.01.21
 Antsla Vallavalitsus otsib projekteerijat Antsla linnas Tamme ja Kooli tee ristmiku rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Täpsem info lähteülesandes.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Kobela aleviku mänguväljaku mänguvahendite soetamine". Pakkumiste esitamise tähtaeg 12.02.2021. Lisainfo: Liana Neeve, tel 5349 2922, liana@antsla.ee

25.01.21
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Antsla Vallavalitsus otsib Vana-Antsla aleviku Tammiku tänava J1 rekonstrueerimistööde projekteerijat

18.01.21
Antsla Vallavalitsus otsib Vana-Antsla aleviku Tammiku tänava J1 rekonstrueerimistööde projekteerijat. Pakkumus esitada vastavalt lisatud lähteülesandele.

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Uue-Antsla pargi hooldustööd" läbiviimine.

22.10.20
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Uue-Antsla pargi hooldustööd" läbiviimine. Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 30.10.2020. Info Liana Neeve 53492922.

Lumetõrje teenuse ost Antsla vallas 2020-2023

7.10.20

 

Antsla Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Lumetõrje teenuse ost Antsla vallas 2020-2023" Hanke dokumendid on leitavad Riigihangete registris.

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2401772/general-info

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Antsla kesklinna piirkonna maastikuarhitektuurse ehitusprojekti koostamine" läbiviimine

24.09.20
Pakkumiste esitamise tähtaeg 09. oktoober 2020. Kontaktisik Liana Neeve, tel 53492922.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Kuldre kooli katlamajale puiduhakke ostmine 2020/2021 kütteperioodideks

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke Antsla vallamaja parkla rekonstrueerimine läbiviimine

10.08.20
Hanke tähtaeg 13.08.2020. Täpsem info on leitav riigihangete registris. Viitenumber 225974.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Keeritiigi parki mänguvahendite" läbiviimine.

8.06.20
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Keeritiigi parki mänguvahendite paigaldamine"" läbiviimine. Hanke tähtaeg 18.06.2020
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "„Keeritiigi parki mänguvahendite ning purskkaevu paigaldamine”" läbiviimine.

8.06.20
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "„Keeritiigi parki mänguvahendite ning purskkaevu paigaldamine"" läbiviimine. Hinnapakkumise esitamise tähtaeg: 18.05.2020. Hanke menetlus lõpetatud.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Antsla valla haldusterritooriumil

11.05.20

1. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.05.2020 kell 17:00;

2. Pakkumused tuleb esitada kirjalikult, Antsla Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@antsla.ee, varustatuna märkusega „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Antsla valla haldusterritooriumil"

3. Pakkuja peab arvestama e-posti laekumise ajaga hankija e-posti aadressile. Tähtajast hiljem saabunud pakkumisi ei arvestata.

4. Lisainfo Kurmet Müürsepp 5179213 või Malle Kodu malle@antsla.ee

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Uue-Antsla pargi mänguväljaku rajamine" läbiviimine

20.04.20
Hinnapakkumise esitamise tähtaeg: 04.05.2020
Toimetaja: ESTER HOMMIK

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „OMANIKUJÄRELEVALVE TEENUSE OSUTAMINE UUE_ANTSLA KERGLIIKLUSTEE EHITUSELE” LÄHTEÜLESANNE

13.04.20

Objekti asukoht: Võru maakond, Antsla vald, Uue-Antsla küla

Objekti kirjeldus: rajatakse Antsla vallas Uue-Antsla külas kergliiklustee koos valgustusega. Objekti täpsem kirjeldus on hanke juurde lisatud OÜ Palmpro poolt koostatud põhiprojektis „Antsla vald, Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee projekteerimine" Töö nr 191 2019.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Omanikujärelevalve teenuse osutamine Uue-Antsla kergliiklustee ehitusele.

Tööde kirjeldus: Omanikujärelevalve teenuse osutamine töödele mis teostatakse vastavalt OÜ Palmpro poolt koostatud põhiprojektile „Antsla vald, Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee projekteerimine" Töö nr 191 2019.a.

https://drive.google.com/drive/folders/1WItY05DboT9gi1LbjIo-jahEK0mGqdP6?usp=sharing

Teenus peab sisaldama koosolekte protokollimist.

Tööde teostamise tähtaeg: mai 2020 - oktoober 2020

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 24.04.2020.a.

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „KRUUSA VEDU ANTSLA VALLA TEEDELE” LÄHTEÜLESANNE

8.04.20

Objekti asukohad: Võru maakond Antsla vald

 

Objekti kirjeldus: Tulenevalt valla kruusakattega teede olukorrast on vajalik teostada teekatete parendustöid. Valitavad lõigud määrab Antsla Vallavalitsus.

 

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

 

Töö nimetus: Kruusa vedu Antsla valla teedel.

 

Tööde kirjeldus:

1. Valla teede katete olukorra parendamine. Parendamist vajavatele kruusa vedu koos laotamise ja tihendamisega. Peale tihendamist peab jääma katte paksus vähemalt 10 cm. Teekatte parendamiseks kasutada sõelutud või purustatud kruusa

 

 

Tööde teostamise tähtaeg: 11.05.2020.a - 15.06.2020.a

 

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 21.04.2020.a. Hinnapakkumus peab sisaldama 1 tonni kruusa hinda koos laotamise ja tihendamisega. Eraldi välja tuua sõelutud kruusa ja purustatud kruusa hind

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

 

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Projektile „Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine“ projektijuhtimise teenuse hankimine.

2.04.20

Projektile „Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine" projektijuhtimise teenuse hankimine.

Töö nimetus: „Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine projektijuht"

 

Tööde kirjeldus: Töö sisaldab projektijuhtimise teenuse osutamist projektis "Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine"

 

Projekti „Antsla valla tänavavalgustuse renoveerimine", nr 2014-2020.6.03.19-0194 juhtimine. Töö sisaldab hangete korraldamist projektis ettenähtud töödele, rahastajale (KIK) aruannete koostamist, kõikidele küsimustele vastamist e-toetuste keskkonnas, muude probleemide lahendamist, mis on seotud nimetatud projekti elluviimisel. Tööde kestus on kuni 18 kuud.

 

Projekti planeeritud tegevused ja ajakava on järgmine:

1) Projekteerimine     01.04.2020 - 01.10.2020;

2) Ehitustööd             04.01.2021 - 30.09.2021;

3) Omanikujärelvalve 04.01.2021 - 30.09.2021.

 

 

Projekti kogumaksumus on 506 368 eurot.

 

Tellija: Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: +372 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

veebieht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

 

Hinnapakkumine esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 08.04.2020. Lisaküsimused ja täiendav info esitada abivallavanemale Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „TOLMUTÕRJE TEOSTAMINE ANTSLA VALLA TEEDEL” LÄHTEÜLESANNE.

1.04.20

Objekti asukohad: Võru maakond Antsla vald

 

Objekti kirjeldus: Antsla Vallavalitsusele on laekunud avaldused elanikelt, kelle majapidamised asuvad valla kruusakattega teede vahetus läheduses. Kuival perioodil teed tolmavad ja vajavad tolmutõrjet. Teostatavad teelõigud valib välja vallavalitsus.

 

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

 

Töö nimetus: Tolmutõrje teostamine Antsla valla teedel.

 

Tööde kirjeldus:

1. Vajadusel aluse ettevalmistus.

2. Tolmutõrje teostamine kloriididega.

 

Tööde orienteeruv maht: u. 17 000 m²

 

Tööde teostamise tähtaeg: 27.04.2020 - 15.05.2020.a

 

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 08.04.2020.a. Hinnapakkumuses tuua välja eeldatav aluse ettevalmistuse maksumus ja tolmutõrje 1 m² maksumus.

 

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Lihthange, Antsla valla kruusakattega teede ja tänavate hööveldamine

16.03.20
Antsla Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva hankena Antsla
valla kruusakattega teede ja tänavate hööveldamise teostajat.
Hööveldamine toimub kaks korda aastas - kevad- ja sügishooajal.
Hinnapakkumuses näidata ühikuhinnaks töötunni hind. Pakkumused palume
esitada hiljemalt 27.03.2020.a e-mailile vald@antsla.ee või rain@antsla.ee.

Lisainfo: majandusnõunik Rain Ruusa, tel. 503 2057 või e-postiga
rain@antsla.ee

Pargivalgustite ostmine ja paigaldamine

11.02.20

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Keeritiigi pargi ning Mänguplatsi kinnistu pargivalgustite ostmine ja paigaldamine" läbiviimine.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg 16. märts 2020. a.

Toimetaja: ESTER HOMMIK

Lihthankemenetlus "Antsla Gümnaasiumi B-korpuse energiatõhususe tõstmine

27.01.20
Lihthankemenetlus "Antsla Gümnaasiumi B-korpuse energiatõhususe tõstmiseks vajalike eeltööde teostamine ja taotluse koostamine rakendusüksusele" läbiviimine. 

LÄHTEÜLESANNE ANTSLA GÜMNAASIUMI B-KORPUSE REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKTI EKSPERTIISI HINNAPAKKUMUSE KÜSIMISEKS.

21.10.19

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Antsla Gümnaasiumi B-korpuse rekonstrueerimise põhiprojekti ekspertiis.

Tööde kirjeldus: Antsla Gümnaasiumi B-korpuse rekonstrueerimise põhiprojektile ekspertiisi teostamine.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 08.11.2019 - 16.12.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 29.10.2019.a.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

 

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

 

Kuldre kooli katlamajale puiduhakke ostmine 2019/2020 kütteperioodideks

23.09.19

LÄHTEÜLESANNE PIKA TEE T1 OSALISEKS PROJEKTEERIMISEKS

3.09.19

Antsla Vallavalitsus otsib Pika tee T1 osalise projekteerimise teostajat, vastavalt lisatud lähteülesandele

„Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse hallatavatele asutustele"

29.08.19

 Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke

„Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse hallatavatele asutustele".

Pakkumused palume esitada hiljemalt 13.09.2019 kell 10.00 vastavalt lisatud hinnapäringule

Hanked õpilasliinide teenindamiseks

23.08.19

Antsla Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanked "Kuldre kooli õpilasliinide teenindamine" ja "Antsla Gümnaasiumi õpilasliinide teenindamine" Hinnapakkumused palun esitada vastavalt lisatud vormidele.

Antsla Gümnaasiumi õpilasliinide teenindamine

 

Kuldre kooli õpilasliini teenindamine

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „TSOORU RAHVAMAJA ESISE PLATSI RAJAMINE” lähteülesanne

19.08.19

Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Tsooru küla Tsooru rahvamaja. Katastritunnus 14303:002:0094

Objekti kirjeldus: Tsooru rahvamaja ees asub muruplats ja seda läbiv kruusatee. Platsi suurus on ca 570 m2. Platsi joonis lisatud lähteülesandele. Olemasolevalt haljasalalt voolab sadevesi rahvamaja poole ja vundamendi alla. Samuti on probleeme teega, mis suvel tolmab ja vihmaste ilmadega muutub poriseks. Ürituste ajal kantakse pori majja. Raskendatud on ka pääs majas asuvasse raamatukokku.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Tsooru Rahvamaja esise platsi rajamine.

Tööde kirjeldus:

1. Olemasolevalt platsilt sadevee ärajuhtimise väljaehitamine.

2. Platsi katmine tänavakiviga. Tänavakivi värvus 70% hall ja 30% kollane, kuna maja värvitoon on kollane. Kivi peab olema vastupidav liikluskoormusele. Liikluskoormus väike valdavalt sõiduautod paar korda päevas ja vedelkütuseauto max kaks korda kvartalis sõltuvalt kütteperioodist.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 16.09.2019 - 31.10.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 30.08.2019.a. Hinnapakkumuses tuua eraldi välja hinnad sadevee ärajuhtimise väljaehitamisele ja platsi katmisele tänavakiviga .

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

 

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lusti Lasteaed katuse renoveerimine” lähteülesanne

15.07.19

EESMÄRK

Katuse renoveerimine

Objekti andmed

Raudtee tn 49, Lusti küla, Antsla vald, Võru maakond

 

TELLIJA ANDMED

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

 

LÄHTEDOKUMENDID

Ehitusprojekt Töö nr: 190520

on kättesaadav lehel https://antsla.kovtp.ee/hanked1

 

TÖÖDE KIRJELDUS JA MAHUD

Kirjeldus ja mahud vastavalt projektile. Mahud esitada vastavalt projektis toodud tabelile.

 

TINGIMUSED

Tööde teostamise tähtaeg 22.11.2019

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 05.08.2019

Täiendav info: Kurmet Müürsepp, tel 5179213, e-post kurmet@antsla.ee

 

Koostaja:

Kurmet Müürsepp

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Boose järvede veesüsteemi parendamine"

12.07.19

Antsla Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Boose järvede veesüsteemi parendamine".

https://drive.google.com/drive/folders/1XJAQaXTsiHTyQtq-0OoEEYryB3xwyTEz?usp=sharing

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 31. juuli 2019.a. Lisainfo: Liana Neeve, keskkonnaspetsialist, e-post liana@antsla.ee, tel 5349 2922
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Keeritiigi pargi teedevõrgu rajamine".

12.07.19

Antsla Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Keeritiigi pargi teedevõrgu rajamine" . Materjalid on leitavad

https://drive.google.com/drive/folders/1C4hmsg_9-BVC2bh5xfhQyvgmwC8vLmeM?usp=sharing

 

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 31. juuli 2019.a. Lisainfo: Liana Neeve, keskkonnaspetsialist, e-post liana@antsla.ee, tel 5349 2922

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Lasteaed-raamatukogu hoone küttesüsteemide rekonstrueerimise lähteülesanne

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Suur-Boose järve ranna-ala parendamine”

26.06.19

Antsla Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Suur-Boose järve ranna-ala parendamine"

Tööde teostamise tähtaeg: 15. oktoober 2019 Vajalikud materjalid on kättesaadavad:

https://drive.google.com/drive/folders/1XJAQaXTsiHTyQtq-0OoEEYryB3xwyTEz?usp=sharing

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 28.06.2019. Täiendav info: Liana Neeve, tel 5349 2922, e-post liana@antsla.ee.

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kruusa vedu Antsla valla teedele" lähteülesanne

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Tolmutõrje teostamine Antsla valla teedel" lähteülesanne

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „KULDRE KOOLI LASTEAIA RUUMIDE VENTILATSIOONI EHITAMINE” LÄHTEÜLESANNE

10.05.19

Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Kuldre küla Kuldre Kool. Katastritunnus 84301:003:0158

Objekti kirjeldus: Kuldre kooli lasteaia rühmad paiknevad 2 hoones. 1 rühm asub Kuldre Põhikooli võimlahoone eraldi sissepääsuga osas (ehitusregistrikood 113033856) ja 2 rühma Lasteaed-raamatukogu hoones (ehitisregistrikood 120566809) Kõigis ruumides puudub ventilatsioon, mis vastaks tänapäeva nõuetele.

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Kuldre Kooli lasteaia ruumide ventilatsiooni ehitamine.

Tööde kirjeldus:

1. Olemasolevate ruumide ventilatsioonisüsteemide projekteerimine.

2. Ventilatsioonisüsteemide väljaehitamine.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 03.06.2019 - 31.07.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 27.05.2019.a. Hinnapakkumuses tuua eraldi välja hinnad projekteerimisele ja ehitushinnad eraldi võimlahoone osale ja lasteaia hoonele.

 

Täiendav info: Margus Mäerand, e-post: margus.maerand@kuldre.ee või tel. 56919508 või majandusnõunik Rain Ruusa e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Toimetaja: KALEV JOAB

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE „LUSTI LASTEAIA LIIKLUSÕPPE VÄLJAKU RAJAMINE” LÄHTEÜLESANNE.

12.04.19
Objekti asukoht: Võru maakond Antsla vald Lusti küla Raudtee tn 49. Katastritunnus 14301:002:0108

 

Objekti kirjeldus: Lusti lasteaia territooriumil asub amortiseerunud asfaltkattega plats, suurusega ca 700 m². Nimetatud ala on lisatud skeemil tähistatud punase piiriga. Platsi ja liikumisteid kasutatakse lastele esmase liiklusalase õppe andmiseks. Harjutatakse liikumist jalgsi, jalg- ja tõukerattaga. Õpitakse liikumist teedel ja märke ja märgistust. Praegune plats on amortiseerunud ja ei võimalda ohutult õppetundide läbiviimist. Samuti koguneb peale vihmasid lohkudesse vesi. Lisaks liiklusõppele kasutatakse platsi ka teiste väliürituste läbiviimisel.

 

Tellija: Antsla Vallavalitsus, registrikood 75010418, aadress Võru maakond Antsla vald Antsla linn, F.R.Kreutzwaldi 1, telefon +372 785 5164, e-post vald@antsla.ee, koduleht: www.antsla.ee.

Töö nimetus: Lusti lasteaia liiklusõppe väljaku rajamine.

Tööde kirjeldus:

1. Olemasoleva asfaltkatte freesimine, ala vertikaalplaneerimine.

2. Asfaltbetoonist AC12 surf kate h=6 cm ehitamine

3. Renoveeritava asfaltkatte alale jäävate 5 kanalisatsioonikaevu-kaante (malmluuk d=660) kõrguste reguleerimine ja asfaltkattega ühte tasapinda.

 

Tööde teostamise tähtaeg: 03.06.2019 - 31.07.2019.a

Hinnapakkumus esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 29.04.2019.a. Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa, e-post: rain@antsla.ee või tel. 503 2057

Lähteülesande koostaja: majandusnõunik Rain Ruusa

Alla lihthanke piirmäära jääva Antsla linnakeskuse ruumikava koostamine

9.04.19

Tellija: Antsla Vallavalitsus, täiendav informatsioon: Kalev Joab, arenguspetsialist 5040 701, kalev@antsla.ee

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: +372 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

Pakkumus esitada: 22. aprilliks 2019 .a. vald@antsla.ee

Ekspertiis Linda Rahvamaja rekonstrueerimisprojektile

2.04.19
Antsla Vallavalitsus soovib leida  ekspertiisi teostajat Linda Rahvamaja rekonstrueerimisprojektile.
Materjalid on kättesaadavad https://drive.google.com/drive/folders/16ghqy4VtX9KirMMUHttIIsBlS2Fqp9UZ?usp=sharing
Pakkumused palun esitada hiljemalt 11.04.2019 vald@antsla.ee

Täiendav info Kurmet Müürsepp 517 9213

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee projekteerimine” korraldamine

11.04.19

Lähteülesanne

 

Objekti asukoht: Projekteeritav jalgratta- ja jalgtee asub Võru maakonnas, Antsla vallas, Uue-Antsla külas

 

Objekti kirjeldus: Käesoleval lõigul puudub hetkel eraldi tee kergliiklejate jaoks. Jalakäijad ja jalgratturid liiguvad maanteel. Projekteeritava jalgratta- ja jalgtee asukohas on maapind liigendatud. Kõrgem on maapind mõisapargi sissesõidutee ümbruses, madalam trassi keskel, oja ümbruses. Ümbritseva maapinna absoluutkõrgused on vahemikus 85...97 m. Pinnaveed imbuvad maasse ja osaliselt juhitakse need ka maantee kõrval olevasse tiiki ja põikkraavi.

Projekteeritav teelõik paikneb suures ulatuses Uue-Antsla mõisapargi (KLO1200088) territooriumil.

 

Tellija:

Antsla Vallavalitsus

Postiaadress: F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla, 66403, Võrumaa

Telefon: +372 785 5164

e-post: vald@antsla.ee

koduleht: www.antsla.ee

Registrikood: 75010418

 

Töö nimetus: Uue-Antsla jalgratta- ja jalgtee

Eesmärk: Muuta jalakäijate ja jalgratturite liiklemine ohutumaks lahendades jalgratta- ja jalgtee mnt nr 69 ja 25124 ristmikust kuni Mägiste kinnistuni

 

1. Tööde kirjeldus:

1.1. jalgratta- ja jalgtee projekteerimine:

1.2. tänavavalgustuse projekteerimine;

1.3. ehitusloataotlus peab olema esitatud hiljemalt 01.10.2019

1.4 Projekteerimisel lähtuda Reaalprojekt OÜ „Jalgratta- ja jalgtee tehniline projekt, töö nr VP13037", mis on kättesaadav

https://drive.google.com/drive/folders/1PLLjXjpF-3ODYkoOH-uZHpt9f69R4msW?usp=sharing

 

2. Projekti koosseis ja vormistamine:

2.1. Projekteerimisel lähtuda kehtivatest normidest ja seadusandlikest aktidest. Ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamisel lähtuda juhendist „Ehitusprojekti dokumenti digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel".

2.2. Projektdokumentatsioon peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.

2.3. Projekt koostada ja esitada pdf ning joonised dwg formaadis digitaalselt CD-l või mälupulgal ja paberkandjal 1 eksemplaris.

2.4. Pakkuja peab arvestama pakkumuse esitamisel geoaluse aktualiseerimise ja ehitugeoloogilisete uuringutega.

3. Hinnapakkumine esitada vabas vormis e-postile vald@antsla.ee hiljemalt 15.04.2019. Lisaküsimused ja täiendav info esitada abivallavanem Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

 

Koostaja:

Kurmet Müürsepp

Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve teenus

23.01.19
 1. Hankija

Antsla Vallavalitsus
Registri number: 75010418
Aadress: F. R. Kreutzwaldi tn 1, 66403 Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond

Kontaktisik Kurmet Müürsepp

 

 1. Hankemenetluse liik

Lihtsustatud korras läbiviidav riigihange.

 

 1. Hankelepingu objekt

Käesoleva hanke objektiks on Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve teenus.

 

 1. Tehniline kirjeldus

Teenuse osutamise koht: Antsla linn. Teenuse tehniline kirjeldus on esitatud hanketeate lisas.

 

5.   Hankelepingu kogus ja kestus

üldkogus: omanikujärelevalve teenus
lepingu kestus: 12+36 kuud

 

6.      Hankelepingu üldtingimused

Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis ühe lepinguna.

Tasumine toimub arve alusel sularahata arveldamisena peale teenuse osutamist.

Ettemaksu ei võimaldata.

 

7.      Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

Ei.

 

8.      Osalemistingimused ja nõuded pakkujale

8.1. Pakkuja ei tohi olla võlgu Antsla linnale (maksud, lepingutest tulenevad nõuded, garantiitööde nõuded jne). Nõuete puudumist kontrollib hankija.

8.2. Pakkuja peab olema osutanud viimase 36 kuu jooksul vähemalt ühe samaväärse ehitusmahu ja keerukusastmega ehitusobjekti üle omanikujärelevalve teenust.

8.3. Pakkuja peab omama siduvat õigussuhet teenuse osutamisel faktiliselt järelevalvet teostavate isikutega.

8.4. Pakkuja esitab kinnituse tehnilise kirjelduse punktis 4.4 nimetatud nõuetele vastavuse kohta.

 

9.      Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

Pakkuja peab oma pakkumust hoidma jõus minimaalselt 60 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast.

 

10.    Pakkumuse koostamine

Koostamise keel: eesti ja valuuta: euro.

Struktuur:

 1. pakkumuse maksumuse tabel;
 2. referentsobjektid;
 3. kinnitus pakkumuse jõusoleku kohta;
 4. hanketeate punktis 8 nimetatud tingimustele vastavuse kohta käivad tõendid.

 

Pakkumus allkirjastada digitaalselt.

 

11.       Pakkumuste esitamine

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile vald@antsla.ee

Pakkumus pealkirjastada „Antsla esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde järelevalve „

 

Pakkumuse esitamise lõpptähtaeg on 04.02.2019  kell 12.00.

 

12.    Pakkumuste hindamine ja hindamiskriteeriumid

Hankija hindab kõiki tähtaegselt laekunud pakkumusi hanketeates kehtestatud kriteeriumite alusel.

 

Parima pakkumuse välja selgitamise kriteerium: madalaim hind.

 

Hanketeate lisad:

Lisa 1_Pakkumuse maksumuse tabel;

Lisa 2_Tehniline kirjeldus;

Lisa 3_Tegevusaruanne;

Lisa 4_Ehitustööde ülevaatuse tabel;

Lisa 5_Hankelepingu projekt;

Lisa 6_Hankedokument.

Antsla Vallavalitsuse korraldus "Antsla esmatasandi tevisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve korraldamine"

Antsla Vallavalitsuse korraldus "Antsla esmatasandi tevisekeskuse ehitustööd läbiviimine"

Uue-Antsla rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimine

24.10.18

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Uue-Antsla rahvamaja küttesüsteemi rekonstrueerimiseks". Hinnapakkumised esitada vastavalt eelprojektile hiljemalt 05. novembriks 2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik abivallavanem Kurmet Müürsepp, e-post kurmet@antsla.ee või tel 5179213.

Eelprojekt on kättesaadav: http://antsla.kovtp.ee/projektid1
Toimetaja: ESTER HOMMIK

"Lumetõrjetööde teostamine Antsla vallas aastatel 2018-2020"

5.10.18
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke "Lumetõrjetööde teostamine Antsla vallas aastatel 2018-2020" Hanke dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/201503 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.10 kell 11.00 e-riigihangete keskkonnas.

Täiendav info: majandusnõunik Rain Ruusa tel. 5032057 või e-post rain@antsla.ee

Raudteejaama ring 7 ehitustööde hinnapäring

28.09.18
Antsla Vallavalitsus otsib Antslas Raudteejaama ring 7 platsi ehitustööde teostajat. Hinnapakkumised esitada vastavalt hinnapäringule hiljemalt 10. oktoobriks 2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik keskkonnaspetsialist Liana Neeve, tel 5349 2922.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele

24.09.18
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Elektrienergia ostmine Antsla Vallavalitsuse ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele.

Tingimused ja tähtajad lisatud hinnapäringu dokumendis.

Kuldre kooli katlamajale puiduhakke ostmine 2018/2019 kütteperioodideks

20.09.18

Hankemenetluse liik: Ostumenetlus

 

Projekt "500 kodu tuleohutuks"

10.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib päästeameti projekti „500 kodu tuleohutuks" teostajaid tuleohutusalaste probleemide (ahjude, pliitide parandamine ja ehitus, elektritööd, korstnapühkimine) lahendamisel. Pakkumused esitada hiljemalt 24.08.2018 Kontaktisik sotsiaalnõunik Vilve Lepik, tel 782 1906 või 511 7982
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Kuldre kooli staadioni rekonstrueerimine

9.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib Kuldre kooli staadioni rekonstrueerimistööde, sh ehitusprojekti koostamine, teostajat. Pakkumused vastavalt vormile esitada hiljemalt 21.08.2018 aadressil vald@antsla.ee. Kontaktisik majandusnõunik Rain Ruusa tel 503 2057.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Tsooru rahvamaja lava rekonstrueerimine

8.08.18

 Antsla Vallavalitsus otsib Tsooru rahvamaja lava rekonstrueerimistööde teostajat. Pakkumused esitada vastavalt pakkumusvormile ja mahutabelile. Pakkumused esitada hiljemalt 21.08.2018.

 

Kuldre kooli õpilasliin

8.08.18
Antsla Vallavalitsus otsib Kuldre kooli õpilasliini teenindamiseks vedajat 2018/2019 õppeaastaks. Pakkumused esitada vastavalt vormile hiljemalt 10.08.2018. a
Toimetaja: ESTER HOMMIK