Ühissõidukipeatustele kohanimede määramine

9.02.21
Ühissõidukipeatustele kohanimede määramise korralduse eelnõu koos lisaga   avalikustatakse 09.02.2021-23.02.2021, s.o 15 päeva enne korralduse vastuvõtmist.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Asustusüksuse lahkmejoone muutmine

20.12.18
Antsla Vallavolikogu algatas 18.12.2018. a otsusega nr 87 asustusjaotuse muutmise Luhametsa ja Roosiku küla piiril. Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.
Toimetaja: ESTER HOMMIK

Kobela alevikus "Klubi tee" ruumikuju kehtestamine määruse eelnõu

31.10.16
 Liikluspinnale nime määramine ja ruumikuju kehtestamine Kobela alevikus rahvamaja kõrval