Antsla valla leht

26.09.22

Antsla Valla leht jõuab kõikide vallaelanike ja ettevõtete postkastidesse korra kuus, täpsemalt kuu viimasel nädalal. Artiklid koos fotodega ning reklaamid ja kuulutused palume saata iga kuu 15. kuupäevaks  aadressil kalev@antsla.ee

Reklaami ja kuulutuste avaldamise kord ja hinnad: Antsla Vallavalitsuse  14. veebruari 2018.a määrus nr 6.   Selgitus reklaami suuruse kohta.

2022. aasta Antsla valla lehed

jaanuar aprill juuli oktoober 
veebruar mai august november
märts juuni september detsember

                

Arhiiv
2021 2020 2019 2018      2017 2016 2015 2014 2013 2012
jaanuar jaanuar jaanuar jaanuar jaanuar jaanuar veebruar veebruar veebruar veebruar
veebruar veebruar veebruar veebruar veebruar veebruar aprill aprill aprill aprill
märts märts märts märts märts märts juuni juuni juuni juuni
aprill aprill aprill aprill aprill aprill august august august august
mai mai mai mai mai mai oktoober oktoober oktoober oktoober
juuni juuni juuni juuni juuni juuni detsember detsember detsember detsember
juuli juuli juuli juuli juuli (Meistrid) juuli        
august august august august august august (Meistrid)        
september september september september september september        
oktoober oktoober oktoober

oktoober

oktoober oktoober        
november november november november november november        
detsember detsember detsember detsember detsember detsember