Antsla valla arengukava eelnõu avalikustamine

18.08.21

18. - 31. augustini 2021. a saavad kõik soovijad esitada ettepanekuid arengukava eelnõule. Eelnõuga muudetakse kehtiva arengukava  lisa 2, milleks on Investeeringute kava 2022 - 2025.

Palun tutvu järgmise nelja aasta kavaga. Kui tunned, et selles pole investeeringuid mis peaksid sinu arvates seal olema, pane need kirja ning saada vald@antsla.ee

 

Antsla valla olulisemad arengudokumendid

Võru maakonna arengustrateegia 2035+

22.02.21

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-i 374 lg-st 5 avalikustab Antsla vallavalitsus maakonna arengustrateegia tegevuskava eelnõu valla veebilehel 22. veebruarist kuni 08. märtsini 2021. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad"

 

Võru maakonna arengustrateegia 2035+  https://vorumaa.ee/arendus/maakonna-arendusdokumendid/voru-maakonna-arengustrateegia-2035/