Valdkondlike töörühmade protokollid

9.09.16

 

Haridus- ja noorsootöö töörühm 

protokoll nr 1

 

 

Kultuuri- ja spordi töörühm

protokoll nr 1

 

 

Majandus- ja arengu töörühm

protokoll nr 1

 

Sotsiaal- ja tervishoiu töörühma

protokoll nr 1