Antsla kesklinna piirkonna maastikuarhitektuurse ehitusprojekti eskiisi avalik väljapanek

10.05.22

 

Eskiisprojektiga on võimalik tutvuda 17.05.2021 - 30.05.2021 Antsla valla kodulehel ning vallamajas keskkonnaspetsialisti kabinetis vastuvõtuaegadel.

Kirjalikud ettepanekud palun esitada e-posti aadressil liana@antsla.ee.

Eskiisprojekti avalik arutelu toimub 1. juunil 2021 kell 17.00. Asukoht täpsustamisel.

Antsla kesklinna projekteerimise eesmärgiks on Antsla kesklinna piirkonna atraktiivsuse tõstmine ja esindusliku, omanäolise, mitmekülgse ning stiililiselt tervikliku linnaruumi loomine, erinevatele objektidele parima asukoha leidmine.

Projektala hõlmab Kesklinna parki, Veski tn lõiku Põllu tn ja Kreutzwaldi tn vahelisel lõigul, lipuväljaku ala, ringristmikku ning Põllu tänavat Jaani tn ja Veski tn vahelisel lõigul.

Projekteerimisega lahendatakse lipuväljaku kujundus, jalakäijate liikumisteed, mänguväljak, välikohviku ala, noorteala, veoautode parkimine Põllu tänaval jm lähteülesandest tulenevad eesmärgid, mis on näha eskiislahendusel.

Avaliku arutelu protokoll

Kesklinna eskiisprojekt ( NB! faili maht 65 MB)

Eskiisi seletuskiri

Antsla linnaruumi ideekorje

24.07.20

Antsla Vallavalitsus palus kolmelt maastikuarhitektuuriga tegeleval ettevõttel 2020. aasta juuliks esitad ideid, milliseks võiks perspektiivis kujundada  Antsla linna keskuse. Allolevad failid on tähtajaks laekunud erinenevad ideed ja lahendusvariandid. Saate nendega tutvuda ning esitada omapoolseid ettepanekuid ning kommenteerida olemasolevaid.  Laske fantaasial lennata! Teretulnud on unistavad ideed! Unistada tuleb suurelt ja samas mõelda praktiliselt. Mis on praegu kirjeldatavalt alalt puudu ning millised, teistes linnades kogetud lahendused ka Antslasse sobiksid. Ootame eelkõige ideid mis tooksid nii kohalikud kui Antsla külalised  linnaruumi aktiivsemalt kasutama – siin olemist nautima.   

Pärast ideekorjet analüüsitakse ettepanekuid ning laiemat diskussiooni tekitanud kohad arutatakse läbi põhjalikumalt. Seejärel koostatakse eskiisprojekt mida tutvustatakse samuti avalikkusele. Eesmärk on saavutada avaliku ruumi lahenduse osas laiapõhjaline kokkulepe ning järgnevatel aastatel ala välja arendada.

RUUMIKAVA

24.07.20

2019. aastal valmis Antsla vallavalitsuse tellimusel ja Linnalabor MTÜ eestvedamisel Antsla ruumikava. Ruumikava annab ülevaate Antsla ruumilistest väljakutsetest, kohalike elanike poolt tajutud ruumist ja kava koostamise käigust.Ruumikava üheks ettepankuks oli, et edaspidised projekteerimistööd, mille eesmärgiks on avaliku ruumi kujundamine ja muutmine, saaksid toimuma läbi ideekonkursi.

Antsla ruumikava