Kodus hääletamine

14.02.23
Kodus hääletamine korraldatakse 3.-5. märtsil ajavahemikus kell 9-20
Kui valija asub oma elukohajärgses valimisringkonnas, kuid terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus.

 

Taotlusi kodus hääletamiseks saab esitada Antsla Vallavalitsusele kirjalikult aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 1, 66403 Antsla linn Antsla vald Võru maakond või e-kirja teel aadressil kersti.kais@antsla.ee või telefoni teel 5888 7387

Telefoni teel saab taotlusi esitada eelhääletamise päevadel kella 12-st -20-ni ja valimispäeval 05.03.2023 kella 9.00-st 14.00-ni.

Kõik taotlused peavad olema laekunud hiljemalt  05.03.2023 kella 14-ks.
Taotluses märkida:

valija nimi,

valija isikukood,

valija asukoha aadress,

valija sidevahendi numbrid,

kodus hääletamise põhjus.


Valijal peab olema hääletamiseks valmis pandud isikut tõendav dokument. Võimalusel kasutada valimissedeli täitmisel isiklikku kirjutusvahendit.