Euroopa parlamendi valimised 2019

24.05.19

https://www.valimised.ee/et

Euroopa Parlamendi valimised - 26. mai 2019

https://valimised.rahvastikuregister.ee/

 

Antsla vallas on kolm valimisjaoskonda:
1) valimisjaoskond nr 1- (Antsla Kultuuri -ja Spordikeskus, Kooli tee 19, Antsla linn, tel 5411 0445);

2) valimisjaoskond nr 2 - (Tsooru Rahvamaja, Tsooru küla, tel 5411 0446 );

3) valimisjaoskond nr 3 - (endine Urvaste vallamaja, Kuldre küla, tel 5411 0447).

Valimispäeval, 26.05.2019 , toimub hääletamine kella 9.00–20.00


Kodus hääletamine. Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis,

võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Taotlust saab esitada hiljemalt 26. mail kella 14.00-ni.

Taotlus esitatakse jaoskonnakomisjonile kirjalikult, valimiste päeval saab esitada ka telefoni teel.