Turvakaamerad

5.01.23

Turvakaamerad avalikus ruumis

Turvakaamerad jälgivad Antsla linnas avalikku ruumi F.R.Kreutzwaldi tn 1 Antsla Vallavalitsuse administratiivhoone ümbrust ja hoone siseruume, Antsla kesklinna parki ja ringteed, linna turuplatsi, Antsla Valla Kultuurikeskus ümbrust ja hoone siseruume, mänguväljakuid ning spordiplatse. Turvakaamerate salvestatavale videopildile jäävad identifitseeritavad isikute kujutised ning sellega seoses toimub isikuandmete töötlemine kahel eesmärgil ja alusel: üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel valla omandis oleva vara kaitseks ning korrakaitseseaduse § 572 lõike 1 alusel avalikus kohas käitumise nõuete tagamiseks. Jälgimisseadmestikul puudub helisalvestus. Kaamerate salvestatud pilt ei ole avalikult leitav. Samuti ei jälgita kaamerapilti pidevalt.

Videosalvestist vaadatakse vaid Antsla valla asutuste valduses oleva Antsla vallale kuuluva vara säilimist ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ja vara kahjustamisel või vargusel kahju tekitaja või süüteo toimepanija väljaselgitamiseks. Samuti avalikus ruumis avaliku korra tagamiseks ja õigusrikkumiste tuvastamiseks ning asutuse ruumides ja asutuse territooriumil viibivate isikute turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ja rikkuja väljaselgitamiseks.

Salvestist säilitatakse 30 kalendripäeva.

Isikuid teavitatakse kaamerate vaatevälja jäävasse alasse sisenemisest teavitussiltidega, millel on kujutatud kaamera pilt tekstiga „VIDEOVALVE".