Tänavu teeb Maa-amet aeromõõdistuslende riigi lõunapoolses osas Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste joonest riigi lõunapiirini jääval alal koos Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Kihnu saartega. Ameti...

Maa-amet alustab aprillis aeropildistamise hooaega

Tänavu teeb Maa-amet aeromõõdistuslende riigi lõunapoolses osas Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste joonest riigi lõunapiirini jääval alal koos Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Kihnu saartega. Ameti...

Peagi avaneb uus taotlusvoor korteriühistutele, mille käigus jagatakse hoonete korrastamiseks enam kui 80 miljonit eurot.  Infopäev toimub 14.aprillil Antsla Kultuurikeskuse väikeses saalis...

SA KredExi eluasemeosakond korraldab Antslas infopäeva korteriühistute esindajatele

Peagi avaneb uus taotlusvoor korteriühistutele, mille käigus jagatakse hoonete korrastamiseks enam kui 80 miljonit eurot.  Infopäev toimub 14.aprillil Antsla Kultuurikeskuse väikeses saalis...

RMK-l oli kavas sel talvel, nii nagu kohaliku kogukonnaga kokku lepitud sai, teha Kasumetsas raieid 13-l metsaeraldisel, kuid päris plaanipäraselt tööd ei sujunud. Vastavalt metsatööde kavale...

Metsatöödest Antsla Kasumetsas

RMK-l oli kavas sel talvel, nii nagu kohaliku kogukonnaga kokku lepitud sai, teha Kasumetsas raieid 13-l metsaeraldisel, kuid päris plaanipäraselt tööd ei sujunud. Vastavalt metsatööde kavale...

Antsla Vallavalitsuse 22.03.2023. a korraldusega nr 2-3/80 „Detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindmise algatamata jätmine" algatati Antsla linnas Põllu tn 2a...

Põllu tn 2a detailplaneeringu algatamine

Antsla Vallavalitsuse 22.03.2023. a korraldusega nr 2-3/80 „Detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindmise algatamata jätmine" algatati Antsla linnas Põllu tn 2a...

Hea bio- ja ringmajandusest huvitatud ettevõtja, spetsialist, valla- ja linnaametnik, kogukonna esindaja, valdkondlik eestvedaja ja arendaja, koordinaator Põlvamaal ja Võrumaal , ...

Kutse ringbiomajanduse piirkondlike teekaartide metoodika töötuppa

Hea bio- ja ringmajandusest huvitatud ettevõtja, spetsialist, valla- ja linnaametnik, kogukonna esindaja, valdkondlik eestvedaja ja arendaja, koordinaator Põlvamaal ja Võrumaal , ...

Ajavahemikul 16.01-16.02.2023 toimus Antsla valla üldplaneeringu avalik väljapanek. Selle aja jooksul oli igaühel võimalus esitada arvamusi ja ettepanekuid. Planeerimisseaduse kohaselt tuleb...

Antsla valla üldplaneeringu avalik arutelu toimub 29.03.2023 algusega kell 17.00 Antsla vallamajas, volikogu saalis. Arutelul on soovijatel võimalik osaleda veebi vahendusel.

Ajavahemikul 16.01-16.02.2023 toimus Antsla valla üldplaneeringu avalik väljapanek. Selle aja jooksul oli igaühel võimalus esitada arvamusi ja ettepanekuid. Planeerimisseaduse kohaselt tuleb...

28.märtsil kell 10-16 toimub kompetentsikeskuses TSENTER   koolitusseminar elamute rekonstrueerimise teemal. Koolitusele ootame kõiki teemast huvitujaid.   Lisainfo...

Elamute, korterelamute ja korterelamute rühmade rekonstrueerimine, ettevalmistused rohepöördega seotud tegevusteks ja toetuste taotlemine (KredEx)

28.märtsil kell 10-16 toimub kompetentsikeskuses TSENTER   koolitusseminar elamute rekonstrueerimise teemal. Koolitusele ootame kõiki teemast huvitujaid.   Lisainfo...

23. märtsil kell 18-19 Selleks, et edukam olla, tuleb lauamängus mõni käik alati ette mõelda ja nii ka elus. Miks on vaja kriisiks valmistuda ja mida varuda seni, kui poed on avatud, kool ja...

Päästeameti kriisiteemaline veebikoolitus „ELU KUI MÕNUS MÄNG“

23. märtsil kell 18-19 Selleks, et edukam olla, tuleb lauamängus mõni käik alati ette mõelda ja nii ka elus. Miks on vaja kriisiks valmistuda ja mida varuda seni, kui poed on avatud, kool ja...

  1. märtsist 3. aprillini on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma...

Kogukonnad saavad taas kohalikeks algatusteks toetust taotleda

  1. märtsist 3. aprillini on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma...

* Antsla Valla Kultuurikeskuse spordisaalis (Kooli tee 19, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond) saab hääletada kõigil eelhääletamise päevadel kell 12-20 ja valimispäeval kell 9-20. * ...

Hääletamine

* Antsla Valla Kultuurikeskuse spordisaalis (Kooli tee 19, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond) saab hääletada kõigil eelhääletamise päevadel kell 12-20 ja valimispäeval kell 9-20. * ...

Vähk pealt ei paista, kindlam on kontrollida. Eesti Tervisekassa kutsub naisi ka tänavu oma tervist kontrollima. Sõeluuringuid on kaks – emakakaelavähi ja rinnavähi...

Naised, sõeluuringutele – elu on ees!

Vähk pealt ei paista, kindlam on kontrollida. Eesti Tervisekassa kutsub naisi ka tänavu oma tervist kontrollima. Sõeluuringuid on kaks – emakakaelavähi ja rinnavähi...

AS Võru Vesi annab teada, et alates 01.04.2024 kehtivad Antsla vallas Urvaste külas järgmised vee-teenuse hinnad*:    eur/m3 km-ta    ...

Alates 01.04.2023 on AS Võru Vesi määratud vee-ettevõtjaks Antsla vallas Urvaste külas.

AS Võru Vesi annab teada, et alates 01.04.2024 kehtivad Antsla vallas Urvaste külas järgmised vee-teenuse hinnad*:    eur/m3 km-ta    ...

2022. aastal tagastati Eestis 320 miljonit pandipakendit, mis on pea 30 miljonit enam kui aasta varem, mil samuti rekordkogus pakendeid taaraautomaati viidi. Keskmiselt tagastas üks Eesti...

Mullu tehti pandipakendite tagastamises järjekordne rekord

2022. aastal tagastati Eestis 320 miljonit pandipakendit, mis on pea 30 miljonit enam kui aasta varem, mil samuti rekordkogus pakendeid taaraautomaati viidi. Keskmiselt tagastas üks Eesti...

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavate perede head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi...

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2023. AASTA TAOTLUSVOOR ON AVATUD 01.02 - 03.04

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavate perede head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi...

Taotlusvoor meetmele 1 „Kogukondlik areng" on avatud 06.–13. veebruar 2023. Taotlusi saavad esitada Antsla, Rõuge ja Võru valla territooriumil vähemalt 6 kuud...

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu avab LEADER projektitoetuste 2023. aasta taotlusvoorud

Taotlusvoor meetmele 1 „Kogukondlik areng" on avatud 06.–13. veebruar 2023. Taotlusi saavad esitada Antsla, Rõuge ja Võru valla territooriumil vähemalt 6 kuud...

Kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus avaldasid 21. novembril Tsooru rahvamajas Antsla, Võru ja Rõuge valla esindajatega kohtudes Nursipalu harjutusvälja laiendamise esialgsed...

Meie Nursipalu MTÜ pöördumine seoses Nursipalu harjutusväljaku laiendamisega

Kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus avaldasid 21. novembril Tsooru rahvamajas Antsla, Võru ja Rõuge valla esindajatega kohtudes Nursipalu harjutusvälja laiendamise esialgsed...

Tuginedes planeerimisseaduse § 87 lõikele 6 anname teada, et Antsla vallavolikogu võttis 20.12.2022 otsusega nr 26 vastu Antsla valla uue üldplaneeringu ja tunnistas nõuetele vastavaks...

ÜP avalik väljapanek toimub 16.01.-16.02.2023. Antsla valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise nõuetele vastavaks tunnistamine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tuginedes planeerimisseaduse § 87 lõikele 6 anname teada, et Antsla vallavolikogu võttis 20.12.2022 otsusega nr 26 vastu Antsla valla uue üldplaneeringu ja tunnistas nõuetele vastavaks...

Tuginedes planeerimisseaduse § 87 lõikele 6 anname teada, et Antsla vallavolikogu võttis 20.12.2022 otsusega nr 26 vastu Antsla valla uue üldplaneeringu ja tunnistas nõuetele vastavaks...

ÜP avalik väljapanek toimub 16.01.-16.02.2023. Antsla valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise nõuetele vastavaks tunnistamine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tuginedes planeerimisseaduse § 87 lõikele 6 anname teada, et Antsla vallavolikogu võttis 20.12.2022 otsusega nr 26 vastu Antsla valla uue üldplaneeringu ja tunnistas nõuetele vastavaks...

Lusti külas Raudtee tänava kortermajade ning lasteaiaga külgneval munitsipaalomandis oleval Pargi kinnisasjal (kt 14301:001:0415, pindala 1680 m2) kasvavad harilikud kuused on juurepessu tõttu...

Avalik koosolek Pargi kinnistu raiete teemal

Lusti külas Raudtee tänava kortermajade ning lasteaiaga külgneval munitsipaalomandis oleval Pargi kinnisasjal (kt 14301:001:0415, pindala 1680 m2) kasvavad harilikud kuused on juurepessu tõttu...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 30