Perekonnatoimingud

22.03.20

e-rahvastikuregistri iseteenindusportaal: https://www.rahvastikuregister.ee/             

Avaldusi on võimalik esitada ainult digitaalselt allkirjastatuna, kasutades selleks ID-kaarti või mobiil-ID lahendust. Elukohateate blankett

Elukohateate esitamine – teenus võimaldab edastada uued elukohaandmed rahvastikuregistrile pärast uude elukohta elama asumist või ebaõigete elukohaandmete muutmiseks registris. Elukohateate saab esitada iseenda ja oma alaealiste laste või eestkostetavate ning temaga koos elavate täisealiste isikute kohta.

Lapse sünni registreerimine – teenus annab võimaluse registreerida oma vastsündinud lapse sünd perekonnaseisuasutuses, mille tulemusena koostab asutus sünnikande ja väljastab avaldaja soovil sünnitõendi.

Perekonnasündmuste tõendi väljastamine – teenus võimaldab tellida tõendi, mis on trükitud paberkandjale  ja millel on ametniku allkiri ning  pitser. Tellida saab oma sünnitõendit, abielutõendit, abielulahutuse tõendit, aga ka oma lapse või abikaasa surmatõendit või lapse sünnitõendit. Korduva tõendi tellimiseks tuleb avaldajal enne avalduse esitamist tasuda riigilõiv. Täpsemat info riigilõivu tasumisest saate tõendi tellimise teenuse juurest.

Planeerimine, Maatoimingud ja Ehitus

19.04.21

kaeveloa+taotlus uus

 

Haridus

4.11.21

Õpilastele kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud sõidukulude hüvitamise taotlused

Sõidukulude hüvitamise taotlus ühistranspordiga)

Sõidukulude hüvitamise taotlus (isikliku transpordiga)