Lusti Lasteaed

31.08.22

Lusti Lasteaed asub Antsla vallas, Lusti külas, Raudtee tn 49, Antsla linnast 1,4 km kaugusel .
Lasteaed on ümbritsetud kolmest küljest metsaga, kus on suurepärased võimalused käia õppekäikudel, jalutamas ja mängimas.

Asutuse registrikood: 75010453.
Tegevusala: Lusti Lasteaed võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

Lasteaias töötab 1 sõimerühm, 2 liitrühma ja 3 aiarühma.
Laste arv 2021 / 2022 õppeaastal on 118.
Töötajaid on 28, sellest pedagooge 16.
Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00- 18.00.

Kontakt :
Raudtee tn 49, Lusti küla 66410
Antsla vald
VÕRUMAA
telefon: 785 5659; 501 8657

E- mail: lusti@antsla.ee 

Õppemaksu tasumine   Antsla Vallavolikogu määrus "Antsla valla lasteaedades õppevahendite kulu maksumuse määra kehtestamine"

1) Lapse puudumine lasteaiast ei vabasta lapsevanemaid õppemaksu tasumisest.

(2) Lapsevanemate poolt tasumisele kuuluva õppemaksu arvestamise aluseks on õppe -ja hariduse infosüsteemi EHIS kantud laste nimekiri.

(3) Lapsevanem tasub õppemaksu talle esitatud arve alusel iga järgneva kuu 20. kuupäevaks.

(4) Õppemaksu tasutakse 11 kuu eest aastas.

5) Tasu võtmise kohustust ei pea kohaldama Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorra ajal. Õppetasust ajutise vabastamise otsustab Antsla Vallavalitsus.
 

 

Lusti Lasteaia isikuandmete töötlemise tingimused 

Lusti Lasteaia kodukord

Lusti Lasteaia vastuvõtu avaldus