RMK Antsla Kasumetsa majandamise kava

14.12.22

Antslas Kasumetsas raiutakse nii vähe kui võimalik


 

Antsla vallavolikogu kinnitas RMK koostatud Kasumetsa majandamiskava järgmiseks kümneks aastaks. Enim erimeelsusi on metsatööde arutelude käigus põhjustanud üraskikahjustusega Veski tänava poolne metsaosa, kuhu on kavandatud lageraied.

Me tahame, et Kasumets oleks sobilik puhkamiseks ja liikumiseks. Kahjuks on see metsaosa nii kahjustunud ja puud on grupiti kuivanud, et sanitaar-, valik- ega turberaiet enam seaduse järgi teha ei saa. Seal lihtsalt ei ole enam nii palju terveid ja elujõulisi suuri puid, mis tuleb pärast sanitaar-, valik- või turberaiet kasvama jätta. Seetõttu uuendame metsa väikeste lageraietega," selgitab Võrumaa metsaülem Agu Palo. Ta täpsustab, et alale jäävad säilikpuudena kasvama haavad, tammed, kased ja elujõuline kuuse järelkasv.

Kohalikega raietööde üle arutledes paluti RMK-l taastada metsarada Veski tänavalt Antsla surnuaia ja terviserajani ning selle sooviga RMK ka arvestab.

Raietööd Kasumetsas on planeeritud 2023; 2028; 2032. aastasse.

Elu on näidanud, et suusaradade juures on kõige mõistlikum teha raieid nö vananaistesuvel, siis on veel piisavalt kuiv. Kui ilm meid ei soosi, siis töid teha ei saa," sõnab metsaülem. Pehmema pinnasega metsaosades, kus raietööd talvisel ajal suusaraja kasutamist ei sega, on plaan töid teha talvisel ajal külmunud pinnasega. Tööde tegemise aeg lepitakse täiendavalt kokku kohaliku omavalitsuse ja puhkerajatisi haldavate mittetulundusühingutega.

Agu Palo sõnul soovitakse raietöödest rääkides palju püsimetsandust. „Kasumetsas teeme esmakordselt Võrumaal kahel männieraldisel valikraiet," märgib kogenud metsamees, lisades, et mitmel eraldisel tehakse aegjärkseid raieid, mis on varem Kasumetsa terviseraja ümbruses end õigustanud ja on võimaldanud kasvatada ilusad segametsad.

Kasumetsa terviseraja ümbruses ja metsamassiivi põhjapoolses osas on keskealises metsas plaanis teha harvendusraieid, et luua paremad kasvutingimused ja kujundada elujõuline tulevikumets. Radade ümbruses tehakse sanitarraiet, et tagada radadel liikujate ohutus.

Kasumetsa vanades metsaosades, mis on määratud vääriselupaikadeks metsatöid ei tehta. Seal areneb mets looduslikult omasoodu.

Kasumetsa metsatööde kavale laekus palju erinevaid ettepanekuid ja põhiline diskusioon käis üraskikahjustatud metsaosade uuendamise üle. Et otsus teha võimalikult demokraatlikult, pidas RMK vajalikuks kava tutvustada ja kinnitada Antsla valla volikogus.

Kasumetsa kava saab lugeda siin: Antsla_linna_puhkemetsa_kava_aastateks_2023_2032.pdf


 

Foto: Arno Mikkor

Üraskikahjustusega kuivanud kuused Kasumetsas. 

Kaitsealuste looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatuse muutmine

27.07.18
Antsla vallas asuvad järgmised kaitsealused looduse üksikobjektid, mille piiranguvööndi ulatust muudetakse: Haabsaare kollased kased, Mäe-Lõhtsuu tamm, Tamme-Lauri tamm, Väikuni viieharuline kuusk ehk Punde puntrakuusk ja allikas Uue-Antsla kalatiigi lätted.
Toimetaja: ESTER HOMMIK