Istungid ja eelnõud

3.02.23

Antsla Vallavolikogu istung toimub 7. veebruaril 2023. a, algusega 17.00, Antsla Vallavolikogu saalis., aadressil, F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn Antsla vald 

Antsla vallavolikogu istungid on otse- ja järelvaadadavad  https://www.youtube.com/channel/UCC-URxx67CAkF5-P0MVSIqQ

PÄEVAKORD :  

Päevakorrapunkt

Lisa(d)

Ettekandja(d)

1. Antsla Vallavolikogu 24.01.2023. a otsuse nr 5 „Jaoskonnakomisjoni moodustamine" muutmine

  Kersti Käis, vallasekretär