Tsooru kant

25.03.21
Tsooru piirkonna moodustavad Antsla valla kaguosas asuvad 8 küla.
Elanike koguarv 584.