Terviseedendus

8.06.23
Antsla vallavalitsuse korraldusega on moodustatud  Antsla valla tervisenõukogu 7-liikmelisena järgmises koosseisus:

Kaspar Kurve
Lea Jõevere
Triin Uibo
Agnes Kirsbaum
Pille Raudam
Tanel Puura
Kaidi Kori