Antsla valla kohaliku tee ja teemaa kasutamise ja metsamaterjali ladustamise ning väljaveo kasutamise kord

Antsla Valla teede ja tänavate pindamine 2021 suvel.

7.07.21

Vastavalt Antsla Vallavalitsuse poolt korraldatud hankele „Antsla valla teede ja tänavate pindamine" alustatakse 12.07.2021 eeltöödega ja tööde lõpptähtaeg on 30.07.2021.a.

Töid teostab AS TREV-2 Grupp, projektijuht Karl Jaanson

Omanikujärelevalve teostaja OÜ ESTPIL, järelevalve teostaja Arne Kööbi

Antsla Vallavalitsuse poolne kontaktisik majandusnõunik Rain Ruusa tel. 5032057 e-mail rain@antsla.ee