Antsla vallas osutatavad sotsiaalteenused

28.02.18

 

  • Sotsiaalnõustamine

  • Toimetulekutoetuse maksmine

  • Vajaduspõhise peretoetuse maksmine lõpetatakse riigi poolt 31.03.2018

  • Sotsiaaltoetuste maksmine

  • Hooldajatoetuse maksmine

  • Laste ja lastega perede hoolekande korraldamine

  • Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste asendushooldusele paigutamine

  • Koduteenuste osutamine

  • Sotsiaaltranspordi osutamine

 

MTÜ Antsla Tervisekeskus

 

Eakatele ja puuetega inimestele

- ööpäevaringne hooldamine

 

Täiskasvanud psüühiliste erivajadustega inimestele

- igapäevaelu toetamine

- toetatud elamine.