Külavanemad

22.12.22

Vallasisese linna linnapea ning aleviku- ja külavanema statuut

asula külavanem kontaktid volituste periood  
Roosiku  Ruuta Ruttas-Küttim   21.12.2022 - 21.12.2025 vvkorraldus
Luhametsa Margus Laikask   17.11.2022 - 17.11.2025 vvkorraldus
         
         

 

Külavanema volitused kehtivad 3 (kolm) aastat alates vallavalitsuse korralduse teatavaks tegemisest