Kohaliku omavalitsuse valimised 2017. a

21.06.21
 
 
Antsla vallavolikogu 

 

Antsla Valla Valimiskomisjoni asukoht on F. R. Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn, Antsla vald.  (Antsla Vallavalitsus).

Valimiskomisjoni tööajad on:

1) 16.08.2017 - 13.09.2017; E - R kell 13.00 – 16.30;

2) 05.09.2017 ja 07.09.2017 kell 09.00 - 18.00;

3) eelhääletamise päevadel 09.10.2017-11.10.2017 kell 12.00 - 20.00

4) valimispäeval 15.10.2017. a kell 09.00 - 23.00

5) 16.10.2017 kell 10.00 - 12.00 (häälte teistkordne ülelugemine). ajavahemikul 16.august – 13.september 2017 tööpäeviti kell 08.00-10.00 ja 5. septembril 2017 kell 16.00-18.00.

Valimiskomisjoni otsused (KOV 2017 valimised)

Valimiskomisjoni protokollid (KOV 2017 valimised)

Võru maavanema korraldus valimiskomisjoni asukoha määramise kohta

Valimiskomisjoni otsus tööaja määramise kohta

 

Antsla valla valimiskomisjoni liikmed:

1. Tiina Vares - esimees, tel 785 5000; mobiil 52 33589  e-post tiina@antsla.ee

2. Triin Parts - aseesimees

3. Liina Tell

4. Eve Sikk

5. Mall Hüvenen

 

Asendusliige 

1. Meelis Kuus 

 

Antsla  Vallavolikogu otsus valimiskomisjoni moodustamiseks

 

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

1. valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub Antsla kultuuri- ja spordikeskuses aadressil Kooli tee 19, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond;

2.  valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub Tsooru Rahvamajas aadressil Tsooru küla, Antsla vald, Võru maakond;

3. valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub Urvaste vallamajas aadressil Kuldre küla, Urvaste vald, Võru maakond.

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad:

1. valimisjaoskond nr 1;

2. valimisjaoskond nr 3.

 

Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, saavad hääletada järgmistes valimisjaoskondades vastavas vallas:

1. valimisjaoskonnas nr 1 saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Antsla vald;

2. valimisjaoskonnas nr 3 saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Urvaste vald. 

Võru Maavanema korraldus  valimisjaoskondade moodustamise kohta ja lisa (kaart)

 

 

Riigi valimisteenistuse kodulehekülg

Antsla Vallavolikogu valimisteks valimisringkonna moodustamine, volikogu liikmete arvu määramine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine