Kohaliku omavalitsuse valimised 2021. a

8.10.21

Valimiskomisjoni asukoht:

Antsla vallamaja volikogu saal, F. R. Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn
E-aadress: kersti.kais@antsla.ee
Telefon: 785 5000; 521 5426

Valimiskomisjoni tööaeg:

18. augustist 2021 kuni 15. septembrini 2021 (k.a) tööpäevadel (v.a 7. ja 9. septembril 2021) E, K, R kell 9.00–12.00;  T, N kell 13.00–16.30
7. septembril 2021 kell 9.00–12.00 ja 13.00–18.00
9.septembril 2021 kell 9.00–12.00 ja 13.00–18.00
10. septembril 2021 kell 10.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine
16. septembrist 2021 kuni valimispäevani (17. oktoobrini 2021) igal esmaspäeval kell 9.00-12.00;
18. oktoobril 2021 kell 10.00 toimub häälte teistkordne ülelugemine Antsla vallamajas volikogu saalis. asukohaga F. R. Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn

Komisjoni koosseis
Esimees: Kersti Käis
Aseesimees Eve Sikk
Liikmed: Tiina Trump, Mall Hüvenen, Evi Kallas
Asendusliikmed: Meelis Kuus, Mailis Ilumets

 

Valimistega seotud õigusaktid:

Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine. Vallavolikogu 15.juuni 2021. a otsus nr 15.

Antsla Valla Valimiskomisjoni liikmete nimetamine. Vallavolikogu 15. juuni 2021. a otsus nr 16
 
Valimisjaoskondade moodustamine   Antsla Vallavalitsuse 25. augusti 2021. a määrus nr 2-2/4
 

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
12.00 – 20.00

Kõikides jaoskondades hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

PAINDLIK JAOSKONNAVALIK

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka valimiste infotelefonilt tel 631 6633.

JAOSKONNAS

 1. Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 2. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
 3. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 4. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 5. Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 

 

VALIMISTE TEABELEHT

 • Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 • Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
 • Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.

VALIMISÕIGUS

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

POLIITILINE AGITATSIOON

 • Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal.
 • Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
 • Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

E-HÄÄLETAMINE

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

KOROONAVIIRUS

Kardetavasti tuleb sügiselgi arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.

Seepärast:

 • kanna hääletusruumis maski,
 • hoia teistega vahet,
 • desinfitseeri käsi,
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette,
 • võimalusel käi jaoskonnas enne valimispäeva.