Korstnapühkimise info

21.01.21

Päästeamet tuletab meelde, et vastavalt tuleohutus seadusele (https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859) peab 2015. aasta septembrist kütteseadmega maja omanikul olema ette näidata kutselise korstnapühkija tõend.

Kütteseadmete riketest tingitud tulekahjusid aitab ära hoida ahjude, kaminate ja nende suitsutorude, truupide õigeaegne puhastamine ning hooldus. Väljaõppinud korstnapühkija, kes tehtud tööde kohta akti väljastab, on mõistlik kutsuda kohe, sest sügisel on ametimeestel käed tööd täis.

Täpsemat infot saab veebilehelt www.kodutuleohutuks.ee ja päästeala info telefonilt 1524.

Võrumaal tegutsevad kutselised korstnapühkijad: Kehtivat kutsestandardit saad kontrollida lehel https://www.kutseregister.ee/et/kutsed/kutsed/?

Margus Vaino (tel 5566 0561)

OÜ Koldehunt (Siim Säre, tel 511 5146)

Marat Kahre (tel 5347 4216, marat.kahre@gmail.com

Martin Remmelgas (tel 5669 2491,  martinremmelgas@gmail.com

Urmas Hiielaan (tel 5693 9798, urmas.hiielaan@gmail.com

Jannar Järg (tel 526 1681, abckamin@abckamin.ee

Marko Bandis (tel 5392 9445, www.tahmatont.ee

Aigar Kuus (tel 5690 3030, aigarkuus@hot.ee