Kaitseliidu Võrumaa malev Antsla Üksikkompanii

1.12.22

Antslasse määratud Võru maakonna komandantuuri III jaoskonna komandant lipnik Karl Taal teatab Võru maakonna komandandile alamkapten Hans Luigale, et Kaitseliit Antslas on korraldatud 2. veebruarist 1919. Vahepealsed keerulised ajad ei seganud 1992 aastal taastamast järjepidevuse alusel KL Antsla malevkonda. Praegune KL Antsla üksikkompanii on KL Võrumaa maleva tegusaim üksus ja kannab edasi isamaalisi aateid, võitlusvaimu ja traditsioone. Eesti eest!

Antsla Üksikompanii veebilehele