Kaasava eelarve põhimõtted

16.03.23

Kaasav eelarve on paljudes riikides ja mitmetes Eesti omavalitsustes kasutatav menetlus, kus kohalik kogukond saab eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid omavalitsuse elu edendamiseks ja hääletades parimate ideede poolt.

 

Kaasava eelarve menetlemse kord Antsla vallas

Rahandusministeeriumi poolt koostatud Kaasava eelarve juhend

Loe lisaks: http://vabakund.ee/en/kaasaveelarve ja http://www.tartu.ee/et/kaasav-eelarve

 

2017. a osteti Antsla valla kaasava eelarve vahendite eest Antsla Gümnaasiumi spordisaali tabloo (5000 eurot) ja 5000 eurot lisati Keeri tiigi parki rajatava laste mänguväljaku eelarve reale.
2018. a valmis kaasava eelarve 25 000 euro eest Kuldre kooli mänguväljak.
2019. a osutus rahvahääletusel osalenute arvates olulisemaks valla kruusateede korrastamine 15 000 euro ulatuses.

2020. a valmis kaasava eelarve 20 000 euro toel mänguväljaku ning välijõusaaliga puhkeala  Uue-Antsla parki. 
2021.
a rajati Kobela alevikku laste mänguväljak. (maksumus 20 000 eurot)
2022. a paigaldati Ansla valla avalikku ruumi videovalvekaamerad (maksumus 20 000 eurot)