Antsla jäätmejaam

7.03.22

Antsla valla jäätmejaam asub Antsla linna piiril Lusti külas Raudtee tn 42.

Antsla jäätmejaam on avatud: teisipäeval ja kolmapäeval 8.00 – 15.00, neljapäeval ja reedel 12.00-18.00 ja laupäeval 9.00-15.00. Info 53087805.

Antsla jäätmejaamas võetakse Antsla valla elanikelt tasuta vastu alljärgnevaid jäätmeid:

1) segapakendid (plast-, klaas, metall-, kartongpakendid);
2) paber ja kartong;
3) kasutatud autorehvid;
4) elektroonikajäätmed (telerid, külmikud, pesumasinad, arvutid jne) + pakkimisel kasutatav vahtpolüstürool;
5) suurjäätmed (kasutatud mööbel);
6) ohtlikud jäätmed (ravimid, õli, värvid, lakid, liimid, kemikaalid, õli-ja kütusefiltrid, happed, ohtlike aineid sisaldav pakend jne);
7) plastid;
8) metallid;
9) klaas;
10) väikesed puidust esemed;
11) tekstiil;
12) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (neid saab üle anda eraldi asuvas käitluskohas, mis asub jäätmejaama taga);
13) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (neid saab üle anda eraldi asuvas käitluskohas, mis asub jäätmejaama taga).

Segaolmejäätmeid ja ehitusjäätmeid vastu ei võeta.

 

NB! jäätmejaam on mõeldud vaid eraisikutele.

Ehitusjäätmeid saab ära anda vastavat õigust omavale jäätmevedajale, tellides selleks koju sobiva suurusega konteineri. Ehitusjäätmed saab viia ka ise sellisesse jäätmejaama, kus ehitusjäätmeid vastu võetakse (näiteks Võru Jäätmekeskuses Umbsaarel).