Antsla Tervisekeskus

11.12.23

HOOLDEKODU KÜLASTAMINE 

 • MTÜ Antsla Tervisekeskust on lubatud külastada eelneva registreerimisega.
 • Broneeritavad ajad: E-P 10:00 -12:00 ja 14:00 - 15:00. Külastusaega saab registreerida tööpäevadel telefonil 53005992 ja telefonil 7855251 või e-posti teel antsla.hooldekodu@gmail.com  

 

 

Kontaktid:

Katrin Urbanik, juhatuse liige, telefon 53005992, e-kiri: antsla.hooldekodu@gmail.com
Lea Jõevere, juhatuse liige, telefon 5165638, e-kiri: antsla.hooldekodu@gmail.com

Agnes Kirsbaum, juhatuse liige, telefon 5290722

Antsla Tervisekeskuse hooldekodu üldtelefon 7855251
Antsla Tervisekeskuse hooldekodu meditsiiniõe telefon 5165568

Antsla Tervisekeskus MTÜ on loodud 2000.aastal Antsla valla ja Urvaste valla poolt, endise Antsla Haigla majas, eakatele ööpäevaringse hooldusteenuse pakkumiseks.

Lisaks üldhooldekodu teenusele, pakume psüühilise erivajadusega inimestele igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust ning rendime ruume kiirabile.

Hooldekodus on 40 voodikohta. Toad on renoveeritud (ühe- ja kahekohalised). Hooldekodul on oma köök. Liikumist kergendab korrustevaheline lift.

Hooldekodus töötab 12 hooldajat, 2 puhastusteenindajat, 2 kokka, remonditööline ning 2 tegevusjuhendajat erivajadustega klientidele.

 

Alates 01.07.2023 kehtiv MTÜ Antsla Tervisekeskuse üldhoolduse hinnakiri

 

Teenuskoha maksumus 2023.a

Hooldusteenuse kuutasu (euro)

Sh: hoolduspesonali kulud (hooldajate tööjõukulu, tööriietuse ja koolituse kulud)

Muud kulud (majutus, toitlustus, hooldusvahendid, muu personali tööjõukulu)

Üldhooldusteenus keskmise kõrvalabi vajadusega

1070

561,90

508,10

Üldhooldusteenus suure kõrvalabi vajadusega

1130

561,90

568,10

Hind sisaldab järgmiseid teenuseid:

 • Majutus
 • Ööpäevaringne hooldus
 • Igakülgne abi hügieenitoimingutel
 • Igakülgne abi ravimite manustamisel
 • Toitlustus 3 korda päevas
 • Kohapeale meditsiiniline teenindus
 • Ruumide korrashoiu tagamine
 • Hooldusvahendid ja materjalid

Hind ei sisalda:

 • Transporti eriarsti visiitidele
 • Saatjateenust eriarsti visiitidel
 • Retseptiravimeid

*Alates 01.07.2023 rakenduva hooldereformiga võtavad kohalikud omavalitsused kehtestatud piirhinna alusel isiku hooldusega seotud kulud (hooldajate ja abihooldajate töötasud, riigimaksud, nende tööriietuse ja isikukaitsevahendite, tervisekontrolli, vaktsineerimise, koolituse ja supervisiooni kulud) enda kanda.

Infot saab: https://www.sm.ee/hooldereform

 

 

Päevakeskuse teenus:

Antsla Tervisekeskuse hoone keldri korrusel tegutseb päevakeskus, kus pakutakse igapäevaelu toetamise teenust psüühilise erivajadusega inimestele. Päevakeskuse eesmärgiks on toetada puuetega inimeste igapäevaeluks ja võimalusel ka tööeluks vajalikke oskuste omandamist.

Ruumid on renoveeritud Hollandi Kuningriigi annetatud toetuse abil.