« Tagasi

Kutse ringbiomajanduse piirkondlike teekaartide metoodika töötuppa

Hea bio- ja ringmajandusest huvitatud ettevõtja, spetsialist, valla- ja linnaametnik, kogukonna esindaja, valdkondlik eestvedaja ja arendaja, koordinaator Põlvamaal ja Võrumaal,


ootame sind Tallinna Ülikooli töögrupiga osalema ja kaasa rääkima piirkondliku teekaardi koostamise metoodika kujundamises ringbiomajanduse valdkonnas.


Töötuba toimub esmaspäeval, 10. aprillil kell 13-16 Võrumaa Kutsehariduskeskuse TSENTER suures saalis, aadressil Pärna tee 1, Väimela, Võru vald. Palun anna oma osalemisest teada hiljemalt 5. aprillil siin.


Töötoas tutvustab Maaeluministeeriumi esindaja põgusalt üle-eestilise ringbiomajanduse teekaardi koostamist, katsetame koos piirkondliku teekaardi koostamise mudelit ning arendame edasi  piirkondliku teekaardi metoodikat.  


Ringbiomajanduse piirkondlike teekaartide koostamise metoodikat koostab Maaeluministeeriumile Tallinna Ülikool. Projektijuht on Tarmo Pikner (tarmo.pikner@tlu.ee). Töötoaga seotud küsimustele vastab projekti täitja Lianne Teder (lianne.teder@tlu.ee, 5291034).


Ringbiomajanduse teekaart on piirkonna tegevuskava, mis:

  • suunab arendusi ja initsiatiive ennekõike sektorites, mis püüavad leida majanduslikult ja ökoloogiliselt kasulikke uudseid praktilisi lahendusi ja praktikaid suure keskkonnajäljega toorme asendamiseks taastuvatega;

  • võimendab uudsete kohalike biomajanduse lisandväärtuse kasvu ja jätkusuutlikkust toetavate algatuste ja koostöövormide (nt klastrid, ühistulised ärimudelid, tööstussümbioos jms) teket;

  • loob eeldusi institutsionaalse võimekuse edendamiseks, et jätkusuutlikke arengumudeleid rakendada;

  • lähtub kohalike omavalitsuste ja kogukondade vajadustest ning piirkonnale iseloomulikest ressurssidest ja väärtustest.