Valitsus kiitis 15. juuni 2017. a istungil heaks otsused, mille järgi viiakse kohalike omavalitsuste ühinemised lõpuni valitsuse 9.02.2017 ettepanekute järgi. Nelja ühinemisettepaneku osas...

Valitsus kiitis heaks KOV-ide ühinemise jätkamise ja haldusreformi erandid

Valitsus kiitis 15. juuni 2017. a istungil heaks otsused, mille järgi viiakse kohalike omavalitsuste ühinemised lõpuni valitsuse 9.02.2017 ettepanekute järgi. Nelja ühinemisettepaneku osas...

Liitumislepingu tutvustamiseks korraldatakse Antsla vallas haldusreformi alased piirkondlikud rahvakoosolekud: 26. oktoobril Kobelas, Boose seltsi ruumides 31. oktoobril Antslas,...

Haldusreformi teemalised piirkondlikud koosolekud ja rahvaküsitlus

Liitumislepingu tutvustamiseks korraldatakse Antsla vallas haldusreformi alased piirkondlikud rahvakoosolekud: 26. oktoobril Kobelas, Boose seltsi ruumides 31. oktoobril Antslas,...

Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine ning uue omavalitsusüksuse nime küsimuses elanike arvamuse väljaselgitamine

Ühinemislepingu avalik väljapanek ja nime osas elanike arvamuse väljaselgitamine

Ühinemislepingu projekti ja selle lisade avaliku väljapaneku korraldamine ning uue omavalitsusüksuse nime küsimuses elanike arvamuse väljaselgitamine

7. septembril toimunud Urvaste ja Antsla ühiskomisjoni koosolekul sai lõpliku vormi Antsla ja Urvaste valdade liitumislepingu projekt. Nüüd korraldab Urvaste vallavalitsus rahvaküsitluse, milles...

Kokkuvõte 7. septembril 2016.a toimunud Urvaste ja Antsla valla ühiskomisjoni koosolekult

7. septembril toimunud Urvaste ja Antsla ühiskomisjoni koosolekul sai lõpliku vormi Antsla ja Urvaste valdade liitumislepingu projekt. Nüüd korraldab Urvaste vallavalitsus rahvaküsitluse, milles...

MOODUSTATI TÖÖRÜHMAD   Valikud     24.08.16 Alates 25. augustist alustavad Urvaste ja Antsla...

Moodustati töörühmad

MOODUSTATI TÖÖRÜHMAD   Valikud     24.08.16 Alates 25. augustist alustavad Urvaste ja Antsla...