Töö noortega

15.03.22

Noorsootöö seadus" määratleb, et noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö sisuks on noorte (7-26-aastaste) sotsiaal-, kultuuri-, ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist arengut.
Aktiivselt tegeletakse noortega Antsla ja Kuldre noortekeskustes,  Antsla Gümnaasiumis, Antsla Valla Kultuurikeskuses, Antsla Muusikakoolis,  MTÜ Tantsuseltsis Pärliine, Antsla EKB Koguduse noorte tegevustes, Kaitseliidu noorteorganisatsioonides.
Alates 2012 a. tegutseb Antsla valla Noortevolikogu. Osaletakse aktiivselt Antsla
Vallavolikogu komisjonide töös, korraldatakse noortele suunatud seminare ja sündmusi.
Noortevolikogu facebooki leht
Toimuvad traditsioonilised üritused: Jüriööjooks, Antsla piirkonna laulu- ja tantsupidu, Aksel Kersna mälestusvõistlused, Jaanus Kala Viievõistlus, tali- ja suvespordipäevad, jaanipäeva ja võidupäeva üritused jt.

 

Antsla valla noorsootöö kvaliteedi hindamine 2020