Lõkkes ning kodustes küttekolletes jäätmete põletamise kahjulikkusest

28.11.16

Mõnikord kasutatakse lõkkes põletamist ka kulude vähendamise viisina. Majapidamisse tellitakse kõige väiksem prügikonteiner või väidetakse, et majapidamist üldse ei kasutata. Tekkinud jäätmed, mis prügikasti ära ei mahu või mida kuskile panna ei ole, põletatakse lõkkes. Selline käitumine on vale.  vt täpsemalt http://www.lõke.ee

Prügiks nimetatakse tavaliselt segaolmejäätmeid, nagu mähkmed, vanad riided või plastist mänguasjad. Taolisi esemeid tekib majapidamistes sageli ning kiireim viis prügist vabanemiseks tundubki kütteperioodil vanad esemed ahju visata. Ahju tohib aga panna vaid töötlemata puitu, kiletamata paberit ja pappi.

 

Kodustes küttekolletes võib PÕLETADA  

Puitu

 

Immutamata ja värvimata puitu

Paberit ja pappi

kiletamata trükita
paberit ja pappi

VAATA KA HTTP://WWW.ENVIR.EE/AHI/