Antsla vallavalitsuse palgajuhend ja palgaandmed

14.05.20

 

Antsla vallavalitsuse palgajuhend  (jõustunud 01.01.2018)

 

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 2 alusel avalikustatakse ametnike palgaandmed 1. maist 2015

avaliku teenistuse veebilehel http://www.avalikteenistus.ee/