Antsla valla ametnike töötasu andmed

14.05.20

Avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 2 alusel avalikustatakse ametnike palgaandmed 1. maist 2015

avaliku teenistuse veebilehel http://www.avalikteenistus.ee/