Oluline info noortele

20.07.22

Haridus- ja Noorteamet https://harno.ee/

Noorteinfoportaal Teeviit https://www.teeviit.ee/

Peaasi https://peaasi.ee/

Lasteabi https://www.lasteabi.ee/

Rajaleidja https://rajaleidja.ee/

MIHUS Eesti noortevaldkonna ajakiri https://mihus.mitteformaalne.ee/

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus http://www.ank.ee/eank/

 

Mitteformaalne õppimine http://www.mitteformaalne.ee/

Eesti Noorteühenduste Liit http://www.enl.ee/

Euroopa Noored http://euroopa.noored.ee/

Maailmakool http://www.maailmakool.ee/

Eesti vabaharidusliit http://www.vabaharidus.ee/

Üleeuroopaline töövahetuse võrgustik http://www.eures.ee/

Töötukassa https://www.tootukassa.ee/et

Noortelaagrid https://harno.ee/laagrid

Malevad https://harno.ee/malevad

Valgamaa Kutseõppekeskus https://www.vkok.ee/

Tartu Rakenduslik Kolledž https://voco.ee/

 

Noorteühing Eesti 4H http://www.eesti4h.ee/

Võru Noortekeskus http://www.vorunoortekeskus.ee/

 

Antsla Gümnaasium http://www.antslakk.edu.ee/

Võrumaa Kutsehariduskeskus http://www.vkhk.ee/

Võrumaa Autokool http://www.vorumaaautokool.ee/

Võru Kunstikool http://kunstikool.voru.ee/

Võru Spordikool http://www.spordikool.voru.ee/

Võru Tantsukool http://www.variatsioonid.ee/