Külavanemad

25.11.22

Vallasisese linna linnapea ning aleviku- ja külavanema statuut

asula külavanem kontaktid volituste periood  
Roosiku  Ruuta Ruttas-Küttim   25.11.2018 - 25.11.2021 vvkorraldus
Luhametsa Margus Laikask   17.11.2022 - 17.11.2025 vvkorraldus
Tsooru Jarek Jõela   25.10.2017 - 25.10.2020 vvkorraldus
         

 

Külavanema volitused kehtivad 3 (kolm) aastat alates vallavalitsuse korralduse teatavaks tegemisest