Kagu-Eesti spetsialisti toetusmeede

21.07.22
 
2022. a taotlusvoor oli avatud 01.03 - 31.03.

Täida vajalikud taotlusvormid ning saada need vald@antsla.ee

Taotlusvorm

Taotlusvorm (eelarve)

Ettevõtja ankeet

Hindamiskriteeriumid

Aruandevorm

Toetusmeetme hindamiskomisjoni kuuluvad Rain Ruusa, Kurmet Müürsepp, Eve Sikk, Ester Hommik ja Kalev Joab.

Taotlusvorm koos lisadega tuleb esitada paberkandjal allkirjastatuna Antsla vallamajja aadressil F. R. Kreutzwaldi 1, Antsla või saata digitaalselt allkirjastatuna vald@antsla.ee.