WiFi levialad Antsla vallas

9.01.20

Projekti "AIP ja WiFi alade arendamine Eesti omavalitsustes" raames on Antsla valda rajatud 5
WiFi leviala. Tegemist pole täielikult avalike võrkudega.
Tänasel päeval on juurdepääs võrgule ID -kaardi olemasolul. Teisel juhul tuleb võrgule juurdepääsuks küsida parool vastava asutuse/organisatsiooni juhi käest.

Antsla Linnaraamatukogu.    


Antsla Noortekeskus  Nõrk levi on KSK ees mitte väga palju kaugemal KSK ees asuvast infostendist. Kasutatav võrk levib kuni Haigla tänavani. Kultuuri ja spordikeskuse ruumides levib WiFi võrk kohati

Linda Raamatukogu  Majast väljas levib internet raamatukogupoolses osas: end rahvamaja ja end sauna vahelisel alal ning Boose Väikejarve poolses osas. Siseruumides on WiFi kasutatav fuajees ja rmtk. ruumides

Haabsaare Raamatukogu Ümber maja levib kuni 60 m ulatuses. Samuti siseruumides.

Tsooru Raamatukogu  Internet kasutatav maja ees 30 m ulatuses. Samuti siseruumides

Veski Pubi Külalistemaja Leviala hoones ning hoovialal. Kasutada saab parooli teades (vastav info asutuse töötajalt).