Mitmekesised huvihariduse võimalused Antsla valla noortele vanuses 7-19 aastat

8.03.23

Riikliku huvihariduse ja huvitegevuse toetust eraldab Eesti Vabariik läbi Eesti Noorsootöökeskuse (ENTK).

28. augustil 2018.a võttis Antsla Vallavolikogu vastu huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korra.

Lapsevanem saab esitada vallavalitsusele taotluse (lisa 2), et kompenseerida Antsla valla 7-19 aastase noore huvikooli või huvitegevuse osalustasud ja transporti kuni 30 euroga kuus.  

Toetame laste laagris, võistlusel ja konkursil osalemist kuni 100 euroga ühes kalendriaastas. Lapsevanem saab taotluse (lisa 2) esitada jooksvalt, kuid vähemalt kuu aega enne sündmuse toimumist.

Tähtajad: Huvihariduse ja huvitegevuse teenuse osutajad (koolid, noortekeksused, rahvamajad, mtü-d jne) taotluste (Lisa1) esitamise tähtaeg 15. oktoober

Lapsevanematele mõeldud taotluste  (Lisa 2) tesitamise tähtaeg 20. november
Lapsevanemad saavad toetust küsida osalustasude, transpordi kompenseerimiseks ja lapse/laste  laagrites osalemiseks

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Lisa 1. Taotlusvorm huvihariduse ja huvitegevuse teenusepakkujale

Lisa 2. Taotlusvorm õppurile või tema seaduslikule esindajale

Lisa 3. Kuludokumentide esitamise vorm

Lisainfo Merle Tombak merle@antsla.ee, 56472632