Antsla Tervisekeskus

4.04.23

HOOLDEKODU KÜLASTAMINE 

  • MTÜ Antsla Tervisekeskust on lubatud külastada eelneva registreerimisega.
  • Broneeritavad ajad: E-P 10:00 -12:00 ja 14:00 - 15:00. Külastusaega saab registreerida tööpäevadel telefonil 53005992 ja telefonil 7855251 või e-posti teel antsla.hooldekodu@gmail.com  

 

 

Kontaktid:

Katrin Urbanik, juhatuse liige, telefon 53005992, e-kiri:tervise.keskus@mail.ee
Lea Jõevere, juhatuse liige, telefon 5165638, e-kiri:tervise.keskus@mail.ee
Agnes Kirsbaum, juhatuse liige, telefon 5290722

Antsla Tervisekeskuse hooldekodu üldtelefon 7855251
Antsla Tervisekeskuse hooldekodu meditsiiniõe telefon 5165568

Antsla Tervisekeskus MTÜ on loodud 2000.aastal Antsla valla ja Urvaste valla poolt, endise Antsla Haigla majas, eakatele ööpäevaringse hooldusteenuse pakkumiseks.

Lisaks üldhooldekodu teenusele, pakume psüühilise erivajadusega inimestele igapäevaelu toetamise ja toetatud elamise teenust ning rendime ruume kiirabile.

Hooldekodus on 40 voodikohta. Toad on renoveeritud (ühe- ja kahekohalised). Hooldekodul on oma köök. Liikumist kergendab korrustevaheline lift.

Hooldekodus töötab 12 hooldajat, 2 puhastusteenindajat, 2 kokka, remonditööline ning 2 tegevusjuhendajat erivajadustega klientidele.

 

Alates 1.juuli 2023 on MTÜ Antsla Tervisekeskuses prognoositav keskmine ööpäevaringse üldhooldusteenuse kohatasu jaotus:


1. hoolduskulud 562.- eurot (tasub kohalik omavalitsus);
2. muud kulud 538.- eurot (tasub klient).
Ravimid ja muud lisateenused tasub klient.
Hooldekodu tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe hooldatava kohta alates 01.01.2023 on:
Kohamaksuks on kaks hinda. Määratakse vastavalt kliendi hooldusteenuse vajadusele, raviplaanile ja kliendi toimetuleku võimetele:
1030.- € kuu (ehk keskmiselt 34,33 € / ööpäev)
1095.- € kuu (ehk keskmiselt 36,50 € / ööpäev)
Kohamaks sisaldab retseptiravimite ja mähkmete maksumust.

Päevakeskuse teenus:

Antsla Tervisekeskuse hoone keldri korrusel tegutseb päevakeskus, kus pakutakse igapäevaelu toetamise teenust psüühilise erivajadusega inimestele. Päevakeskuse eesmärgiks on toetada puuetega inimeste igapäevaeluks ja võimalusel ka tööeluks vajalikke oskuste omandamist.

Ruumid on renoveeritud Hollandi Kuningriigi annetatud toetuse abil.