Antsla valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord

29.09.22

Antsla valla kohalike teede liikluspiirangute kehtestamise ja kaitsevööndi kasutamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/424052022002

Lisa 1 Taotlus liiklemiseks alalise massipiirangu piirangualas

Lisa 2 Teatis metsamaterjali ladustamiseks