AS Võru Vesi

21.12.18

AS Võru Vesi jätkusuutlikuse uuring

 

Teadmiseks vee-ja kanalisatsiooniga liitujale Antsla linnas ja vallas

01.märtsil 2013. aastal määrati Antsla Vallavolikogu 18.12.2012. a otsusega nr 34  Antsla linna ja valla  vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi
 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Antsla vallas alates 01.01.2013. a.

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 141.Veeteenuse hinna kehtestamine, teatab AS Võru Vesi, et alates 01.12.2017.a. kehtivad AS Võru Vesi järgmistes teeninduspiirkondades uued veeteenuse hinnad:

 

Hinna piirkond

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

tasu võetud vee eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

Antsla vald (Antsla linn, Kobela, ja Vana-Antsla alevikud, Lusti, Tsooru ja Kraavi külad)

0,98 €/m³

1,18 €/m³

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

Antsla vald (Antsla linn, Kobela, ja Vana-Antsla alevikud, Lusti, Tsooru ja Kraavi külad)

 

1,54€/m³

1,85 €/m³

 

AS Võru Vesi annab teada,  et vastavalt AS Võru Vesi nõukogu 28.08.2017 otsusele kehtib Antsla, Kanepi ja Võru (endise Sõmerpalu valla territooriumil) valla tegevuspiirkondades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga  liitumistasuta liitumine kuni 30.06.2018.

Selleks kuupäevaks peab olema liituja välja ehitanud kinnistupealsed torustikud ning sõlminud AS-iga Võru Vesi teenuslepingu.

Liitumiseks tuleb vee-ettevõttele esitada esmalt liitumistaotlus. Liitumise kohta täpsem informatsioon AS Võru Vesi kodulehelt www.voruvesi.ee.

Alates 01.07.2018 kehtib kõigis AS Võru Vesi tegevuspiirkondades liitumistasu.

Liitumistasu arvutatakse vastavalt Konkurentsiameti poolt 22.09.2015 kooskõlastatud AS Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodikale.

Liitumistaotluse blanketi saab ettevõtte klienditeenindusest (Lembitu tn 2a I korrus) või koduleheküljelt  www.voruvesi.ee 
Täidetud taotlus koos vastavate lisadega esitada AS-i Võru Vesi klienditeenindusele, faksida 782 8335, e-postitada: voru.vesi@voruvesi.ee või täita blankett koduleheküljel elektrooniliselt.

AS Võru Vesi klienditeenindus asub Võru linnas, aadressil Lembitu tn 2a I korrusel.
AS Võru Vesi klienditeeninduse telefon nr 782 1779; fax nr 782 8335.
AS Võru Vesi klienditeenindus teenindab teid E-R kell 9:00-17:00.

AS Võru Vesi ootab teid liituma!