Arengukava uuendamine

22.09.22

 

Perioodil 22.09 – 05.10 on uuendatud Antsla valla arengukava 2022 - 2036 koos lisadega: (Antsla valla strateegiakaart ja Antsla valla invetseeringute kava 2023 - 2026) eelnõu avalikul väljapanekul.  Selle aja jooksul saavad kõk esitada ettepanekuid arengukava ja selle lisade täiendamiseks.

Avalikul väljapanekul olev Antsla valla arengukava  2022-2036

Ettepanekud tuleb esitada kirjalikult e-posti aadressil vald@antsla.ee 05. oktoobrini 2022 või paberkandjal vallamajja. Ettepanek tuleb vormistada võimalikult konkreetselt - uus sõnastus, dokumendi nimi või lisa, peatükk, lehekülg) ning ettepaneku põhjendus. Uuendatud arengukava ja sellesse esitatud ettepanekuid tutvustatakse arengukava avalikul arutelul 10. oktoobril 2022 kell 16.00 - 18.00 Antsla Kultuurikeskuses. Olete oodatud osalema!

Rohkem infot: Kalev Joab, arenguspetsialist (kalev@antsla.ee, 504 0701).