Valdkonna ametnikud

4.06.24

 

majandusnõunik
Rain Ruusa

785 5007; 503 2057
rain@antsla.ee

Vastuvõtt:

T 09.00-12.00; 14.00-17.30
N 09.00-12.00 14.00-16.00

maa- ja planeeringute    spetsialist
Ester Hommik

785 5225; 554 0530 
ester@antsla.ee

Vastuvõtt:
T 10.00-12.00;  14.00-17.30
N 10.00-12.00

keskkonnaspetsialist
Ene Tooming

785 5006; 5349 2922
ene.tooming@antsla.ee

Vastuvõtt:
T 14.00-17.30
E 08.00-10.00

 

Vastuvõtu aeg leppida kokku telefoni teel.

Antsla vallas on detailplaneeringu kohustusega tiheasustusega alad Antsla linn, Kobela alevik, Vana-Antsla alevik. Urvaste valla üldplaneeringuga on määratud detailplaneeringu kohustusega aladeks Kuldre küla, Pihleni küla, Uue-Antsla küla, Vaabina küla ja Urvaste küla tsoneeritud hoonestusalad.