2022. a KAASAVA EELARVE HÄÄLETUSVOORUS OSALEVAD ETTEPANEKUD

11.10.21

2022. a kaasava eelarve hääletus viiakse läbi 04. - 10. oktoobrini 2021. a  VOLIS keskkonnas

1. KAASAEGSEM BUSSIOOTEPAVILJON ANTSLA TURU JUURDE. Vihma, lume ja tuulise ilma korral varju sealt küll ei saa, sest liiga avatud. Eeskujuks võiks olla Pärnumaale ehitatud uued bussiootepaviljonid, mis avatakse hommikul ja suletakse õhtul. Kindlasti on meie vallas palju inimesi ja külalisi, kes saaksid seda kasutada - kõik ei sõida ju autodega.

Esikohal peaksidki olema bussidega sõitjad (mõtleme vanematele inimestele ja õpilastele, kes sõidavad kooli ja ja kodu vahet ning hiljem teistesse koolidesse). Aga mujal siiski saab. Näiteid kaasaegsetest bussiootepaviljonidest on veelgi väiksematest kohtadest nagu Mõisaküla Viljandimaal. Praegu näeme turu juures sammaldunud katusega linna keskkonda mittesobivat ehitist.
Kui see ettepanek hääletamisel läbi ei lähe, siis võiks sellega tegeleda kaasava eelarve väliselt, võttes ikkagi järgneva eelarve koostamisel plaani.

Ettepaneku esitaja: Piret Taniel

 

AVALIKKU RUUMI VIDEOKAAMERATE PAIGALDAMINE  Paikadesse, kus on tõenäosus korra rikkumistele või vara kahjustamisele. Kaamerate olemasolu distsiplineerib kogukonna elanikke. Viimasel ajal on märgatud, kuidas noored lõhuvad mänguväljakule paigaldatud ajutisi "poripiirdeid", samuti on lõhutud kiikusid.

Ettepaneku esitaja: Anne Niilus

 

RAAMATUKOGU SILMAD SÄRAMA! Urvaste raamatukogu ja veel 4 Urvaste seltsimaja akna restaureerimine - kokku 10 ilusat ja muinsuskaitselise väärtusega akent!

Meie suur unistus on saada enne Tartu kultuuripealinna-aastat korda kõik 61 vana koolimaja akent, et säilitada väärika hoone miljööväärtuslikkus. Kaks akent restaureerisime mullu omavahenditest ning veel 21 saavad korda LEADER-programmist saadud toetuse abil.
Selle projekti raames restaureerime 6 raamatukogu akent ja 4 laste mängutoa ja kudumistubade akent, mis kõik on hoone teepoolsel fassaadil ehk lõuna pool. 80 aasta vanuste akende värvikihid on pragunenud, eriti lõunapoolsed aknaraamid ja aknakastide põhjad vajavad söövitava päikese pärast korralikku renoveerimist, veelauad väljavahetamist. Osad aknad on kaetud vale värviga või lausa kinni pahteldatud, mis soosib niiskuse kogunemist raamidesse. Neil põhjusil suur osa akendest ei sulgu korralikult; on lihtsalt kinni kruvitud, et talvel liiga palju külma sisse ei tuleks. Tuulekaitset pakkunud kitt on samuti suures osas ära pudenenud. Projekti ettevalmistamise käigus meid külastanud eksperdid olid aga veendunud, et akende puit on üldjoontes hästi säilinud, et unikaalsed aknad koos ajalooliste kremoonidega väärivad ennistamist ja et märkimisväärset rahalist kokkuhoidu uute akende soetamisega ei saavutaks.
Akende kordategemisega väheneb oluliselt seltsimaja küttekulu. Seoses Urvaste seltsimaja üleviimisega kallimale pelletküttele oleme hakanud tõsisemalt uurima soojalekete põhjusi. Enamasti on põhjuseks on paksude värvikihtide all ägavad, raskesti suletavad ja kohati katkised aknad. Soojal perioodil ei saa ruume õhutada, akende pesemine on riskantne.
Vana koolimaja, nüüdne seltsimaja on aga üks Urvaste kandi esindushooneid kiriku, Pokukoja ja riigikooli kõrval. Urvaste Külade Selts on hoone haldajana palju tähelepanu suunanud sellele, et siit saaks lisaks raamatukogule erinevaid kogukonnas vajalikke teenuseid (väike müügipunkt, kust saab osta mahejahu ja -kama, jäätist, käsitööd; siin on dušš, pesupesemise ja kangakudumise võimalus, juuksuri ja maniküür-pediküüri teenus, võimalus 1-2 inimesele võis väiksemale perele öömaja pakkuda)
Kui veevarustus välja arvata, saab hoonet kasutada ka kriisiolukorras, sest hoones on säilinud vanad ahjud, köögis on gaasipliit ja ühes otsakorteris puupliit. Kasutusele on võimalik võtta kuivkäimla.

Ettepaneku esitaja: Airi Hallik-Konnula

 

VÄLIEKRAAN ANTSLA KESKLINNA ( ~3.52m laius x 1.92m kõrgus) võimaldab edastada Antsla vallaga seonduvat infot operatiivsemalt ning jõuda seeläbi kõikide sihtrühmadeni olenemata nende meediatarbimise harjumustest. Näidatav saab olema informatiivne, vormilt atraktiivne ja tänapäevane. Ekraanil leiaksid kajastamist piirkonna kultuurisündmused, uudised ja info koolidelt, lasteaedadelt, rahvamajadelt ja vabaühendustelt. Samuti omavalitsuse operatiivne info (sündmused, liikluskorralduse muutused, vallavalitsuse töö jne), mis seni levib vaid Antsla Vallavalitsuse kodulehel ja Facebooki kohalikes gruppides ning valla ajalehe vahendusel. Ekraanil näidatavad äriteated võimaldaksid tasuda ekraaniga seotud jooksvaid kulusid. Ekraani paigaldamine muudab vallakeskuse kaasaegsemaks ning linnalikumaks. On suheldud reklaamiettevõtjatega kes oleksid valmis paigaldatava ekraani oma majandada võtta. Selliselt ei kaasneks vallavalitsusele hilisemaid kulusid ning vald saab omale vajaliku info ekraanil avaldada tasuta.  

Ettepaneku esitaja: Kalev Joab

 

HARIVAD PESAKASTID JA LINNUVAATLUSPLATVORM UUE-ANTSA MÕISAPARKI (sh ORIENTEERUMISEMÄNG)

Uue Antslas mõisa pargis võiks olla pesakastid ja linnuvaatlus platvorm, mis teeks nii kohalikke kui ka külastajate jalutuskäike atraktiivsemaks. Ettepaneku sisu on paigaldada interaktiivsed linnupostid koos pesakastiga. Ühtlasi oleks lindude kohta huvitav informatsioon pesakasti juures mõistatuse või  mänguna. Näiteks; Millest laulab rasvatihane? Vastus: sitsikleidist. Oluline on see, et kõik  saavad lindudest   teadmisi juurde. Uue Antsla pargis asuv veekogu kus on ujuvate lindude pesitsus- ja puhkepaik.  Selleks, et linde saaks lähemalt jälgida ja nende pesitsemist mitte segada, tuleks  parki rajada vaatlusplatvorm. Platvorm võib olla ka lihtsalt vaateplatvorm. Siis oleks võimalus pargiga paremini tutvuda, sinna minimaalselt sekkudes.

 

 

Näide: Rasvatihane. Rasvatihane on linnuliik tihaslaste sugukonnast. Ta on Eesti üks tavalisemaid ja tuntumaid linde ning üks põhjalikumalt uuritud linnuliike maailmas. Lisaks on ta meie arvukaim talvitaja. Rasvatihane oli Eesti 2016. aasta lind. Teaduslik nimi: Parus major, Mass: 16 g.

Mõistatus: Millest laulab rasvatihane? Vastus: sitsikleidist.

Orienteerumismäng

Igal aastal  kutsume Kuldre ja Antsla kooli õpilasi ja huvilisi seiklema ja avastama lindude eluolu orienteerumismängus «Linnulennul üle pargi», mis on üles seatud Uue Antsla parki. Orienteerumisrada kulgeb pargi eri osades ja seda saab läbida kokku lepitud päevadel. Punktides on võimalik omandada põnevaid teadmisi pargi lindudest. Asjatundjate arvates on rada jõukohane kõigile, kuna punkte saab läbida endale meelepärases järjekorras, jao kaupa ning aega keegi ei võta. Orienteerumisrada koosneb umbes 10 punktist, mis asuvad pargi eri osades. Raja läbimiseks on vaja kaarti.

Ettepaneku esitaja: Aivo Värton

 

UHTJÄRVE PUHKEALA/UJUMISKOHA ARENDAMINE
Eesmärgiks on Uhtjärve ujumiskoha edasi arendamine. Kuna Uhtjärvel käib palju paadiga kalastajaid ning ujujaid siis ideeks oleks: Ujuva paadisilla koos redeliga rajamine, et ujujatel ja kalastajatel oleks mugavam ja turvalisem vette minna (lastel on hea sillast kinni võtta, kuna vesi läheb järsku sügavaks ning kalameestel on paadisillast parem paati minna). Paadisillale võiks juurde lisada liumäe kui atraktsiooni, kus lapsed saaksid vette liugu lasta. Uhtjärve ujumiskoha juures puuduvad ka piisav arv istepinke, kus jalga puhata ja/või last veekogu ääres valvata. Lahe oleks ka mõned puidust lamamistoolid veekogu ääres. Kokkuvõttes tooksid need rohkem inimesi veekogu äärde aega veetma ning teeksid vee ääres olemise mugavamaks ja turvalisemaks.

Ettepaneku esitaja: Anti Värton

 

VABAÕHUTEATRI EHK AMFITEATRI RAJAMINE ANTSLA KESKUSES ASUVASSE „auku"

 

Meie ettepanek on ajendatud kahest suurest vajadusest:
1) Meie vallas puudub koht, kus sõltumata ilmast oleks võimalik vabas õhus korraldada väiksemaid avalike kokkusaamisi ja üritusi. Eriti oluliseks on sellise koha olemasolu covid-19 tõttu, mis siseruumide tegevustele on seadnud mitmel korral piirangud, kuid võimaldab väiksema grupi tegevusi läbi viia vabas õhus.

2) Antsla kesklinnas asub „auk", mis hetkel ei ole kasutust leidnud ja mõjub mahajäetuna, kuid millel on suur potentsiaal olla väiksema suurusega ürituste toimumise koht või lihtsalt meeldiv, korrastatud puhke-, pikniku, ja/või peatuspaik nii kohalikule kui külalisele.

Meie ettepanek on rajada amfiteatri laadne multifunktsionaalne sündmuspaik „augu" servadele, mille üks külg oleks kaetud varikatusega, et sajuste ja tuulisemate ilmade korral oleks võimalik sündmusi korraldada.  Esmajoones korrastatakse plats ja  luuakse mugav ligipääs  (astmed-trepid),  paigaldatakse istekohad ning varikatus. Objekti saab  hiljem võimalusel edasi arendada vastavalt  tekkivatele uutele ideedele ja  vajadustele

Tegemist oleks laialdaselt kasutust leidva objektiga, millest peamised kasusaajad oleksid:

1) Antsla valla noored - noortele oleks loodud mõnus kogunemiskoht, kus nad saavad kohtuda oma sõpradega ja mõelda ning teostada oma ideid. Hea keskkond on aluseks headeks tegudeks. Korrastatud keskkond leiab kasutust ka erinevate noortele suunatud ürituste korraldus kohana.

2) Antsla valla haridusasutused - õuesõppe ala koolidele, laagritele, aga ka kõigile elukestvas õppes osalejatele,  kus läbi viia erineva sisuga  lühemaid loenguid, õppepäevi, näitusi. Kuna plaanitud on ka katus, siis ei takista ka vihm väljas õppimist.

3) Antsla valla kultuuriasutused - meie oma "amfiteater". Ainulaadne suvesündmuste korraldamise uus koht, mille kõrval kahvatub ka Rakvere Vallimägi. Loodav projekt loob uued võimalused just väiksemate sündmuste korraldamiseks välitingimustes.

4) Kohalik elanik - koht, kus end mõnusalt tunda ja jäätist süüa. Häid mõtteid mõelda ning tutvustada kohalikku eluolu külla tulnud Kanada onule ??

Antud vabaõhuteater ehk Amfiteater rikastab ja täiustab kindlasti Antsla linnaruumi.

Ettepaneku esitajad: Tanel Puura, Kaspar Kurve, Kaili Kalle, Eerika Lääts, Kadri Kõiv