2021. a KAASAVA EELARVE HÄÄLETUSVOORUS OSALEVAD ETTEPANEKUD

15.10.20

 

2021. a kaasava eelarve hääletus viiakse läbi 12. - 18. oktoobril 2020. 

 

 

1. Uus skatepark „auku" Endine korvpalliauk, kus nüüd juba 6 aastat on paiknenud vineerist skatepargi vahendid, on amortiseerunud, kuid noori, kes sooviks trikisõite teha, on Antslas jätkuvalt. Skatepargi võiks uuendada betoonist elementidega, mis on pikaajalised ning vandaalikindlad. Samuti võiks rajada auguümbruse kallakutele maasse süvistatud pingid istumiseks.

2. Antsla linna valvekaamerate uuendamine  Linnakaamerate uuendamine on  kasulik, kuna see tagab linnaruumis rohkem avaliku korda.Kuna Antslas politsei õhtuti ei liigu, siis on meil olemas vähemalt toimivad kaamerad mis hoiavad meie linnaruumil silma peal.

Kaamerad on plaanis uuendada palliplatsi (puuri) juures, koolimaja seinal, Hauka kaupluse juures, vallamaja eri külgedel kokku 4 kaamerat ja lasteaia juures. Loome kaamerate abil  meie linnas turvalisema ja õdusama keskkonna. 

3. Madalseiklusraja paigaldamine Lusti lasteaia metsa Antsla valla esimene madalseiklusrada. Antsla valla territooriumil ei ole veel seiklusrada. Mõte on Lusti lasteaia kõrval olevasse metsatukka rajada madalseiklusrada. Miks seda vaja on? Meie kohustus on pakkuda lastele võimalust viibida värskes õhus eesmärgiga, et laps suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ja käitub seda säästvalt, oskab teistega arvestada ja teha koostööd, väärtustab enda ja teiste tervist ning käitub ohutult, tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu. Seiklusrada arendab lastes koordinatsiooni ja tasakaalu, annab füüsilist koormust. Väärtustame oma kogukonnas õuesõpet, tervislikku liikumist ja kaunist looduskeskkonda. Lastes kasvab maast madalast keskkonda säästev mõtteviis. Meie metsades pole midagi, mida saaks võrrelda Amazonase vihmametsaga, aga meie looduse mitmekesisus on midagi, mida peaksime kõik oskama hinnata. Seiklusrada ristub metsas lasteaia loodusõpperajaga, koolilastele saab õpetaja läbi viia nii loodusõpetuse kui kehalise kasvatuse õppetunde. Seiklusraja liikuvatel osadel turnimine arendab lastel käe ja silma koostööd, õpetab keskendumist. Rada arendab lapsi rohkem kui pelk jooksmine ja kiikumine. Loomulikult on see kasutajatele kõik tasuta ja iga kell kättesaadav.

4. Väliekraan Antsla kesklinna  Antsla kesklinna ehitatava uue kaupluse seinale paigaldatav väliekraan ( 3.52m laius x 1.92m kõrgus) võimaldab edastada Antsla vallaga seonduvat infot operatiivsemalt ning jõuda seeläbi kõikide sihtrühmadeni olenemata nende meediatarbimise harjumustest. Ekraanil näidatav sõnum jõuab ka vähese meediahuviga inimesteni. Näidatav saab olema informatiivne. Vormistuselt atraktiivne ja tänapäevane. Ekraanil leiaksid kajastamist piirkonna kultuurisündmused, uudised ja info koolidelt, lasteaedadelt, rahvamajadelt ja vabaühendustelt. Samuti omavalitsuse operatiivne info (sündmused, liikluskorralduse muutused, vallavalitsuse töö jne), mis seni levib vaid Antsla Vallavalitsuse kodulehel ja Facebooki kohalikes gruppides ning valla ajalehe vahendusel. Ekraanil näidatavad kommertsreklaamid võimaldaksid tasuda ekraaniga seotud jooksvaid kulusid. Ekraani paigaldamine muudab vallakeskuse kaasaegsemaks ning linnalikumaks.

5. Antsla piirkonna meistrite müügipaviljonid Antsla linna Antsla piirkonna meistritel puudub oma kindel müügikoht. Kuigi vajadus selle järgi on olemas nagu ka nõudlus kohalike väiketootjate teenuste ja kaupade järgi. Idee elluviimisel rikastub avalik linnaruum. Müügikohtadena tuleksid nt nn kuuseparklasse kaks, keskkonda sobivat, soojustatud ja elektriühendusega müügikohta aˇ 20 ruutmeetrit. Mõlemas on kohad ka kuni neljale istumiskohale. Müügikohtade hilisemad jooksevkulud katavad rentnikud. Selline olukord võimaldab piirkonna meistritel rajatavaid kohti teineteise alla kasutama hakata ning pikemas perspektiivis edendavad meistrite omavahelist koostööd.

6. Antsla ringristmiku ideekonkurss ning idee elluviimine Antsla linnaruum on olnud pikka aega vaeslapse osas, kuid peagi alustatakse Antsla kesklinna rekonstrueerimistöödega. Selle raames kujundatakse ümber ka senine linnasüdamik, kuhu tuleb ringristmik. Kuna plaanikohaselt tuleb ringristmik raadiusega 13m, mis peab olema ka teisaldatav, siis selle kujundus võiks olla piisavalt paindlik, atraktiivne, esteetiline ja sobituma linnakeskkonda. Kujundatav ringristmik oleks oluline osa Antsla linnaruumist, mis võiks kujuneda ka Antsla valla üheks tuntuimaks sümboliks. Plaanitud idee eesmärgi täitmiseks on vaja korraldada ideekonkurss ja viia ellu kujundus.

7. Urvaste raamatukogu aknad särama Raamatukogu silmad särama! Urvaste raamatukogu ja veel 4-5 Urvaste seltsimaja akna restaureerimine. Meie suur unistus on 3 aasta jooksul (2020-2023) saada korda kõik 61 vana koolimaja akent, et säilitada väärika hoone miljööväärtuslikkus. Praegu ootame 21 akna osas vastust LEADER-programmist ning kahe akna restaureerimisega alustame aprillis seltsi omavahendite abil. Selle projekti raames restaureerime 6 raamatukogu akent ja 4-5 laste mängutoa ja kudumistubade akent, mis kõik on hoone teepoolsel fassaadil ehk lõuna pool. 80 aasta vanuste akende värvikihid on pragunenud, eriti lõunapoolsed aknaraamid ja aknakastide põhjad vajavad söövitava päikese pärast korralikku renoveerimist, veelauad väljavahetamist. Osad aknad on kaetud vale värviga või lausa kinni pahteldatud, mis soosib niiskuse kogunemist raamidesse. Neil põhjusil suur osa akendest ei sulgu korralikult; on lihtsalt kinni kruvitud, et talvel liiga palju külma sisse ei tuleks. Tuulekaitset pakkunud kitt on samuti suures osas ära pudenenud. Projekti ettevalmistamise käigus meid külastanud eksperdid olid aga veendunud, et akende puit on üldjoontes hästi säilinud, et unikaalsed aknad koos ajalooliste kremoonidega väärivad ennistamist ja et märkimisväärset rahalist kokkuhoidu uute akende soetamisega ei saavutaks. Akende kordategemisega väheneb oluliselt seltsimaja küttekulu. Seoses Urvaste seltsimaja üleviimisega kallimale pelletküttele oleme hakanud tõsisemalt uurima soojalekete põhjusi. Enamasti on põhjuseks on paksude värvikihtide all ägavad, raskesti suletavad ja kohati katkised aknad. Soojal perioodil ei saa ruume õhutada, akende pesemine on riskantne. Vana koolimaja, nüüdne seltsimaja on aga üks Urvaste kandi esindushooneid kiriku, Pokukoja ja riigikooli kõrval. Urvaste Külade Selts on hoone haldajana palju tähelepanu suunanud sellele, et siit saaks lisaks raamatukogule erinevaid kogukonnas vajalikke teenuseid (väike müügipunkt, kust saab osta mahejahu ja -kama, jäätist, käsitööd; siin on dušš, pesupesemise ja kangakudumise võimalus, juuksuri ja maniküür-pediküüri teenus, võimalus 1-2 inimesele võis väiksemale perele öömaja pakkuda) Kui veevarustus välja arvata, saab hoonet kasutada ka kriisiolukorras, sest hoones on säilinud vanad ahjud, köögis on gaasipliit ja ühes otsakorteris puupliit. Kasutusele on võimalik võtta kuivkäimla.

 

8. Mänguväljaku rajamine Vana-Antslasse   Vana-Antslas pole lastele ühiselt kasutavat mänguväljakut, lastel pole midagi teha.  Sellele mõeldes olekski vaja rajada Vana-Antslasse korralik mänguväljak kus saaksid kõik piirkonna lapsed mängimas käia.  

9. Mänguväljaku rajamine Kobelasse  Kobela alevikus asub 8 kortermaja, lisaks eramajad. Kobela (tuntud ka kohanimena Linda, mis tuleneb kolhoosi aegadest) elanikkond on noorenemas.  Omaaegsetes eramajades on toimunud põlvkondade vahetus – noored pered renoveerivad maju ja kasvatavad lapsi. Lapsi on Kobelas ringi liikumas ja mängimas palju, selles võib veenduda puhkepäeval ja õhtuti igaüks. Laste umbkaudseks arvuks pakuvad lapsevanemad 50, täpse arvu oskab anda vallavalitsus.

Laste meelispaigaks on kujunenud rahvamaja juures asuv parkimisplats – siin joonistatakse kriitidega, sõidetakse ratastega - ja seda kõike sõidutee kõrval, kaupluse juurde sõitvate autode vahel. Lastel Kobelas ei ole ohutut kohta koosolemiseks ja mängimiseks. Mänguväljakud, mis on, ei vasta nõuetele:

  • Kesk 7 – vanad kolhoosiaegsed „turnikad"
  • Aia 7 – üle 10 aasta vana ja ohtlik
  • Aia 6 – lapsevanema enda tehtud, väike, oma tarbeks.
  • Üks vanem mänguväljak kortermajade juures kukkus kokku laste mängimise ajal
  • Boose järve mänguväljak – alates sellest suvest ei ole enam, oli vana, pehkinud ja eluohtlik

Noored pered ja lapsevanemad peavad vajalikuks, et oleks olemas vähemalt üks koht, kus lastel oleks ohutu mängida, mis oleks liiklusest ja autoteest eemal. Lapsevanematel on välja pakkuda sobiv koht, muruniitmise on nad nõus võtma enda peale.

Mänguväljaku ideed toetavad ka vanavanemad. Suviti on Kobelas ringi liikumas palju rahvast, ka sel suvel otsisid siia suvitama tulnud pered mänguväljakut. Juba neljandat suve käivad vanavanemad raamatukogus laenutamas mänguasju (raamatukogus on tänu headele annetajatele laste mängunurk).

Juba mitmendat aastat on Kobela elanikkond plussis ehk kasvamises, raamatukogu teeninduspiirkond, mis mõni aasta tagasi langes 478 peale, on nüüd üle 500 inimese. Kobela on Antsla vallas Antslast järgmine suurem tiheasula. 

10. Uue-Antsla parki nn "riigipeade" pead. Paigaldada Uue-Antsla parki nn "riigipeade" pead. Ehk alates Eesti riigi väljakuulutamisest kuni tänapäevani ja ka edaspidised Eesti reiigipeade püstid. Koos nende isikute sünni/surma daatumitega ning mis ajal riigipea oldi. See hõlmaks kõiki, kes on kunagi onud Eesti Vabariigi "riigipead". Riigivanemad, presidendid, presidendi ülesannetes jne... Paljud eestlased tegelikult ei tea, kes oli näiteks 23. aastal Eesti riigivanem või kes oli aastal 72 presidendi ülesannetes.