Kaasav eelarve 2018

8.03.18

Kaasav eelarve on paljudes riikides ja Eesti omavalitsustes kasutatav menetlus, kus kohalik kogukond saab omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida. 2018. aastal on selline võimalus ka Antsla valla elanikel. Valla eelarves antakse valla elanikele võimalus otsustada, milleks kasutatakse 25 000 eurot.

Kuni 05. detsembrini 2017.a kestnud ideevooru eesmärgiks oli saada ettepanekuid Antsla valla elukeskkonda ilmestavate objektide rajamiseks.  Vallakodanikud esitasid 12 ettepanekut, millest ekspertgrupp* valis välja korrektselt vormistatud ning kaasava eelarve põhimõtetega kooskõlas olevad ettepanekud.**

Allpool saab tutvuda hääletusvooru jõudnud ettepanekutega. Juuresolevad fotod on illustratiivsed. Palume vallakodanikel anda hääl oma lemmikideele. Lehe lõpus on link mis suunab hääletamise lehele. Hääletada saab 5.-15. jaanuarini 2018.a.   

 

Tsooru rahvamaja juurde 2 kohaga rippkiige ja välijõusaali paigaldamine. - 5 välitrenažööri, millest 4 on kahe funktsiooniga (pilte saab varsti vaadata Tsooru kandi kodulehel). Ettepaneku tegemisel toetume MTÜ Vingerpuss poolt 2017.a. suve lõpus läbi viidud küsitlusele. Tsooru kandis on vaja luua paremaid võimalusi spordiga tegelemiseks. Välitrenažöörid annavad suurepärase võimaluse treeninguks värskes õhus. Õues seisvad seadmed on jäigad, ohutud ja valmistatud nii, et peaksid vastu nii vahelduva ilmastiku kui vandalismi korral. Seadmed on äärmiselt vastupidavad ja paariaastase garantiiga. Usume, et kiigest ja välitrenažööridest on rõõmu ja kasu nii noortele kui vanadele ning see annab Tsooru keskusele uut hingamist.

 

Kujundada ja rajada Antsla linna kui vallakeskuse "linnaväravad". Meeldivalt kujundatud sissesõidud ( nt koos tervitava sõnumiga) tekitavad positiivse emotsiooni nii kohalikes inimestes kui külalistes ja aitaks kaasa Antsla, kui keskuse, maine, tuntuse suurendamisele. Paljudes asulates, kus seda linnakujundusvõtet on kasutatud, on sellest kujunenud objekt, mida sageli jäädvustatakse kas isiklikeks mälestusteks või ka kasutatakse ära kohaturunduses. Antsla vald sai endale mõni aasta tagasi tunnuslause („Hää väega kotus"), mida saaks linnaväravate kujundamisel veelgi esile tõsta ja teadvustada nii kohalike kui külaliste hulgas. Linnaväravad rajatakse peamiste sissesõiduteede algusesse, Antslas oleks sobiv luua 3 väravat: Veski, Kreutzwaldi ja Metsa tänava algusesse, tajutavale asula piirile.

Paljud väiksemad ja suuremad asulad on sellist kujundusvõtet edukalt kasutanud, sageli lisatakse kujundusse mõni hooajaline detail (nt suvel või jõulude ajal). On väga lihtsaid kujunduselemente (nt Võru linna sissesõidul), aga ka meeleolukamaid (nt, Abja-Paluoja, Karksi-Nuia, Tartu linnas Viljandi mnt sisenemisel) ning mille loomisesse ja hooajaliseks kaunistamiseks kaasatakse ka kohalikke inimesi. Kujundused peaksid kõiges kolmes punktis olema ühtsed ja sobituma Antsla linna üldise heakorra ja haljastuse põhimõtetega.

 

Kuldre kooli mänguväljaku taastamine. Hetkeolukord on väga nigel - kiike pole, redelid on katki ja mädanenud, palkkiikudel pole käepidemeid, liumäe osad on samuti mädanenud ja logisevad, karuselli metallosad on roostes ja puitosad lakkimata ning ei keerle korralikult. Laste ohutuse huvides oleks ka teeäärne piiraed vaja välja vahetada, kuna praegune on halvas seisus. Mänguväljak aitab kaasa lapse/noore erinevate kehaliste võimete arendamisel, samas pakkudes ka rõõmu. Mänguväljakul ronimine ja kiikumine arendavad lapse tasakaalu ja koordinatsiooni. Samuti arendab mänguväljakul mängimine noore/lapse suhtlusoskust, kuna mängitakse ja suheldakse ka teistega, kes seal on.

 

"LED väliekraan Antsla linna" Ikka ja jälle on erinevatel aruteludel ilmnenud, et info Antsla vallas ei liigu. Nüüd mil vald saab suuremaks on arvata, et ta veel vähem liikuma hakkab. Led ekraan saab olema senistest infoedastajatest pilkupüüdvam ning seeläbi ka tulemuslikum. Ekraanil hakatakse kuvama valla jaoks olulist infot (erinevad sündmused valla kõikides kantides). Ekraanil saaks teada anda ka uutest vallakodanikest. Edastada tervitusi jne. Tasu eest saab hakata avaldama piirkonna ettevõtete infot, misläbi on võimaik ka püsikulusid vähendada. Mingil ajaperioodil võivad sellel joosta ka tasulised reklaamid mis tuleksid läbi linnaekraan.ee või muu taolise (üle-eestilise võrgu). Läbi meili ekraan@antsla.ee mida kuvatakse Led ekraanil saavad huvilised saata avaldamiseks tasu eest, omi teateid ja reklaame. Ekraan paigaldatakse enam käidavasse kohta linnaruumis. 

*- Ekspertgruppi kuulusid valla ametnikest Liana Neeve, Avo Kirsbaum, Ester Hommik ja Enn Vasar ning volikogu liikmetest Jarek Jõela, Airi Hallik Konnula ja Lea Jõevere.

**- Teised esitatud ideed olid:  1.Kasumetsa terviseraja pehmete kohtade katmine geotekstiili ja hakkepuiduga, 2.Terviseraja parkla laiendamine,  3.Tänavavalgustuse paigaldamine uue kõnnitee äärde, mis ühendab Pärna tn.-t Juurdeveo teega,  4.Multifunktsionaalne spordiväljak (mini-arena) Kuldre külas, 5.Linda rahvamaja saali ehitusprojekti koostamine, 5.Soolakambri rajamine, 6.Antsla linna kraavide puhastamine ning 7.Antsla Noortekeskuse renoveerimine. Põhjused miks nimetatud ettepanekud hääletamisele ei jõudnud olid peamiselt seotud puudustega eelarve lahtikirjutamisel või polnud ettepanek ise piisavalt arusaadavalt lahti kirjutatud ning mil moel toimub edasine majandamine.