Avalik elektrooniline enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks

15.09.22

1. Antsla Vallavalitsus korraldab elektroonilise enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks Antsla vallale kuuluvale Kobela tööstusala tootmis-ja ärimaa katastriüksusele, asukohaga Antsla vald Kobela alevik Lusti tee 2, katastritunnus 14301:001:0277, kinnistusregistriosa nr 4240450, sihtotstarve: tootmismaa 80% ja ärimaa 20%, pindala 4723 m² .

2. Hoonestusõigus seatakse järgmistel tingimustel:
2.1. aastatasu alghind on 945 eurot;
2.2. tagatisraha suurus 500 eurot;
2.3. osavõtutasu mitte kehtestada;
2.4. pakkumise esitamise tähtaeg on 29.09.2022 kell 14.00;
2.5. pakkumine viiakse läbi veebikeskkonnas Osta.ee. Link oksjonile: https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&item_added=1&item_id=181366951

3. Lepingu sõlmimise korral loetakse tagatisrahana makstud summa hinnast tulenevaks makseks sõlmitava lepingu järgi (tasaarvestus).

4. Lepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.

Lisatud:
Antsla Vallavolikogu 23.08.2022 otsus nr 15 „Hoonestusõiguse seadmine"
Antsla Vallavalitsuse 07.09.2022 korraldus 2-3/331 „Enampakkumise korraldamine hoonestusõiguse seadmiseks"

Antsla Vallavalitsus müüb korduval suulisel enampakkumisel:

5.09.22

kinnistu, asukohaga Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn Lõuna tn 14 (registriosa nr 2868941, katastritunnus 14401:007:0062, sihtotstarbega elamumaa, pindalaga 739 m²), alghinnaga 700 (seitsesada) eurot. Tagatisraha suurus on 70 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 28.09.2022 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas EE631010402011665006. Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Lõuna 14 enampakkumine".

Suuline enampakkumine toimub Antsla vallamajas (F.R.Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn) volikogu saalis 29.09.2022 kell 10.00.

Enampakkumisest ei saa osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
- enampakkumise korraldaja ja temaga seotud isikud (komisjoni liikmed, alghinna määrajad,
isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine ning nende abikaasad ja otseliinis sugulased);
- riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused;
- enampakkumise võitja, kes on mõjuva põhjuseta jätnud lepingu sõlmimisele ilmumata,
kaotab õiguse sama kinnistu kordusenampakkumisel osalemiseks.

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.
Informatsioon ja tutvumine objektiga: majandusnõunik Rain Ruusa 5032057, rain@antsla.ee