Arengukava muutmine 2023. aastal

25.10.23

 

2023. aasta sügisel uuendatakse Antsla valla arengukava. Täpsemalt muudeti arengukava lisa 2 milleks on investeeringute kava. Muudetud investeeringute kava käsitleb aastaid 2024 - 2027.
Perioodil 25.10 – 06.11 on  muudetud arengukava eelnõu avalikul väljapanekul. Selle aja jooksul saavad kõik esitada ettepanekuid kava täiendamiseks.

Tutvu investeeringute kavaga aastateks 2024-2027
Eelnõu seletuskirjas on kirjeldatud kavandatud muudatusi võrreldes kehtiva kavaga.

Täiendavad ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil: vald@antsla.ee 6. novembriks 2023 või tuua paberkandjal vallamajja.  

Rohkem infot: Kalev Joab, arenguspetsialist (kalev@antsla.ee, 504 0701).