Kaasav eelarve 2020.a.

30.09.19

Antsla valla 2020. a  eelarves antakse kohalikele elanikele võimalus otsustada, milleks kasutada 15 000 eurot.  Enim hääli saanud idee viiakse ellu 2020. aasta jooksul.  
2017. aastal osteti Antsla valla kaasava eelarve vahendite eest Antsla Gümnaasiumi spordisaali tabloo (5000 eurot) ja 5000 eurot lisati Keeri tiigi parki rajatava laste mänguväljaku eelarve reale.
2018. aastal valmis kaasava eelarve 25 000 euro eest Kuldre kooli mänguväljak.
2019. aastal osutus rahvahääletusel osalenute arvates olulisemaks valla kruusateede korrastamine 15 000 euro ulatuses.

2020. a kaasava eelarve hääletus toimub 01.10. - 07.10.2019   Anna oma hääl siin

1. „Roosiku puhkeala rajamine„

Roosiku külas ja laiemalt ka Tsooru kandis puudub puhkeala, kus oleks korralik supluskoht, saaks pidada piknikku, supelda ja samas ka veidi palli mängida. Ka Tsooru kandi kogukonnateenuste küsitlusest tuli välja, et tihti otsivad ka turistid sellist kohta, kus peatuda, jalga puhata ja supelda. Roosiku külas Mustjõe ääres on looduskaunis koht ja hea liivane pinnas, mis võimaldab vähese vaevaga rajada just sellise puhkeala. Kaasava eelarve vahenditega on võimalik rajada rannavõrkpalli ja piknikuplats, korrastada supluskohta jões, teha vajalikke pinnase- ja haljastustöid, korrastada juurdepääsuteed ning soetada riietuskabiin, pingid ja prügikastid. Roosiku puhkealast saavad otsest kasu nii Roosiku küla kui kogu Tsooru kandi noored ja vanad (ca 500 inimest). Tsooru kandis ei ole noortel suvel ühtegi ilusat kohta, kus võiks kokku saada ja meeldivalt aega veeta. Lisaks on kasusaajateks turistid ja Tsooru kandi suve-elanikud.  15 000 eurot

 

2. "Välijõusaali rajamine Antsla KSK ja Antsla Gümnaasiumi lähedusse"          

"Liiga vähene liikumine on laste ja noorte seas tõsine probleem, ilmselt selle sajandi kõige tõsisem tervise kahjustus. Vähem kui viiendik lastest saab päevas soovitusliku koormuse ehk 60 minutit keskmist või intensiivset liikumist. Hea tervise tagamiseks on aga miinimum tund aega sellist treeningut, mis teeks kaela higist niiskeks. Käesoleval hetkel on nooremale koolieale sobilikke mängu- ja treeningvahendeid õuealal piisavalt. Väljakutseid ei paku need siiski teismelistele ja vanemale kooliastmele ning täiskasvanud linnakodanikule. Palliväljakul aktiivseks mänguks on vajalik ka kaaslasi. Samuti on treeningutel osalemiseks vajalik grupiga liituda.

Kuna välijõusaalis treenimine ei maksa mitte midagi ja osaleda võib üksi ning mitmekesi, on see kõigile väga hea võimalus end liigutada ja treenida.

Välijõusaal on mõeldud aktiivseteks spordiharrastusteks värskes õhus!

Välijõusaali treeningseadmed on sobilikud väga erinevate lihasgruppide treenimiseks. Tooted on ilmastikukindlad ja mõeldud kasutamiseks aastaringselt.

Välijõusaal võimaldab treenimisvõimalusi mitmekesistada ja treenida ajalise piiranguta.

Noored leiavad endale tegevust ka väljaspool noortekeskust.

Kasusaajateks on kõik Antsla linna ja valla kodanikud.  Välijõusaali abil paranevad Antsla valla elanike võimalused tegeleda enda liikumisharjumuste kujundamisega. Antsla Gümnaasiumi õpilastel paranevad võimalused õppetundide rikastamiseks liikumisõpetuse raames. Selleks, et meie valla kodanike tervelt elatud aastad pikeneksid on vajalik arendada kehalist kirjaoskust. Maksumus: hinnanguliselt 10 000 – 15 000 €, kõik sõltub vahendite valikust.

 

3. "Mänguväljaku ning välijõusaaliga puhkeala loomine Uue-Antsla parki"         

Uue-Antsla ja Uhtjärve külad asuvad keskusest eemal, mistõttu on sealsete elanike võimalused piiratumad. Korterelamute elanikel on raske leida kohta, kus perega vabas õhus ühiselt turvaliselt aega veeta. Puuduvad võimalused tegeleda tervisepordiga (puudub ka kergliiklustee, mis võimaldaks turvaliselt tegeleda käimise ja jooksuga). Samas on rahval suur huvi ja vajadus aktiivsete tegevuste järele. Luues piirkondadesse puhkealasid, kus on mitmekesised võimalused erinevas vanuses kasutajatele, tõstaks see elukvaliteeti ja aitaks kaasa rahvatervise paranemisele piirkonnas.

MTÜ Kakksküla ja Uue-Antsla rahvamaja teevad ettepaneku rajada Uue-Antsla parki puhkeala, kus oleks puidust laste mänguväljak (kiikude, ronimisvõimaluse ja liumäega), välijõusaal (4 välidrenažööri, millest 3 on kahe funktsiooniga) ning pargipingid istumiseks. Puhkeala oleks kaetud multšiga, mis on loodussõbralik, soodne ning sobib antud keskkonda.

Uue-Antsla park sobib puhkeala loomiseks ideaalselt, kuna park on kauni maastikuga ja hooldatud, park asub küla keskel sh korterelamute läheduses. Tänu rahvamaja lähedusele on puhkeala pideva järelvalve all ning hooldatud. Samuti on läheduses välisvalgustus, mida annab laiendada puhkealale.

Mänguväljak, välitrenažöörid ja pingid on sobilikud välistingimustesse, nad on ohutud ja valmistatud nii, et peaksid vastu nii vahelduva ilmastiku kui vandalismi korral. Usume, et loodavast puhkealast on rõõmu ja kasu nii noortele kui vanadele ning see annab piirkonda uut hingamist."  Projekti elluviimisest saaksid kasu eelkõige Uue-Antsla ja Uhtjärve külade elanikud, lisaks nendega piirnevate külade elanikud, kuid pargi puhkealale saavad tulla aega viitma inimesed üle Antsla valla. Hinnanguliselt on potentsiaalseid kasusaajaid kokku üle 300, kelle elukeskkond paraneks ja vaba-aja veetmiste võimalused suureneksid.        

1. Puhkeala pinnase ettevalmistus ja katmine multšiga 1000 EUR/plats

2. Trenažööride kalkulatsioonid on tehtud Tommi Play OÜ hinnapakkumise alusel. Trenažööride komplekti kuulub: kolm kahe funktsiooniga (twister/surfar, redel/rööbaspuu, tõmba/suruja) üks ühe funktsiooniga välitrenažöör (õhuskõndija) - 6100 EUR/komplekt koos paigaldusega,

3. Puidust mänguväljak 5000 EUR

4. Pargipingid 4tk kokku 1600 EUR

5. Puhkeala valgustuse väljaehitus 1300 EUR

 

4. "Antsla kesklinna ringristmiku kujunduse ideekonkurss ning võidutöö elluviimine"  

Maanteeameti tellimusena rekonstrueeritakse  2019. aastal  Antsla kesklinna olulisemad tänavad. Täna linnasüdames paikneva ristmiku asemele ehitatakse ringtee. Ring raadiusega ~ 13 m tuleks kujundada selliselt, et see oleks multifunktsionaalne ning muudetava väljanägemisega. Kujundus peaks saama visuaalselt atraktiivne ja nauditav nii kohalikele kui külalistele. Kasusaajad oleksid objekti valmimisel kõik Antsla elanikud ja külalised. Avalik ruum muutuks originaalse lahenduse toel atraktiivsemaks. Kogukonna koostööd soosib tegevus seeläbi kui kohalikud elanikud ja huvigrupid pakuvad omapoolseid originaalseid lahendusi ringtee sisemise ringi kujundamiseks. Potentsiaalsed kasusaajad on kohalikud elanikud. Originaalse lahenduse loomisel muudab see Antsla atraktiivsemaks. Tuleb rohkem uudistajaid kes jätavad seeläbi mõne euro kohalikele teenusepakkujatele (kaubandus, toitlustus). Idee koos selle elluviimisega maksab ligikaudu 15 000 eurot. Kuulutatakse välja ideevoor koos kohustusega idee hiljem, 2020. aasta jooksul ellu viia. Idee esitamisel peab olema välja pakutud ka selle elluviija ja maksumus. Kõik tegevused peavad mahtuma 15 000 euro piiresse.

__________________________________________________________________________