Uudised ja teated

Põllu tn 4 detailplaneeringu kehtestamine

Antsla Vallavalitsuse kehtestas 21.09.2022. a korraldusega nr 2-3/347 „Detailplaneeringu kehtestamine" Antsla linnas Põllu tn 4 maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu (DP). DP ala asub Põllu tänava ja Raudtee vahelisel alal Veski tänavaga risti olevas osas.

 

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Antsla Vallavalitsuses ja valla veebilehel https://antsla.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud