Uudised ja teated

Põllu tn 4 detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu

Antsla Vallavalitsuse võttis 03.08.2022. a korraldusega nr 2-3/292 „Antsla linnas asuva Põllu tn 4 maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine" vastu „Põllu tn 4 maa-ala ja lähiümbruse" detailplaneeringu (DP). DP on kooskõlas Antsla valla üldplaneeringuga.

Planeeringuala suuruseks on ca 0,76 ha. DP maa-ala koosneb Põllu tn 4 ja Põllu tänav T1 (osaliselt) kinnisasjadest. Eesmärgiks on uue kauplusehoone püstitamine. Nähakse ette olemasolevate hoonete ja rajatiste lammutamine.

Antsla Vallavalitsus korraldab „Põllu tn 4 maa-ala ja lähiümbruse detailplaneeringu" avaliku väljapaneku 22.08.2022-05.09.2022 tööpäeviti Antsla valla administratiivhoones, aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn ja valla veebilehel https://antsla.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Avaliku väljapaneku ajal saab DP-u kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Antsla Vallavalitsuse aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn või e-maili teel: vald@antsla.ee

DP-u avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 08.09.2022 algusega kell 16.00 Antsla Vallavolikogu saalis.